:

Hvad har lavest albedo?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad har lavest albedo?
 2. Hvad er Albedoværdier?
 3. Hvilken overflade har den største albedo?
 4. Hvad er definitionen på albedo?
 5. Hvad har en høj albedo?
 6. Hvad er forskellen på indstråling og udstråling?
 7. Hvad er Albedoeffekten egentlig og hvad betyder det at sne har en albedo på 0 9?
 8. Hvad er jordens Albedoeffekt?
 9. Hvad er is albedo Tilbagekoblingsmekanismen?
 10. Hvad er langbølget indstråling?
 11. Hvad er en indstråling?
 12. Hvordan påvirker Albedoeffekten?
 13. Hvilken indflydelse har albedo værdien og stråling på jordens temperatur?
 14. Hvad er albedo?
 15. Hvad er en albedo for ethvert objekt?
 16. Er sne en vigtig mekanisme i albedo?
 17. Er albedo afgørende for klimaændring?

Hvad har lavest albedo?

Ordet Albedo betyder hvid på latin. Når et objekt har en Albedo på 1 forekommer det hvidt for det menneskelige øje. Når Albedoen nærmer sig nul, fremstår objektet som sort, fordi intet lys reflekteres. Sne har for eksempel en Albedo på 0,9 eller 90 procent, mens kul har en Albedo på kun 0,04, svarende til fire procent.

Hvad er Albedoværdier?

Albedo (latin for hvid) er andelen af det reflekterede lys. Eksempel: Hvis en overflade tilbagekaster 70% af lyset, siges albedoværdien at være 0,7 eller 70%.

Hvilken overflade har den største albedo?

Jordens overflade (albedo (gennemsnit) = 37-39%) Is (albedo = 30-50%) Overfladen af Antarktis (albedo = 81 %) Sne (albedo op til 80-85%)

Hvad er definitionen på albedo?

Albedo er et mål for en overflades evne til at reflektere lys og dermed energi. Albedo (latin for hvid) måles som andelen af lys, overfladen reflekterer. Hvis en overflade reflekterer 34% af lyset, så er albedoen 34 (ind imellem også skrevet som 0,34).

Hvad har en høj albedo?

Albedo-effekten måles ikke ud fra noget bestem enhed, men ud fra en skala, der går fra 0, som angiver mørke til 1, som angiver lys. I klimasammenhæng er det ofte albedo-effekten for sne og sand, der refereres til. Sne har en meget høj albedo-effekt, idet at det reflekterer meget lys.

Hvad er forskellen på indstråling og udstråling?

Fastholdes en større del af den indstrålede energi bevirker det opvarmning af jorden og dette forøger så udstrålingen, altså igen balance. Men den menneskelige påvirkning igennem stigende udledninger af drivhusgasser som CO2 og metan har flyttet systemets balanceværdi, så energien på jorden øges med ca.

Hvad er Albedoeffekten egentlig og hvad betyder det at sne har en albedo på 0 9?

Når man refererer til albedo-effekten, så drejer det sig om et objekts evne til at reflektere sollys. Albedo kommer fra latin og betyder hvid. Albedo-effekten måles ikke ud fra noget bestem enhed, men ud fra en skala, der går fra 0, som angiver mørke til 1, som angiver lys.

Hvad er jordens Albedoeffekt?

Albedo er en effekt, der opstår, når solens stråler rammer en overflade, og disse stråler returneres til det ydre rum. Som vi ved, ikke alle solstråling der påvirker vores planet forbliver eller absorberes af jorden.

Hvad er is albedo Tilbagekoblingsmekanismen?

Da sne og is tilbagekaster mere sollys til verdensrummet end jord, planter og havvand, betyder mindre sne og havis en yderligere opvarmning, altså igen en positiv tilbagekobling. En meget vigtig positiv tilbagekobling ses, når havtemperaturen stiger.

Hvad er langbølget indstråling?

Når den kortbølgede stråling rammer jordens overflade, absorberes den og jordens overflade bliver varm. Varmen udsendes som langbølget stråling, der udsendes fra jordens overflade. Derved udsendes langbølget varmestråling tilbage op i luften og atmosfæren. De 239 W/m2 sendes tilbage til rummet som langbølget stråling.

Hvad er en indstråling?

Indstrålingen fra Solen passerer gennem atmosfæren og omsættes fra korte til længere bølgelængder, når den rammer jordoverfladen. Det vil sige, der sker en ændring af strålingen til varme - dette kaldes absorption. Denne varme opvarmer atmosfæren nedefra.

Hvordan påvirker Albedoeffekten?

Jordens Albedo. En af de faktorer, der påvirker reguleringen af ​​temperatur på globalt niveau, er jordens albedo. Det er kendt som albedo-effekten, og det er en parameter, der har stor indflydelse på temperaturen og derfor påvirker klimaændringer.

Hvilken indflydelse har albedo værdien og stråling på jordens temperatur?

Isdækket hav reflekterer ligeledes mere stråling end en isfri, mørk havoverflade. Når den globale opvarmning betyder mindre sne og is, vil refleksionen altså også blive mindre, og mere varme optages i jord og hav. Vi ser altså en positiv tilbagekobling, hvor den globale opvarmning forstærkes.

Hvad er albedo?

 • Albedo er et udtryk for intensiteten i tilbagekastet lys. I klimatologien beregnes en overflades albedo som forholdet mellem tilbagekastet og modtaget stråling. Albedo er afhængig af lysets bølgelængde, men normalt bruger man synligt lys som udgangspunkt.

Hvad er en albedo for ethvert objekt?

 • Albedo for ethvert objekt eller materiale ligger derfor mellem 0 og 1. Når intet sollys reflekteres, har objektet en Albedo på 0. Når alt sollys reflekteres har objektet en Albedo på 1. De fleste materialer og objekter har en Albedo på mellem 0,1 og 0,9. Nogle gange angives mængden af reflekteret lys som en procentdel.

Er sne en vigtig mekanisme i albedo?

 • En vigtig mekanisme i forbindelse med ændringer i Albedo er sne - temperatur postivt feedback. Når et sneklædt område opvarmes, smelter noget af sneen. Mindre sne betyder, at mindre af sollyset reflekteres, hvilket fører til yderligere opvarmning, så endnu mere sne smelter og så videre.

Er albedo afgørende for klimaændring?

 • Fordi solindstrålingen, også kaldet insolation, er kraftigere i de tropiske områder, er Albedoen også mere afgørende her. Her kan selv små ændringer i Albedo have en væsentlig indvirkning på temperaturen. Skyer og skyformation er vigtige faktorer i klimaændring, fordi skyer reflekterer langt mere sollys end jordoverfladen.