:

Hvilken projektlederuddannelse skal jeg vælge?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilken projektlederuddannelse skal jeg vælge?
 2. Hvad er IPMA certificering?
 3. Hvad koster PRINCE2?
 4. Hvem bruger PRINCE2?
 5. Hvor lang tid tager PRINCE2?
 6. Hvilket kursus skal jeg vælge?
 7. Hvordan kan man blive projektleder?
 8. Hvad er en projekt leder?
 9. Hvad er PRINCE2 projektledelse?
 10. Hvor bruges PRINCE2?
 11. Hvad er FIF kursus?
 12. Hvilke kurser kan man tage som ledig?
 13. Hvad skal man kunne som projektleder?
 14. Hvad er forskellen på Projektstyring og projektledelse?
 15. Hvad er forskel på projektledelse og projektstyring?

Hvilken projektlederuddannelse skal jeg vælge?

Hvad den rigtige uddannelse er for dig, afhænger rigtig meget af, hvilket firma du arbejder i, hvor længe du har arbejdet med projektledelse, hvem du er som person, og hvordan du kommer til at arbejde fremover. Som ny kan det være en god ide at få de grundlæggende projektværktøjer og metoder på plads via PRINCE2.

Hvad er IPMA certificering?

En IPMA Certificering som projektleder, programleder eller porteføljeleder er en unik certificeringsform, fordi den entydigt fokuserer på dine udviste kompetencer. Fokus er langt mere på, hvorfor du handlede, som du gjorde i en given situation, hvilke resultater du opnåede og hvad du lærte – end på hvad du gjorde.

Hvad koster PRINCE2?

PRINCE2® Foundation og Agile Practitioner - samlet forløb

 • Kursus.
 • 7 dage.
 • Fra 25.999 DKK.
 • Flere byer (4)
 • Holdundervisning.

Hvem bruger PRINCE2?

PRINCE2 (Projects in Controlled Environments), der oprindelig blev udviklet som et projektstyringsredskab til den offentlige sektor, er særlig velegnet i virksomheder, der arbejder procesorienteret.

Hvor lang tid tager PRINCE2?

PRINCE2® Foundation, Online E-læring I gennemsnit bruger vores e-læringskursister et sted mellem 20 og 40 timer, som inkluderer alt fra forberedelser med e-læring og testeksamener til afsluttende eksamen.

Hvilket kursus skal jeg vælge?

Du står med en konkret udfordring og overvejer, om det er et kursus eller en konsulentydelse, der bringer dig videre. Og lander du på, at det er et kursus, der skal hjælpe dig videre, skal du vælge mellem selv at tage på kursus, anbefale dine kollegaer et kursus eller arrangere et kursus for jer alle.

Hvordan kan man blive projektleder?

Projektleder er en bred titel, der dækker over forskellige stillinger, hvor du har ansvar for at styre og koordinere et projekt....Det kræver ikke en bestemt uddannelse at blive projektleder, men en typisk uddannelsesvej vil være:

 1. En gymnasial uddannelse.
 2. En bacheloruddannelse.
 3. En kandidatuddannelse.

Hvad er en projekt leder?

“[Projektledelse er] det, at anvende den nødvendige viden, de nødvendige evner, værktøjer og teknikker i forhold til en række projektaktiviteter med det formål at møde et projektmål”. Sagt med andre ord er projektledelse det, at lede et projekt og alle involverede frem mod projektets mål.

Hvad er PRINCE2 projektledelse?

PRINCE2 er en internationalt anerkendt metode til styring af projekter. Metoden fokuserer på projektets styring, og den støtter såvel projektleder som ledelse og styregruppe, idet ledelsen aktivt involveres i projektets styring.

Hvor bruges PRINCE2?

PRINCE2 er verdens mest benyttede projektstyringsmetode. På Teknologisk Instituts PRINCE2 kurser får du indsigt i en international anerkendt metode, der bruges af virksomheder i hele verden. Med PRINCE2 øger du succesraten i dine projekter og minimerer risikoen for fejl og kuldsejlede projekter.

Hvad er FIF kursus?

VIA tilbyder et 1-årigt forberedelseskursus, der forbereder indvandrere, flygtninge og andre udlændinge på at søge ind på en professionsbacheloruddannelse. Vi tilbyder de såkaldte FIF-kurser på en række af VIAs campusser i Region Midtjylland.

Hvilke kurser kan man tage som ledig?

Den regionale positivliste Det kan fx være AMU-kurser, eller et modul fra en akademi- eller diplomuddannelse. Det er jobcenteret, der godkender kurset og vurderer, om det kan hjælpe dig tilbage i job. Det gør de ud fra den såkaldte regionale uddannelsespulje.

Hvad skal man kunne som projektleder?

For at kunne lede andre skal projektlederen have et godt indblik i egen grundlæggende adfærd og de tilknyttede stærke og svage sider. Dette indeholder også evnen til at kunne lede sig selv, at kunne prioritere opgaver og vide hvornår det er tid for at uddelegere.

Hvad er forskellen på Projektstyring og projektledelse?

Projektledelse vs. De fleste projekter involverer en række personer, og når vi har med mennesker at at gøre, er der behov for ledelse. I projektledelse indtager projektlederen en mere ledende rolle overfor projektgruppen og øvrige interessenter.

Hvad er forskel på projektledelse og projektstyring?

Projektledelse vs. I projektstyring er fokus først og fremmest på at styre et projekt sikkert i havn ud fra de aftalte planer, budgetter og ressourcer samt at navigere udenom eventuelle risici. I denne rolle er fokus rettet mod de faktuelle omstændigheder.