:

Hvordan laver man et søjlediagram?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan laver man et søjlediagram?
 2. Hvor kan man lave et ER diagram?
 3. Kan man have flere diagramtyper i et diagram?
 4. Hvordan laver man et diagram?
 5. Hvad kalder man de forskellige diagrammer?
 6. Hvornår bruger man et søjlediagram?
 7. Hvornår bruger man pinde diagram?
 8. Kan du tilføje en serie til et eksisterende diagram?
 9. Hvordan laver man en søjlediagram?
 10. Hvad kan man se ud fra et Trappediagram?
 11. Hvad viser et søjlediagram?
 12. Hvordan laver man et Stolpediagram?
 13. Hvad kan man bruge søjlediagram til?
 14. Hvor stor en andel af observationerne i datasættet?
 15. Hvad er et kurve diagram?

Hvordan laver man et søjlediagram?

Følg disse trin for at oprette et søjlediagram:

 1. Indtast data i et regneark.
 2. Markér dataene.
 3. Afhængigt af den version af Excel du bruger, skal du vælge en af de følgende indstillinger: Excel 2016: Klik på Indsæt > ikonet Indsæt søjlediagram eller ligggende søjlediagram, og vælg et søjlediagram efter eget valg.

Hvor kan man lave et ER diagram?

Canva tilbyder et stort udvalg af skabeloner til infografik, præsentationer og rapporter, så du kan placere dine smukke, brugerdefinerede diagrammer præcis der, hvor du har brug for dem.

Kan man have flere diagramtyper i et diagram?

Hvis du vil fremhæve forskellige typer oplysninger i et diagram, kan du kombinere to eller flere diagrammer. Du kan f. eks. kombinere et kurvediagram, der viser prisdata, med et søjlediagram, der viser salget.

Hvordan laver man et diagram?

Opret et diagram

 1. Vælg data til diagrammet.
 2. Vælg Indsæt > Anbefalede diagrammer.
 3. Vælg et diagram på fanen Anbefalede diagrammer for at få vist et eksempeldiagram. ...
 4. Vælg et diagram.
 5. Vælg OK.

Hvad kalder man de forskellige diagrammer?

Specifikke diagramtyper

 • Afhængighedsdiagram.
 • Blokdiagram.
 • Dataflow-diagram.
 • Entity-Relationship diagram (ERD)
 • Euler-diagram - anvendes inden for logik og mængdelære, udviklet af Leonhard Euler ()
 • Feynman-diagram.
 • Fiskebens-diagram.
 • Karnaugh-diagram.

Hvornår bruger man et søjlediagram?

Søjlediagram. Et søjlediagram bruger man ofte til at sammenligne grupper af størrelser. Her er eksempelvis et søjlediagram, der viser, hvor mange timer klassens piger og drenge bruger på læsning om ugen.

Hvornår bruger man pinde diagram?

Et pindediagram har den fordel, at hver observation ikke fylder særlig meget. Derfor er det ofte en god ide at bruge et pindediagram, hvis man vil lave et diagram med mange observationer. Her er eksempelvis et pindediagram, der sammenligner klassens resultater fra en konkurrence i længdespring.

Kan du tilføje en serie til et eksisterende diagram?

Føje en dataserie til et diagram på det samme regneark

 1. I regnearket, der indeholder diagrammets data, skal du indtaste den nye dataserie, du vil tilføje i cellerne lige ud for eller under dine eksisterende kildedata for diagrammet. ...
 2. Klik et sted i diagrammet.

Hvordan laver man en søjlediagram?

Følg disse trin for at oprette et søjlediagram:

 1. Indtast data i et regneark.
 2. Markér dataene.
 3. Afhængigt af den version af Excel du bruger, skal du vælge en af de følgende indstillinger: Excel 2016: Klik på Indsæt > ikonet Indsæt søjlediagram eller ligggende søjlediagram, og vælg et søjlediagram efter eget valg.

Hvad kan man se ud fra et Trappediagram?

Et trappediagram er en grafisk metode til at gøre rede for en sætnings struktur. Det er de enkelte sætningsleds niveaumæssige relationer, som fremhæves med metoden.

Hvad viser et søjlediagram?

Et søjlediagram eller et pindediagram er et diagram, hvor man gennem højden på søjlerne illustrerer de forskellige frekvensers fordeling. Forskellen på søjle- og pindediagrammet er bredden på søjlerne/stolpe; de er smallest i et pindediagram.

Hvordan laver man et Stolpediagram?

Opret en boksplot i Excel

 1. Marker tallene og overskrifterne (bemærk: vi tager ikke årstallene med)
 2. Vælg Fanen Indsæt og klik på galleriet Indsæt statistikdiagram. Her kan du vælge Kasse med hale.

Hvad kan man bruge søjlediagram til?

Søjlediagram. Et søjlediagram bruger man ofte til at sammenligne grupper af størrelser. Her er eksempelvis et søjlediagram, der viser, hvor mange timer klassens piger og drenge bruger på læsning om ugen.

Hvor stor en andel af observationerne i datasættet?

Medianen kan man selvfølgelig finde ved at lave en sumkurve, men vi kan også bruge definitionen, som siger, at medianen er den værdi, for hvilket 50% af observationerne er under denne værdi. Det ses af histogrammet, at der netop er 50% af observationerne, der er mindre end 3, så medianen er altså også 3.

Hvad er et kurve diagram?

Kurvediagram: Et kurvediagram er en grundlæggende og almindelig type diagram, der viser oplysninger som en række datapunkter kaldet “mærker”, som er forbundet af lige linjesegmenter. Et kurvediagram bruges ofte til at visualisere en tendens i data over tidsintervaller, og linjen trækkes derfor ofte kronologisk.