:

Hvordan var Kirken organiseret i Danmark i middelalderen?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan var Kirken organiseret i Danmark i middelalderen?
 2. Hvordan så det danske rige ud i middelalderen?
 3. Hvad levede man af i middelalderen?
 4. Hvilket årstal er middelalderen?
 5. Hvilke konger regerede i middelalderen?
 6. Hvilke konger var der i middelalderen?
 7. Hvad var de vigtigste historiske begivenheder i middelalderen?
 8. Hvordan blev man konge i middelalderen?
 9. Hvad afslutter middelalderen?
 10. Hvad arbejdede man som i middelalderen?
 11. Hvorfor vokser befolkningstallet fra 1000 til 1340?
 12. Hvad skete der i 1340?
 13. Hvem har magten i middelalderen?
 14. Hvem regerede i middelalderen?
 15. Hvilken magt havde stormændene i middelalderen?

Hvordan var Kirken organiseret i Danmark i middelalderen?

Kirken og adelens magt Først i middelalderen ( årene) bliver Danmark samlet til ét kongerige. Kongen udøver sin magt sammen med adelen og Kirken. Med paven i spidsen er kirken en slags stat-i-staten ledet af biskopper.

Hvordan så det danske rige ud i middelalderen?

I løbet af middelalderen fik købstæderne én efter én særlige privilegier, som blev givet dem af kongen. Byerne blev selvstændige retskredse med egen byret, og beskatningen blev reguleret, den gik direkte til konge og kirke og dermed uden om lensmanden. Kongemagten var repræsenteret i hver by ved en byfoged.

Hvad levede man af i middelalderen?

Basiskosten for størstedelen af befolkningen bestod af brød og grød, fremstillet først og fremmest af rug og byg, og hertil kom havre, hvede, boghvede og hirse. Det daglige brød var bagt på rug, mens den brede befolkning kun har spist hvedebrød til fester. Byggen blev brugt til ølbrygning og til grød.

Hvilket årstal er middelalderen?

Det var kristendommens indtog, der for alvor markerede middelalderens begyndelse. De fleste historikere mener, at den europæiske middelalder er afgrænset til perioden omkring år 5.

Hvilke konger regerede i middelalderen?

Den danske kongerække

 • Gorm den Gamle (cirka 936-958)
 • Harald Blåtand (cirka 958-985)
 • Erik IV Plovpenning (1241-50) Erik var søn af Valdemar Sejr og enekonge fra 1241. ...
 • Erik VII af Pommern ()
 • Christian II (1513-23) der som den sidste danske konge herskede over både Danmark, Norge og Sverige.

Hvilke konger var der i middelalderen?

Et tredje eksempel på stærk kongemagt er Valdemarernes tid, perioden under kongerne Valdemar 1. den Store (), Knud () og Valdemar 2. Sejr (), hvor rigets styre blev moderniseret.

Hvad var de vigtigste historiske begivenheder i middelalderen?

Det 11. århundrede

 • De dansk landsbyer finder blivende sted.
 • 1053 Svend Estridsen mødes med den tyske kejser, Henrik 3.
 • 1054 Det store skisma: brud mellem paven og patriarken af Konstantinopel.
 • 1060 Organisering af den danske kirke. ...
 • 1069 Det sidste vikingetogt.
 • 1086 Mordet på Knud den Hellige.

Hvordan blev man konge i middelalderen?

Gennem håndfæstninger havde de rigeste adelsmænd (Danehoffet) fået stor magt over kongen. Fra 1300-tallet udpegede kongen selv medlemmerne af Danehoffet blandt ”rigets bedste mænd”. Men det var samtidig denne forsamling, der valgte, hvem der skulle være konge.

Hvad afslutter middelalderen?

Middelalderen slutter altså ved reformationen.

Hvad arbejdede man som i middelalderen?

I middelalderen var samfundet opdelt i tre grupper: dem der arbejdede, dem der bad, og dem der kæmpede. Mange levede som fiskere eller med at dyrke jorden. Bønderne ejede ofte ikke deres egen jord, og de skulle betale skat til både kongen og kirken.

Hvorfor vokser befolkningstallet fra 1000 til 1340?

Hertil kom, at handelen voksede, byernes antal blev mangedoblet, og de udviklede et relativt selvstyre. Man nød godt af et relativt varmt klima, og befolkningstallet voksede.

Hvad skete der i 1340?

I senmiddelalderen faldt befolkningstallet, og landbruget blev omlagt. Mange døde af pest, men de overlevende fik bedre vilkår. Efterhånden blomstrede handel og byliv, og borgerstanden voksede sig rig og selvsikker.

Hvem har magten i middelalderen?

I den tidlige middelalder ( årene) er Danmark blevet samlet til ét kongerige. Kongen udøver sin magt sammen med adelen og Kirken. Kirken med paven i spidsen er gennem middelalderen en slags stat-i-staten ledet af biskopper.

Hvem regerede i middelalderen?

Fra midten af 1100-tallet til midten af 1200-tallet vandt kongemagten fornyet styrke. I den periode regerede Valdemarerne, det vil sige Valdemar den Store () og hans sønner. At kongemagten var stærk kan blandt andet ses i Jyske Lov fra 1241. Det var nemlig nu kongen, der var lovgiver.

Hvilken magt havde stormændene i middelalderen?

Deres magt og status ser man dog endnu i middelalder-kirkerne, som de har ofte har ladet bygge. Stormændene er en krigeradel på den tid - mændene skal udmærke sig med mod og styrke i krige og ved ridderturneringer.