:

Hvor mange kommer ind på jordemoder?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor mange kommer ind på jordemoder?
 2. Hvad kræver det at blive jordemoder?
 3. Kan man gå fra sygeplejerske til jordemoder?
 4. Hvor mange optages på kvote 2 jordemoder?
 5. Hvor mange har søgt ind på jordemoder 2021?
 6. Hvor langt tid tager det at blive jordemoder?
 7. Hvor meget for man for at være jordemoder?
 8. Kan man få merit på jordemoderuddannelsen?
 9. Hvad kan jeg læse videre til efter sygeplejerske?
 10. Hvor mange kom ind?
 11. Hvor mange år tager det at læse til jordemoder?
 12. Hvad får man i løn som jordemoder?
 13. Hvad tjener en jordemoder 2021?
 14. Hvad tjener en privat jordemoder?
 15. Hvordan kommer man ind på jordemoderuddannelsen?

Hvor mange kommer ind på jordemoder?

Jeg havde desværre, nok som mange andre, ikke det ekstremt høje snit som er adgangsgivende på uddannelsen, Heldigvis er Jordemoderuddannelsen lavet sådan at 50% der kommer ind, er ansøger via Kvote 1 og altså med karakterer, der tæller, og den anden halvdel kommer ind via en Kvote 2 ansøgning.

Hvad kræver det at blive jordemoder?

Specifikke adgangskrav

 • Gymnasial eksamen: Bioteknologi A eller biologi A eller kemi C.
 • Relevant erhvervsuddannelse: Dansk A og engelsk B og enten psykologi C eller samfundsfag C og enten kemi C eller bioteknologi A eller biologi A.

Kan man gå fra sygeplejerske til jordemoder?

Det betyder, at du skal have arbejdet med et relevant studiejob i forhold til jordemoderstudiet i mindst 6 måneder i løbet af det seneste år. Studierelevant arbejde kan eksempelvis være: Arbejde med pleje og omsorg af børn før skolealder. Pleje af syge i alle aldersgrupper.

Hvor mange optages på kvote 2 jordemoder?

Til gengæld optages halvdelen af de studerende gennem kvote 1, mens den anden halvdel optages gennem kvote 2. På den måde har du altså forholdvis gode chancer, når du søger ind gennem kvote 2 sammenlignet med andre uddannelser, hvor fordelingen af optag ikke fordeler sig ligeligt.

Hvor mange har søgt ind på jordemoder 2021?

Efteroptagelsen 2021 I efteroptagelsen har 8.382 optagne takket nej til en tilbudt studieplads (svarende til 12 pct. af alle optagne i sommerens optagelse), mens 5.892 er blevet optaget på en ledig plads eller optaget fra en standby-plads.

Hvor langt tid tager det at blive jordemoder?

Jordemoderuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Optagelse på jordemoderstudiet kræver typisk et højt eksamensgennemsnit på kvote 1 og det er også muligt at søge via kvote 2. Du ansøger via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Hvor meget for man for at være jordemoder?

Uddannelsesvej. Når du har en gymnasial uddannelse, tager det 3 ½ år at blive jordemoder. Uddannelsen til jordemoder er en professionsbacheloruddannelse.

Kan man få merit på jordemoderuddannelsen?

Merit betyder fritagelse af allerede erhvervede kvalifikationer fra én formel uddannelse som led i gennemførelse af en anden formel uddannelse. Når du får merit, bliver du fritaget for dele af uddannelsen i form af prøver og/eller undervisningsforløb på din nye uddannelse.

Hvad kan jeg læse videre til efter sygeplejerske?

Specialuddannelser

 • Specialuddannelsen i borgernær sygepleje. ...
 • Sundhedsplejerskeuddannelsen. ...
 • Specialuddannelsen for sygeplejersker i anæstesiologisk sygepleje. ...
 • Specialuddannelsen for sygeplejersker i intensiv sygepleje. ...
 • Specialuddannelsen i kræftsygepleje. ...
 • Specialuddannelsen for sygeplejersker i psykiatrisk sygepleje.

Hvor mange kom ind?

67.425 er blevet tilbudt optagelse på videregående uddannelser - det er det næsthøjeste antal nogensinde.

Hvor mange år tager det at læse til jordemoder?

Jordemoderuddannelsen er en 3½-årig professionsbacheloruddannelse. Optagelse på jordemoderstudiet kræver typisk et højt eksamensgennemsnit på kvote 1 og det er også muligt at søge via kvote 2. Du ansøger via den koordinerede tilmelding (KTO), og studiet er SU-berettiget.

Hvad får man i løn som jordemoder?

De tal, vi bruger, kommer fra Kommunernes og Regionernes Lønstatistik (KRL) og er fra marts 2021. Jordemødre, der har under et års anciennitet, vil i gennemsnit have 32.054 kr. om måneden i samlet fast bruttoløn. Jordemødre, der har under otte års anciennitet, vil i gennemsnit have 33.183 kr.

Hvad tjener en jordemoder 2021?

Derfor er den relevante løn at oplyse, når man spørger, hvad en jordemoder tjener: 29.884 kr. om måneden eller 34.135 kr. med pension.

Hvad tjener en privat jordemoder?

De tal, vi bruger, kommer fra Kommunernes og Regionernes Lønstatistik (KRL) og er fra marts 2021. Jordemødre, der har under et års anciennitet, vil i gennemsnit have 32.054 kr. om måneden i samlet fast bruttoløn. Jordemødre, der har under otte års anciennitet, vil i gennemsnit have 33.183 kr.

Hvordan kommer man ind på jordemoderuddannelsen?

Adgangskrav til jordemoderstudiet via kvote 2

 1. Motiveret ansøgning.
 2. Eksamensgennemsnit i den adgangsgivende eksamen samt andre karakterer.
 3. Karakterer i Samfundsfag og Psykologi på C-niveau og Engelsk på B-niveau.
 4. Studierelevant erhvervserfaring af mindst seks måneders varighed.