:

Hvad koster det at få lavet et årsregnskab?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad koster det at få lavet et årsregnskab?
 2. Hvornår er der Revisorpligt?
 3. Hvor meget koster en revisor om måneden?
 4. Hvad er lønnen for en revisor?
 5. Hvad koster en revisor erklæring?
 6. Hvad skal revisor bruge til årsregnskab?
 7. Hvornår skal man bruge autoriseret revisor?
 8. Hvornår skal ApS revideres?
 9. Kan alle kalde sig revisor?
 10. Hvor meget tjener en revisor før skat?
 11. Hvor meget tjener en revisor trainee?
 12. Hvad er formålet med en revisorerklæring?
 13. Hvad indeholder en revisorerklæring?
 14. Hvad er en revisionsprotokol?
 15. Hvad indgår i et årsregnskab?

Hvad koster det at få lavet et årsregnskab?

Årsregnskab & Selvangivelse Prisen for et årsregnskab og en selvangivelse hos en revisor kan afhænge af din virksomhedstype, men oftest kan du hos en revisor tilkøbe dig en pakke, hvor begge ydelser er inkluderet. For enkeltmandsvirksomheder er prisspændet ca. 3.500-11.000 kr. ekskl. Moms.

Hvornår er der Revisorpligt?

Virksomheden omsætter for mere end 8 millioner kr. årligt. Virksomheden har en balancesum på mere end 4 millioner kr. – balancesummen er summen af virksomhedens aktiver og passiver.

Hvor meget koster en revisor om måneden?

Revisorer i Danmark kan selv bestemme, hvor meget de kræver for deres ydelser. Prisniveauet for en registreret revisor ligger typisk mellem 6 kroner i timen, mens statsautoriserede revisorer typisk koster mellem 1.200 og 1.800 kroner i timen. En bogholder vil koste i omegnen af 400 kr. i timen.

Hvad er lønnen for en revisor?

PrivatStat
Revisions- og regnskabscontrollerarbejde (reg./statsaut.)42.792 kr.39.063 kr.
Statsrevisor42.792 kr.39.063 kr.
Revisor - ej reg./statsaut., Revisorassistent38.081 kr.38.009 kr.
Revisionassistent26.045 kr.28.705 kr.

Hvad koster en revisor erklæring?

Priserne på en revisorerklæring

Revisorerklæring4.800,00 DKK
Moms (25%)1.200,00 DKK
I alt inkl. moms6.000,00 DKK
8. feb. 2022

Hvad skal revisor bruge til årsregnskab?

I forbindelse med udarbejdelsen af årsregnskab og selvangivelse er der en del materiale du skal sende til din revisor....Privat:

 • Udgifter til/ fra bolig/ jobordningen.
 • Dokumentation vedrørende børnebidrag, underholdsbidrag og lignende.
 • Dokumentation for diæter/ rejser.
 • Dokumentation for gaver og donationer.
3. feb. 2015

Hvornår skal man bruge autoriseret revisor?

Som børsnoteret selskab eller finansiel virksomhed skal man have revideret sit regnskab af en statsautoriseret revisor. Derudover vil man også anvende en statsautoriseret revisor, når man som forening skal ansøge eller modtage om økonomisk støtte fra det offentlige.

Hvornår skal ApS revideres?

Erhvervsstyrelsen har mulighed for at pålægge en virksomhed at dens årsregnskab revideres, hvis styrelsen i forbindelse med en undersøgelse af årsrapporten konstaterer væsentlige fejl eller mangler i forhold til selskabs- eller regnskabslovgivningen.

Kan alle kalde sig revisor?

Alle kan kalde sig revisor, men det er ikke tilladt at kalde sig godkendt, registreret eller statsautoriseret revisor uden at være det. Der findes to grupper af revisorer i Danmark, som må revidere regnskaber. Det er statsautoriserede revisorer og registrerede revisorer.

Hvor meget tjener en revisor før skat?

Lønnen for en Statsautoriseret revisor ligger imellem 92.060 - 93.200 for hele landet. Hvis du vil have mere detaljeret info om, hvad netop du bør tjene, skal du oprette et Løntjek.

Hvor meget tjener en revisor trainee?

Hvad får en revisortrainee i løn? Din startløn som trainee hos Partner Revision efter afsluttet HHX ligger på 15.300 kr. det første år, og 16.200 kr. det andet år.

Hvad er formålet med en revisorerklæring?

En revisorerklæring har til formål at skabe gyldighed og troværdighed om dokumenter fra virksomheder, som en form for sikring om, at der ikke er betydelige fejl eller mangler i eksempelvis regnskaber.

Hvad indeholder en revisorerklæring?

Hvad indeholder en revisorerklæring Ved et regnskab forstås i sammenhæng med revisorerklæringer følgende: en årsrapport, et årsregnskab, et koncernregnskab, en delårsrapport, et delårsregnskab og et delårskoncernregnskab i henhold til årsregnskabsloven.

Hvad er en revisionsprotokol?

Revisionsprotokollat er et kommunikationsværktøj, som revisoren benytter til at kommunikere med en virksomheds bestyrelse. Revisionsprotokol skal føres i virksomheder, hvis årsregnskab mv. revideres.

Hvad indgår i et årsregnskab?

Hvad skal et årsregnskab indeholde?

 • Resultatopgørelse (Virksomhedens indtægter og udgifter)
 • Balance (Virksomhedens aktiver og passiver)
 • Eventuelle noter (Ledelsens beretninger om virksomhedens aktiviteter, der har været gennem året og forventninger til det kommende år)
22. nov. 2021