:

Hvad er kommutativ?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er kommutativ?
 2. Hvad handler den distributive lov om?
 3. Hvordan man ganger ind i en parentes?
 4. Hvad hedder det når man dividerer?
 5. Hvad er en Regningsart?
 6. Hvordan ophæver man en Plusparentes?
 7. Hvornår er det en minus parentes?
 8. Hvad hedder tallene i et Divisionsstykke?
 9. Hvordan stiller man et divider stykke op?
 10. Hvad er et Multiplikationsstykke?
 11. Hvordan regner man med brøker?
 12. Hvordan ser en minus parentes ud?
 13. Hvordan ophæver man?
 14. Hvad gør man ved en minus parentes?
 15. Hvad er en Minusparentes?
 16. What is the difference between commutative and associative laws?
 17. How do you find the Distributive and commutative property?
 18. What is the formula for commutative law?
 19. What is the Distributive and associative property?

Hvad er kommutativ?

Kommutativitet er et matematisk begreb. En operation (evt. en funktion af to variable) er kommutativ, hvis rækkefølgen af operationens operander er uden betydning for resultatet.

Hvad handler den distributive lov om?

Den distributive lov siger, at når vi ganger tal sammen, så ændrer vi ikke på svaret, hvis vi omskriver et af tallene (faktorerne) til en sum af to tal.

Hvordan man ganger ind i en parentes?

Gange ind i parentes Når man ganger ind i parentesen, skal man gange tallet på hvert led, altså på hver ting, der er adskilt af et plus eller minus. Her ganges 3 med 5, og så ganges 2 på produktet af 3 og 5. Her ganger vi altså ikke 2 på både 3 og 5, men på produktet af de to.

Hvad hedder det når man dividerer?

Når vi udregner 10:2=5, siger vi, at vi dividerer 10 med 2, eller at vi deler 10 med 2. Processen kaldes division. Resultatet af en division kaldes kvotienten eller forholdet (vi siger f. eks., at forholdet mellem 10 og 2 er 5).

Hvad er en Regningsart?

De fire regningsarter er plus, minus, gange og division.

Hvordan ophæver man en Plusparentes?

Hvis man har en parentes med et plustegn foran, og man ønsker at ophæve den, så kan man bare gøre det uden videre. 5+3−20x+(2−5)=5+3−20x+2−5. Hvis der imidlertid står et minustegn foran parentesen, så skal alle fortegn indeni parentesen byttes om (plus bliver til minus, og minus til plus), når vi ophæver parentesen.

Hvornår er det en minus parentes?

Hvis der står et minus foran en parentes, er det en minusparentes.

Hvad hedder tallene i et Divisionsstykke?

I udtrykket ovenfor kaldes a for dividend, b er divisor og c er kvotient. Division med nul (altså hvor divisor er nul) er sædvanligvis ikke defineret.

Hvordan stiller man et divider stykke op?

Vi tager det første tal, og ser om det går op i det andet tals ciffer længst til venstre. 6 går op i 7 én gang (altså 6 gange 1), med en i mente. Vi skriver et et-tal over 7 og skriver mellemregningen nedenunder. Her kan vi altså se at 6 går 1 gang op i 7 og at der bliver 1 tilovers.

Hvad er et Multiplikationsstykke?

regnestykke hvor der skal ganges; multiplikationsstykke. LollO. Det er den gamle historie, én og én er ikke to. Det er et gangestykke, én gange én er én.

Hvordan regner man med brøker?

Når man skal gange to brøker med hinanden, skal man bare gange tæller med tæller og nævner med nævner. Man behøver altså ikke at finde fællesnævnere og al den slags, som vi gjorde da vi skulle lægge dem sammen eller trække dem fra hinanden. 45⋅27=4⋅25⋅7=835.

Hvordan ser en minus parentes ud?

Står der et minus foran parentesen, er det en minusparentes. Ellers er det en plusparentes. Står der et minus foran parentesen, er det en minusparentes. Det er ligegyldigt, om der står et minus inde i parentesen, eller om resultatet inde i parentesen er negativt.

Hvordan ophæver man?

Du skal altid gøre det samme på begge sider af lighedstegnet. Når du fjerner eksponenten n ved at tage den n´ te rod af xn, så skal du også huske at tage den n´ te rod af det, der står på den anden side af lighedstegnet.

Hvad gør man ved en minus parentes?

Hvis der imidlertid står et minustegn foran parentesen, så skal alle fortegn indeni parentesen byttes om (plus bliver til minus, og minus til plus), når vi ophæver parentesen. Men normalt skriver man ikke plus foran det første led.

Hvad er en Minusparentes?

Står der et minus foran parentesen, er det en minusparentes. Det er ligegyldigt, om der står et minus inde i parentesen, eller om resultatet inde i parentesen er negativt.

What is the difference between commutative and associative laws?

 • Summary Commutative Laws: a + b = b + a a × b = b × a Associative Laws: (a + b) + c = a + (b + c) (a × b) × c = ... Distributive Law: a × (b + c) = a × b + a × c

How do you find the Distributive and commutative property?

 • The answer for number two is the distributive property, because 3 is multiplied by both terms in the parentheses. That leaves us with the answer to number three being the commutative property, because we’ve simply rearranged the terms.

What is the formula for commutative law?

 • Commutative Laws: a + b = b + a. a × b = b × a. Associative Laws: (a + b) + c = a + (b + c) (a × b) × c = a × (b × c) Distributive Law: a × (b + c) = a × b + a × c. Activity: Commutative, Associative and Distributive.

What is the Distributive and associative property?

 • The answer for number 1 is the associative property, because the parentheses are moved to order the multiplication. The answer for number two is the distributive property, because 3 is multiplied by both terms in the parentheses.