:

Hvordan startede den store depression?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan startede den store depression?
  2. Hvornår startede den store depression?
  3. Hvad er mellemkrigstiden?
  4. Hvad betyder et børskrak?
  5. Hvad var årsagerne til krakket på Wall Street?
  6. Hvad kendetegner Mellemkrigstiden litteratur?

Hvordan startede den store depression?

Årsager. Det er usikkert, hvad der forårsagede krisen. Der er peget på, dels at store investeringer i de forudgående år havde medført ledig kapacitet, som bevirkede, at incitamentet omkring 1929 til yderligere investeringer var meget lille, dels at det internationale kapitalmarked manglede stabilitet, bl.

Hvornår startede den store depression?

1929Depressionen / Startdato

Hvad er mellemkrigstiden?

Mellemkrigstiden blev ismernes tid, krisernes tid og massekulturens tid. De nye kunststrømninger sivede ind i det danske kulturliv fra syd, og fra USA i vest skyllede massekulturen og jazzens improviserende rytmer ind over landets grænser. Mellemkrigstiden blev begyndelsen til en moderne hverdag for mange danskere.

Hvad betyder et børskrak?

Børskrak er en betegnelse som bruges, når børsen falder usædvanligt meget, som regel på grund af få kunder så sælgeren må sænke priserne for at få køberne interesserede og dermed få omsat varen. Børskrak kan føre til finansielle kriser.

Hvad var årsagerne til krakket på Wall Street?

Den korte forklaring på, hvorfor børsen krakkede den 29. oktober 1929, er, at markedet løb tør for nye kilder til at finansiere den fortsatte spekulation.

Hvad kendetegner Mellemkrigstiden litteratur?

Litteraturen i mellemkrigstiden Mellemkrigstiden var de mange ismers tid: Modernisme, ekspressionisme, surrealisme, socialisme, kulturradikalisme, dadaisme, humanisme, nazisme, fascisme - kulturelle strømninger og politiske bevægelser, som i dag stadig har betydning for os i det 21.