:

Hvad er luftens Mætningskurve?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er luftens Mætningskurve?
 2. Hvorfor kan varm luft indeholde mere vand?
 3. Hvad sker der når luftfugtigheden stiger?
 4. Hvad sker der i luften med vanddampen?
 5. Hvilken sammenhæng er der mellem lufttemperatur og fugtighedsindhold?
 6. Hvor varmt er vanddamp?
 7. Hvor meget køles luften af PR 100 meter?
 8. I hvilke sammenhænge kan det være interessant at vide noget om Dugpunktstemperaturen?
 9. Hvad sker der med en luftmasse når den stiger i højden?
 10. Hvilke betingelser skal der være til stede for at en luftmasse danner dråber og nedbør?
 11. Hvad der sker med en luftmasse når der opvarmes konvektion?
 12. Hvad er absolut og relativ luftfugtighed?
 13. Hvordan finder man den absolutte fugtighed?
 14. Kan damp blive varmere end 100 grader?
 15. Hvornår damper vand?

Hvad er luftens Mætningskurve?

Vanddampdiagram, som viser sammenhængen mellem temperatur, vanddampindhold og relativ fugtighed (RF) i luft. Den øverste kurve (100 % RF) viser det højst mulige vanddampindhold i luft i afhængighed af temperaturen. Kurven for 100 % RF kaldes også for mætningskurven.

Hvorfor kan varm luft indeholde mere vand?

Tilførsel af varme fremmer fordampning af vand, og afkøling kanvanddamp til at fortættes til vand. Varm luft kan indeholde mere vanddamp end kold luft. Opvarmes eksempelvis l m3 oGe varm luft, der højst kan indeholde 5 g vand, fra 0° til 300e, kan den optage endnu 25 g vand i form af vanddamp.

Hvad sker der når luftfugtigheden stiger?

Når varm luft med vanddamp bevæger sig hen over en kold overflade eller bliver hævet op i koldere luftlag, hvor de bliver afkølet og når dugpunktet dannes skyer. Når en kold og en varm luftmasse møder hinanden vil den varme stige til vejrs mens den kolde vil holde sig ved bunden.

Hvad sker der i luften med vanddampen?

Ændres temperaturen til lavere temperatur af en luftmasse med vanddamp, kan der ske det, at den relative luftfugtighed når 100%. Sker der yderligere afkøling vil vandet kondensere dvs. der dannes små dråber i luften så luftfugtigheden ender på 100 % i ligevægt. Det kan så i temperaturen ende som tåge eller regn.

Hvilken sammenhæng er der mellem lufttemperatur og fugtighedsindhold?

Når temperaturen stiger, øges luftens ”fugtkapacitet” – altså den mængde fugt, der kan være i fugten. I en luft, der nu er 32 grader varm, kan der således være 30 gram fugt pr. kubikmeter.

Hvor varmt er vanddamp?

Damp er en farveløs gas (helt usynlig), men ordet bruges udenfor fagkredse også (ukorrekt) om fx de vanddråber, der ses, når vanddampen fortættes over en kedeltud eller i skyerne. Ved normalt tryk på 1,013 bar koger vand ved 100°C. Et kg vand bliver til 1,7003 m³ vanddamp.

Hvor meget køles luften af PR 100 meter?

Dugpunktet nås ved 900 m, hvorved skyer dannes. Luften afkøles med ca. 1°C pr. 100 m., indtil dugpunktet nås.

I hvilke sammenhænge kan det være interessant at vide noget om Dugpunktstemperaturen?

Dugpunkt er et andet variabelt mål for luftfugtighed. I stedet for at se på gassens kapacitet til at holde fugt, viser dugpunkt den temperatur, ved hvilken fugt vil begynde at kondensere. Som med relativ luftfugtighed er dugpunktstemperaturen afhængig af trykket af den gas, der måles.

Hvad sker der med en luftmasse når den stiger i højden?

Når luften stiger op over et bjerg falder trykket. En luftmasse, der får mulighed for at udvide sig gennem et fald i trykket, vil afkøles, mens den omvendt ved en sammenpresning til et mindre rumfang vil opvarmes.

Hvilke betingelser skal der være til stede for at en luftmasse danner dråber og nedbør?

For at dampen i en luftmasse, der når mætning, kondenserer til dråber, skal to betingelser være opfyldt: den første er, at luftmassen er kølet ned nokDet andet er, at der er hygroskopiske kondenskerner i luften, som vanddråber kan dannes på.

Hvad der sker med en luftmasse når der opvarmes konvektion?

Konvektion, bevægelse i væsker eller gasser sædvanligvis fremkaldt af en temperaturforskel i samspil med varmeudvidelse og tyngdekraften. Da varm luft har mindre densitet end kold luft, vil opdriften bevirke, at opvarmet luft vil stige opad, og afkølet luft synke nedad.

Hvad er absolut og relativ luftfugtighed?

Den absolutte luftfugtighed udtrykkes oftest som massen af vanddamp i 1 m3 luft (g/m3), og den relative luftfugtighed som forholdet (i pct.) mellem den aktuelle mængde vanddamp og den maksimalt mulige mængde ved de aktuelle værdier for temperatur og tryk.

Hvordan finder man den absolutte fugtighed?

Den absolutte luftfugtighed (fabs) udregnes ved at dividere luftens mængde af vand med den pågældende luftvolumen. Den absolutte luftfugtighed angives oftest i g/m³.

Kan damp blive varmere end 100 grader?

Det er noget der hedder fordampningsvarme. Det betyder, at når vand er 100 grader varmt, skal man tilføre endnu mere energi for at vandet bliver til damp100 grader.

Hvornår damper vand?

For at vand kan fordampe, skal de enkelte molekyler overvinde den elektriske tiltrækning fra de andre vandmolekyler. Det kræver energi, og først ved en temperatur på 100 grader er energien høj nok til, at alle molekylerne hurtigt går over i gasform.