:

Hvad er ikke tilladt i islam?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er ikke tilladt i islam?
 2. Hvad er tilladt i islam?
 3. Hvornår kan man faste efter menstruation?
 4. Hvad er en dua?
 5. Hvad betyder taqiyya?
 6. Hvad er en medgift islam?
 7. Hvad står der i Koranen om de vantro?
 8. Hvornår er det tilladt ikke at faste?
 9. Hvad sker der når man faster i 24 timer?
 10. Hvad betyder Bismillah på dansk?
 11. Hvad skal man sige når man ber?
 12. Hvornår må man lyve i islam?
 13. Hvem betaler medgift?
 14. Hvad siger Koranen om kærlighed?
 15. Hvad vil det sige at være vantro?

Hvad er ikke tilladt i islam?

De mest oplagte og velkendte eksempler på ting, der følge islam er haram, er de forskellige ernæringsprodukter, som for eksempel svinekød og alkohol, der ikke er tilladt ifølge islams regler. Svinekødsprodukter som for eksempel gelatine anses også af mange, men ikke alle, muslimske lærde for at være haram.

Hvad er tilladt i islam?

Halal betyder 'lovligt, tilladt' ifølge Koranen og islamisk tradition på arabisk. I islamisk ret er halal særlig kendt fra de regler, der foreskriver, hvad muslimer må spise og drikke. Det modsatte betegnes haram, det utilladelige, mens der desuden findes noget, som blot er utilrådeligt.

Hvornår kan man faste efter menstruation?

Hvis ens menstruation starter før Maghrib, så vil det bryde fasten. Hvis den starter efter Maghrib, så tæller det som en gyldig faste. Dvs. hvis det startede før Maghrib, vil det tælle som om, at man slet ikke fastede den dag, og man skal derfor gøre fasten om senere.

Hvad er en dua?

Programserien De Utrolige År (DUÅ) består af programmer henvendt til forældre og børn samt et program, der retter sig mod fagprofessionelle i børnehave og indskoling. DUÅ har både et forebyggende og et behandlende sigte.

Hvad betyder taqiyya?

Taqiyya (Taqiya/Taqiyyah) betyder inden for shia-islam at 'beskytte eller værne sig selv'. Ordet har samme rodbogstaver som 'taqwa' (fromhed, frygt for Gud).

Hvad er en medgift islam?

En mahr (medgift) er efter muslimsk retsorden en genstand/et beløb, som brudgommen skal give til sin brud ved indgåelse af eller senere i ægteskabet. Medgiften behøver ikke at være en dyr/værdifuld genstand/et stort beløb, men svare til hans økonomi. Nogle steder vil et ægteskab ikke være gyldig uden en medgift.

Hvad står der i Koranen om de vantro?

Det er det, der står i Koranen kapitel 18, vers 29: »Sig, sandheden kommer fra jeres Gud. Lad så blot, hvem der vil, tro, og hvem der vil, være vantro. « Så man skal lade folk tro på det, de vil.

Hvornår er det tilladt ikke at faste?

Man kan bryde fasten, eller lade være med at faste, hvis man har en frygt for: At blive syg. At forværre en eksisterende sygdom. At forlænge den tid det tager at blive rask.

Hvad sker der når man faster i 24 timer?

Når vi faster, får vi også et lavere blodsukker, og det gør blandt andet, at vores blodkar fungerer bedre, at blodtrykket bliver lavere, og mængden af fedt i blodet falder. Disse faktorer mindsker dermed risikoen for at udvikle livsstilssygdomme.

Hvad betyder Bismillah på dansk?

Bismillah er på arabisk indledningen af formlen "I Guds, den nådiges, den barmhjertiges navn". Det er almindeligt i hele den muslimske verden at indlede taler og breve med denne formel. Ligeledes indleder den alle Koranens suraer med undtagelse af sura 9.

Hvad skal man sige når man ber?

Begynd din bøn En god måde at begynde på er ved at tiltale Gud ved navn. Du kan sige »Kære Gud«, »Kære himmelske Fader«, »Vor Fader, du som er i himlen« eller blot »Gud«.

Hvornår må man lyve i islam?

Nej, heller ikke i islam er det tilladt at lyve. Mennesker skal holde sig til sandheden, lyder Muhammeds lære. Spørgsmålet er dog alligevel interessant, da der inden for shia-islam findes begrebet taqiyya. Det betyder, at muslimer i visse tilfælde kan lyve om deres tro, hvis de risikerer forfølgelse.

Hvem betaler medgift?

Brudepris er et pengebeløb, ejendom eller formue, der betales til en kvindes forældre for retten til at ægte deres datter. Tilfælde, hvor størstedelen af aktiverne tilfalder kvinden (bruden), kaldes medgift.

Hvad siger Koranen om kærlighed?

Islams hellige tekster udtrykker flere steder uden blufærdighed begær og lidenskaber, ja selv elskovens vildskab, som i den 12. sura, Yusuf , der handler om det begær, Potifars kone, Zuleikha, følte for den smukke Josef. 'Haital lak - tag mig,' siger hun. 'Jeg er gal af kærlighed-!

Hvad vil det sige at være vantro?

Vantro betegner i religiøse sammenhænge en tvivl på eller direkte afvisning af det, som andre opfatter som den sande tro. Mere generelt bruges udtrykket også om manglende tro på bestemte udsagn.