:

Hvordan påvirker USA Danmark?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan påvirker USA Danmark?
 2. Hvad er kultur i USA?
 3. Hvad er forskellen mellem Danmark og USA?
 4. Hvad er typisk amerikansk?
 5. Hvad er de amerikanske værdier?
 6. Hvad ændrede 2. verdenskrig?
 7. Hvor mange mennesker blev dræbt under 2. verdenskrig?
 8. Hvad er årsagen til 1. verdenskrig?
 9. Hvad var de største slag under 2. verdenskrig?

Hvordan påvirker USA Danmark?

Den økonomiske integration er især sket i kraft af øgede gensidige investeringer. I 1990'erne gik op mod 90 pct. af USA's direkte udenlandske investeringer til Europa. Den transatlantiske samhandel er en meget vigtig faktor for det transatlantiske forhold, selvom den har været af mindre omfang end investeringerne.

Hvad er kultur i USA?

Overordnet set er den amerikanske kultur kraftigt påvirket af flere europæiske, specielt de tyske, engelske og irske kulturer og senere af italienske, græske og ashkenaziske kulturer. Efterkommere af de vestafrikanske slaver bevarede nogle kulturelle traditioner fra Vestafrika i det tidlige USA.

Hvad er forskellen mellem Danmark og USA?

Bruttonationalproduktet i USA er relativt højere end i Danmark. Det samme gælder indkomstuligheden og drabsraten. Omvendt er det offentlige forbrug og skattetrykket højere i Danmark end i USA. Danmarks Statistik har samlet ni nøgletal, der beskriver forskelle og ligheder på Danmark og USA.

Hvad er typisk amerikansk?

Ingen elsker sit land så meget, som amerikanerne gør – og ingen viser det lige så villigt heller. Du vil se Stars and Stripes alle steder: på folks græsplæner, klistermærker på biler, på hatte, cupcakes og ja, selv på månen.

Hvad er de amerikanske værdier?

Helt centralt i den amerikanske drøm står ideen om, at velstand er en forudsætning for uafhængighed og frihed. Friheden kommer ved at være selvhjulpen, og den amerikanske drøm lægger derfor vægt på personlig rigdom, arbejdsomhed og optimisme.

Hvad ændrede 2. verdenskrig?

 • 2. verdenskrig ændrede verdens politiske logik og sociale struktur. De Forenede Nationer (FN) blev etableret for at støtte internationalt samarbejde og at forhindre fremtidige konflikter. De sejrende stormagter – Kina, Frankrig, Sovjetunionen, Storbritannien og USA – blev permanente medlemmer af dets sikkerhedsråd.

Hvor mange mennesker blev dræbt under 2. verdenskrig?

 • Den mest omtalte af disse dødslejre er Auschwitz, hvor det anslås, at 1-1,5 millioner mennesker blev dræbt. Folkedrabet " Holocaust " er en væsentlig del af historien om 2. verdenskrig.

Hvad er årsagen til 1. verdenskrig?

 • Den væsentligste årsag er 1. verdenskrig (1914 - 18). Under 1. verdenskrig blev Tyskland under den ultranationalistiske kejser Wilhelm 2. og dets allierede (Centralmagterne) besejret af Ententen, som bl.a. omfattede Storbritannien, USA og Frankrig. Ansvaret for krigen lagde sejrherrerne på det national-militaristiske kejserlige Tyskland.

Hvad var de største slag under 2. verdenskrig?

 • Nazisternes hemmelige kodemaskine lå på havbunden De største slag under 2. verdenskrig Stalingrad, D-dag, Barbarossa og Blitzkrieg! Kom med til de største slag under 2. verdenskrig – fra start til slut.