:

Hvad er en agil metode?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en agil metode?
 2. Hvad er et agilt mindset?
 3. Hvad er en projekt leder?
 4. Hvordan arbejder man agilt?
 5. Hvad er vandfaldsmodellen?
 6. Hvornår er man agil?
 7. Hvad er et agilt team?
 8. Hvad er forskel på projektledelse og projektstyring?
 9. Hvordan griber man et projekt an?
 10. Hvad betyder agil udvikling?
 11. Hvad er Projekt Trekanten?
 12. Hvad er en Scrum?
 13. Hvorfor agil udvikling?
 14. Hvad er det modsatte af agil?
 15. Hvad betyder ordet agilt?

Hvad er en agil metode?

Med agile projekter kan man optimere sit projektforløb, så man får produceret de rigtige produkter hurtigere, end med mere traditionelle metoder. I agil projektledelse har man hele tiden fokus på at målrette og prioritere arbejdet i projektet mod netop det, som giver mest værdi for forretningen eller kunden.

Hvad er et agilt mindset?

Hvis virksomheden vil øge innovationskraften og komme foran konkurrenterne, kræver det, at den udvikler et agilt mindset. Det betyder, at den målrettet skal tænke agilitet ind i produktionen, organiseringen, i ledelsen, samt i selve strategien. Både i sin problemidentifikationer, problemløsninger og effektmålinger.

Hvad er en projekt leder?

“[Projektledelse er] det, at anvende den nødvendige viden, de nødvendige evner, værktøjer og teknikker i forhold til en række projektaktiviteter med det formål at møde et projektmål”. Sagt med andre ord er projektledelse det, at lede et projekt og alle involverede frem mod projektets mål.

Hvordan arbejder man agilt?

Agilt arbejde handler om at bringe mennesker, processer, teknologi, tid og sted sammen for at finde den mest passende og effektive måde at arbejde på for at udføre en bestemt opgave. Det fungerer inden for retningslinjer (af opgaven), men uden grænser (for hvordan du opnår det).”

Hvad er vandfaldsmodellen?

Vandfaldsmodellen er en model for udvikling af software (en proces til at lave software) hvor softwareudvikling betragtes som konstant flydende nedad (som et vandfald) gennem faserne: kravspecifikation, design, implementation, afprøvning/fejlfinding, integration og vedligeholdelse.

Hvornår er man agil?

Agil projektledelse er en af nutidens buzzwords inden for projekter og projektledelse. Agil projektledelse betyder i alt sin enkelthed, at man arbejder i iterationer. Med et grundparadigme om, at verden ikke er statisk og man løbende bliver klogere.

Hvad er et agilt team?

Et agilt team er et team af individer der hver besidder sine individuelle kompetencer og løser opgaver lige som alle andre gør. Den store forskel mellem agile teams og traditionelle (også kaldet sekventielle, vandfald mv) udviklingsteam, ligger i organiseringen af arbejdet.

Hvad er forskel på projektledelse og projektstyring?

Projektledelse vs. I projektstyring er fokus først og fremmest på at styre et projekt sikkert i havn ud fra de aftalte planer, budgetter og ressourcer samt at navigere udenom eventuelle risici. I denne rolle er fokus rettet mod de faktuelle omstændigheder.

Hvordan griber man et projekt an?

Skabeloner, to do-lister og konkrete tips. Her får du en samlet værktøjskasse til at styre og lede projekter sikkert i mål....Før projektet begynder

 1. Lav en projektplan. ...
 2. Del projektplanen med andre. ...
 3. Suppler planen med en projektbeskrivelse. ...
 4. Læg proaktivitet ind i planen.
30. okt. 2015

Hvad betyder agil udvikling?

Agil systemudvikling er en fællesbetegnelse for en række softwareudviklingsmetodikker, hvor vægten ligger på løbende at levere værdi til kunden gennem iterativ udvikling.

Hvad er Projekt Trekanten?

Projekttrekanten er et værktøj, som organisationen kan bruge i projekter til at beslutte sig for, hvordan man vil reagere på uforudsete udfordringer. Selvom det kaldes for projekttrekanten, indgår der faktisk fire elementer i modellen. De tre sider i trekanten består af variablerne tid, penge og omfang.

Hvad er en Scrum?

Projektets omfang kan præciseres og genforhandles mellem Product Owner og teamet, når man lærer nyt. Ordet “scrum” stammer fra rugby og betyder “skærmydsler”.

Hvorfor agil udvikling?

Agil udvikling i modsætning til vandfald Når udvikling af et produkt skal sættes i gang, er specifikation, design og konstruktion ofte ikke præcist på plads endnu, og det kan være problematisk at lægge sig fast på processer. Derfor kan agil udvikling være en fordelagtig metode at benytte.

Hvad er det modsatte af agil?

Agil projektledelse handler direkte oversat om, at et projekt er omstillingsparat og i bevægelse med en forudsætning om, at verden er dynamisk. Altså det modsatte af statisk.

Hvad betyder ordet agilt?

agil, adj. (af lat. agilis, afl. af agere, se agere) hurtig og let i sine bevægelser; bevægelig; rask; adræt.