:

Hvor mange lande besatte Tyskland?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor mange lande besatte Tyskland?
 2. Hvem vandt Anden Verdenskrig?
 3. Hvad kan vi lære af 2 verdenskrig?
 4. Hvem vandt den kolde krig?
 5. Hvad skete der den 8 maj 1945?
 6. Hvad skete der den 5 maj 1945?
 7. Hvem var Tyskland allieret med?
 8. Hvorfor besatte Tyskland Danmark den 9 april 1940?
 9. Hvad var optakten til 1 verdenskrig?
 10. Hvad er en lynkrig?
 11. Hvad betyder 2 verdenskrig for os i dag?

Hvor mange lande besatte Tyskland?

Tyskland besatte store dele af Polen, Danmark, Norge, Holland, Belgien og det meste af Frankrig. Tyskland angreb meget hurtigt, så man kalder deres taktik for lynkrig. Tyskland bombede de store engelske byer i forsøget på at erobre England.

Hvem vandt Anden Verdenskrig?

2.. verdenskrig i Europa blev først og fremmest udkæmpet på Østfronten. Udfaldet her, og hermed krigens udfald i Europa, var primært bestemt af udviklingen i styrkeforholdet mellem de to magter, Tyskland og Sovjetunionen. Uden Sovjetunionens krigsindsats havde Nazi-Tyskland vundet den europæiske krig.

Hvad kan vi lære af 2 verdenskrig?

Store dele af verden var påvirket af krigen, som dræbte mere end 60 millioner mennesker, 2.5 % af verdens befolkning på det tidspunkt. Anden Verdenskrig er den krig i verdenshistrien, der har kostet flest liv, men vi finder aldrig ud af præcis hvor mange mennesker der døde.

Hvem vandt den kolde krig?

Encyklopædien skriver, at Mikhael Gorbatjovs nye linie (fra 1985), Berlinmurens fald og en række systemændringer inden for østbloklandene førte i 1989-90 til, at Den Kolde Krig blev erklæret afsluttet af både USA og Sovjetunionen.

Hvad skete der den 8 maj 1945?

maj 1945 – Sejr i Europa. 4. maj om aftenen har admiral von Friedeburg, på vegne af den tyske regering, underskrevet overgivelsen af de tyske styrker i Holland, Danmark og Slesvig-Holsten.

Hvad skete der den 5 maj 1945?

Den 5. maj 1945 blev Danmark befriet fra den tyske besættelse. Men på Bornholm overgav tyskerne sig ikke.

Hvem var Tyskland allieret med?

De Allierede er betegnelsen for den alliance af nationer, der under ledelse af Storbritannien, Sovjetunionen, USA og Republikken Kina bekrigede Aksemagterne bestående af Tyskland, Japan og Italien under 2. verdenskrig.

Hvorfor besatte Tyskland Danmark den 9 april 1940?

Tysklands angreb på Norge og Danmark 9. april 1940 var foranlediget af et tysk ønske om på den ene side at give den tyske flåde bedre operationsbetingelser i Atlanterhavet og på den anden side at sikre udskibningen af svensk jernmalm til den tyske rustningsindustri fra den norske havneby Narvik.

Hvad var optakten til 1 verdenskrig?

Mordet i Sarajevo den 28. juni 1914 på den østrig-ungarske tronarving Franz Ferdinand var den direkte udløser af 1. Verdenskrig. Mordet blev udført ganske amatøragtigt af den 19-årige bosnisk-serbiske nationalist Gavrilo Princip.

Hvad er en lynkrig?

Lynkrig: Krig, som føres med den yderste Anvendelse dels af Overraskelses- og Chokmomentet, dels af alle til Raadighed staaende Midler til hurtig Fremmarch.

Hvad betyder 2 verdenskrig for os i dag?

Krigen betød også, at de Forenede Nationer blev dannet den 24. oktober 1945, med det formål at forhindre en verdenskrig i at opstå igen. FN fik efterfølgende, og har også den dag i dag, stor betydning for verdenssamfundet.