:

Hvor mange tamilske er der i verden?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor mange tamilske er der i verden?
 2. Hvor man fra hvis man er tamiler?
 3. Hvor mange tamiler er der i Danmark?
 4. Hvad vil tamiler?
 5. Hvorfor kom tamiler til Danmark?
 6. Hvilken religion har De Tamilske Tigre?
 7. Hvor mange døde i borgerkrigen i Sri Lanka?
 8. Hvor i verden foregik borgerkrigen i Sri Lanka?
 9. Hvornår kom tamiler til Danmark?
 10. Hvad hedder det når man er fra Sri Lanka?
 11. Hvorfor flygtede tamiler?
 12. Hvilken religion har de i Sri Lanka?
 13. Hvor lang tid varede borgerkrigen i Sri Lanka?
 14. Hvad var Ninn Hansens dom?
 15. Hvem opdagede Sri Lanka?

Hvor mange tamilske er der i verden?

Det vurderes, at der er cirka 75 millioner tamiler i verden. De fleste er hinduer. I Sri Lanka udgør tamilerne 25 procent af befolkningen.

Hvor man fra hvis man er tamiler?

Tamilerne er et folkeslag i det sydlige Asien. Der er omkring 74 millioner tamiler, som hovedsageligt bor i delstaten Tamil Nadu i Indien (63 millioner), i det nordlige og østlige Sri Lanka (3,6 millioner), i Malaysia (1,5 millioner) og Singapore (250.000).

Hvor mange tamiler er der i Danmark?

De fleste srilankanske tamilere i Danmark kom hertil i starten af 1980'erne som de facto flygtninge grundet den etniske konflikt på Sri Lanka. I dag bor der i alt mellem 10.000-‐ 12.000 tamiler, hvoraf 2/3 af disse har dansk statsborgerskab.

Hvad vil tamiler?

Tamiler, (af sanskrit draviḍa 'dravid, indfødt', se dravider), folk i Sydindien og i den nordlige del af Sri Lanka; antal ca. 75 mio. I Indien udgør de majoritetsbefolkningen i delstaten Tamil Nadu. De fleste tamiler er hinduer.

Hvorfor kom tamiler til Danmark?

Tamilerne kom til Danmark på grund af borgerkrigen i Sri Lanka i 80erne, og hovedparten blev placeret i jyske kommuner, hvor de lige siden har arbejdet inden for industri, rengøring og andre servicefag.

Hvilken religion har De Tamilske Tigre?

Desuden blev det besluttet, at det officielle sprog skulle være Sinhala. Buddhisme, som er singalesernes religion, blev også vedtaget som den officielle statsreligion. En tamilsk radikal bevægelse kendt som De Tamilske Tigre (LTTE) dukkede op og krævede en uafhængig tamilsk stat.

Hvor mange døde i borgerkrigen i Sri Lanka?

Fra 19 blev landet hærget af borgerkrig, på grund af konflikten, mellem singaleserne og tamilerne, hvor mere end 70 000 mennesker døde.

Hvor i verden foregik borgerkrigen i Sri Lanka?

Borgerkrigen begyndte, da tamilernes Liberation Tigers of Tamil Eelam, som regel omtalt som Tamilske Tigre, indledte et oprør mod undertrykkelse og underudvikling og for at skabe en uafhængig tamilsk stat i Sri Lankas nordlige område.

Hvornår kom tamiler til Danmark?

I 19 tamiler som flygtninge til Danmark fra Sri Lanka. Efter vedtagelsen af den liberale udlændingelov af 1983 og det forøgede antal flygtninge fra 1984 opstod en omfattende debat om udlændingepolitikken. Der blev i denne debat rejst tvivl om, hvorvidt tamilerne var reelle flygtninge.

Hvad hedder det når man er fra Sri Lanka?

Hele 75% befolkningen er Singalesere. Herefter er der to næsten lige store grupper med ca. 10% hver af Sri Lankanske tamiler og Srilankanske maurere. Den sidste etniske gruppe er indiske tamiler.

Hvorfor flygtede tamiler?

Krigens årsag var de Tamilske Tigres krav om en uafhængig tamilsk stat kaldet Tamil Eelam i den nordøstlige del af øen. Krigen havde store negative konsekvenser for landets befolkning, økonomi og miljø.

Hvilken religion har de i Sri Lanka?

Sri Lanka (Religion), Der er ifølge forfatningen religionsfrihed på Sri Lanka, men buddhismen indtager en særstilling. Ca. 73% af befolkningen er buddhister.

Hvor lang tid varede borgerkrigen i Sri Lanka?

Borgerkrigen i Sri Lanka varede fra juli 1983 til maj 2009 og kostede mellem 80.0.000 liv. Mange flygtede til udlandet – blandt andet til Danmark, og mange er stadig internt fordrevne, fordi militæret har overtaget jorden i det tamilske område.

Hvad var Ninn Hansens dom?

Med dommerstemmerne 12-8 blev han idømt fire måneders fængsel. Dommen blev gjort betinget med 1 års prøvetid med henvisning til Ninn-Hansens personlige forhold, navnlig hans helbredstilstand og alder – Ninn-Hansen var 73 år, da dommen faldt.

Hvem opdagede Sri Lanka?

Singaleserne kom til øen for 2500 år siden. De skabte en højkultur og fordrev vedaerne ind i junglen. Da portugiserne kom til Sri Lanka i 1505, var der to singalesiske og et tamilsk kongerige på øen. Til trods for hård modstand fra beboerne koloniserede portugiserne hurtigt øen.