:

Hvem var Suffragetterne og hvilke metoder brugte de?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem var Suffragetterne og hvilke metoder brugte de?
 2. Hvad betyder ordet Suffragette?
 3. Hvornår fik kvinder stemmeret i New York?
 4. Hvordan fik kvinderne stemmeret i Danmark?
 5. Hvilket land var det første til at give kvinder stemmeret?
 6. Hvornår fik kvinder lov til at arbejde?
 7. Hvilket land fik først stemmeret?
 8. Hvilke kvinder fik først stemmeret?
 9. Hvad fik danske kvinder lov til i 1915?
 10. Hvilke kvinder fik stemmeret i 1915?
 11. I hvilket europæisk land fik kvinder først valgret?
 12. Hvad skete der da kvinderne fik stemmeret?
 13. What is women’s suffrage?
 14. Who was the first woman to vote in Norway?
 15. Who opposed women’s suffrage?
 16. Who was the first woman to appeal for the women's suffrage?

Hvem var Suffragetterne og hvilke metoder brugte de?

Suffragetterne var en militant bevægelse i England fra slutningen af 1800-tallet til omkring Første Verdenskrig, som kæmpede for kvinders stemmeret. Der var lignende bevægelser i bl. a. USA og Danmark, men de engelske suffragetter var mest radikale i deres metoder.

Hvad betyder ordet Suffragette?

Suffragette, militant forkæmper for kvinders stemmeret i Storbritannien i begyndelsen af 1900-t. Stemmeretsforkæmperne havde 1897 organiseret sig i National Union of Women's Suffrage Societies (NUWSS) under Millicent Garrett Fawcett; disse forkæmpere anvendte legale metoder og blev kaldt suffragists.

Hvornår fik kvinder stemmeret i New York?

Man skal her huske, at efter revolutionen i 1776 havde kvinder i USA stemmeret, men senere mistede de den igen. Den første stat, der fratog kvinderne stemmeretten var New York i 1777, og i 1807 havde kvinder ikke længere stemmeret i nogen stat.

Hvordan fik kvinderne stemmeret i Danmark?

Danske forhold april 1908 ændredes Valgloven, så kvinder fik stemmeret til kommunalvalg, og året efter, den 12. marts 1909, fire dage efter at man fejrede Kvindedagen for første gang i USA, deltog kvinder for første gang i et kommunalt valg i Danmark.

Hvilket land var det første til at give kvinder stemmeret?

New Zealand var det første land, der gav kvinder stemmeret, og allerede i 1893 kunne de new zealandske kvinder stemme på de opstillede mænd. Det var dog først 26 år senere i 1919, at kvinderne selv fik lov at stille op til valg.

Hvornår fik kvinder lov til at arbejde?

1915: Kvinder får stemmeret og er valgbare til Rigsdagen på samme betingelser som mænd. 1919: Princippet om lige løn for samme arbejde for statsembedsmænd indføres. 1921: Lov om kvinders lige adgang til alle offentlige tjenestestillinger og erhverv, med undtagelse af gejstlige og militære poster.

Hvilket land fik først stemmeret?

Land
1Sverige1861, 1921
2New Zealand (Aotearoa)1893
3Australien1902, 1962
4Finland1906

Hvilke kvinder fik først stemmeret?

I forbindelse med en omfattende reformperiode i dansk politik fik kvinderne stemmeret og blev valgbare til kommunale råd. Ved kommunalvalget 1. -15. marts 1909 stod kvinderne derfor for første gang opført på stemmesedlerne og var til stede ved valgurnerne.

Hvad fik danske kvinder lov til i 1915?

Danske kvinder fik stemmeret i 1915. Forud var gået årtiers kamp, der mobiliserede tusindvis af kvinder fra slutningen af 1800-tallet og kulminerede med et stort demonstrationsoptog på Amalienborg Slotsplads den 5. juni 1915.

Hvilke kvinder fik stemmeret i 1915?

I 1915 blev kvinder tildelt stemmeret til Folketing og Landsting i Rigsdagen på lige fod med mænd. Forud var gået årtiers kamp for at opnå denne stemmeret, fra det første lovforslag blev fremsat i Folketinget i 1886 over opnåelsen af kommunal valgret i 1908 til erhvervelsen af den politiske stemmeret syv år senere.

I hvilket europæisk land fik kvinder først valgret?

En lang række europæiske lande indførte valgret til kvinder efter 1. Verdenskrig. Argumentet var, at kvinderne under krigen havde vist sig ligeværdige igennem deres indsats. Dog fik kvinder i Schweiz først stemmeret i 1971, i Portugal 1975 og i Liechtenstein 1984.

Hvad skete der da kvinderne fik stemmeret?

Den 20. april 1908 ændredes Valgloven, så kvinder fik stemmeret til kommunalvalg, og året efter, den 12. marts 1909, fire dage efter at man fejrede Kvindedagen for første gang i USA, deltog kvinder for første gang i et kommunalt valg i Danmark.

What is women’s suffrage?

 • Women’s suffrage, also called woman suffrage, the right of women by law to vote in national or local elections.

Who was the first woman to vote in Norway?

 • The first Norwegian woman voter casts her ballot in the 1910 municipal election. Liberal politician Gina Krog was the leading campaigner for women's suffrage in Norway from the 1880s. She founded the Norwegian Association for Women's Rights and the National Association for Women's Suffrage to promote this cause.

Who opposed women’s suffrage?

 • Mildred Rutherford, president of the Georgia United Daughters of the Confederacy and leader of the National Association Opposed to Woman Suffrage made clear the opposition of elite white women to suffrage in a 1914 speech to the state legislature:

Who was the first woman to appeal for the women's suffrage?

 • In 1852 Stanton advocated women's suffrage in a speech at the New York State Temperance Convention. In 1853 Stone became the first woman to appeal for women's suffrage before a body of lawmakers when she addressed the Massachusetts Constitutional Convention.