:

Hvad sker der hvis man bliver stævnet?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad sker der hvis man bliver stævnet?
 2. Hvordan sagsøger jeg nogen?
 3. Hvad sker der hvis man bliver sagsøgt?
 4. Hvad sker der hvis man taber en retssag?
 5. Hvor kan man se stævninger?
 6. Hvad kan man sagsøge folk for?
 7. Hvordan indgiver man en stævning?
 8. Hvordan forløber en retssag?
 9. Hvad koster det at tabe en retssag?
 10. Hvem betaler for anklageren?
 11. Hvad er en stævning?
 12. Hvordan ser en stævning ud?
 13. Hvad koster det at blive stævnet?
 14. Kan man selv lave en stævning?

Hvad sker der hvis man bliver stævnet?

Hvis du er blevet stævnet, har du en frist på 14 dage fra du har modtaget stævningen, til at komme med et svar på stævningen til retten. Det er meget vigtigt, at du svarer inden for fristen. Ellers risikerer du at blive dømt som taber uden at sagen bliver prøvet i retten.

Hvordan sagsøger jeg nogen?

Hvordan kan du selv sagsøge? Hvis din sag har en vis størrelse, bør du få din advokat til at udforme stævningen for dig. Hvis din sag er i småsagsafdelingen, kan du i stedet selv anlægge sag. Det foregår ved, at du udfylder en stævningsblanket til retten, som herefter vil hjælpe dig med at forberede din sag.

Hvad sker der hvis man bliver sagsøgt?

Hvis du sagsøger nogen og taber retssagen, vil du nemlig normalt skulle betale modpartens sagsomkostninger – medmindre du opfylder betingelserne for fri proces, eller du har en forsikring med retshjælpsdækning. Derfor bør du altid vurdere dine chancer for at vinde sagen, inden du sagsøger nogen.

Hvad sker der hvis man taber en retssag?

Ofte skal du betale sagens omkostninger, hvis du taber sagen. En retssag vil altid betyde, at der skal betales omkostninger. Der skal altid betales en retsafgift til retten og der skal meget ofte betales udgifter advokat. Ofte er der derudover omkostninger til syn og skøn samt omkostninger til vidner.

Hvor kan man se stævninger?

Minretssag.dk er domstolenes sagsportal, hvor borgere, virksomheder, myndigheder eller deres advokater skal anlægge civile sager ved retterne. Minretssag.dk indeholder sagens oplysninger, processkrifter, bilag m.v. Kommunikation om sagen foregår også på minretssag.dk.

Hvad kan man sagsøge folk for?

Retssager, du selv kan anlægge mod borgere, myndigheder eller virksomheder, kaldes civile sager. Det kan fx være sager om anerkendelse af rettigheder eller om et beløb, som du mener, en anden part skal betale til dig. Her kan du læse om, hvilke typer civile sager du selv kan anlægge, og hvordan du skal gøre.

Hvordan indgiver man en stævning?

Sagsøger skal i stævningen beskrive det eller de krav, han eller hun søger anerkendt eller gennemført ved domstolenes hjælp. I påstanden angiver parten, hvad han eller hun ønsker, at dommen skal være. Påstanden i stævningen vil oftest være, at modparten eller – parterne skal betale et beløb til sagsøger.

Hvordan forløber en retssag?

I byretten starter retsmødet med, at anklageren læser anklageskriftet, der beskriver den strafbare handling, op. Bagefter oplyser den tiltalte, om han eller hun kan erkende sig skyldig. Derefter bliver den tiltalte afhørt – først af anklageren og så af forsvareren.

Hvad koster det at tabe en retssag?

Taber du en retssag, har du normalt pligt til at betale de udgifter, som modparten har haft som følge af retssagen. Den tabende part skal derfor betale både sine egen og modpartens omkostninger.

Hvem betaler for anklageren?

Hvis du bliver dømt, skal du som udgangspunkt betale alle sagens omkostninger. Du kan læse om sagsomkostninger her. Sagens omkostninger vil hovedsageligt bestå af udgifterne til din forsvarer (salæret). Hvis du har haft en beskikket forsvarer, vil det offentlige i første omgang betale udgifterne til din forsvarer.

Hvad er en stævning?

Stævning er betegnelsen for den skrivelse, som en part (ofte via en advokat indgiver til retten i forbindelse med anlæg af en civil retssag. I stævningen opfordres modparten eller –parterne til skriftligt at svar på de påstande, som stævningen indeholder og at møde i retten og redegøre herfor.

Hvordan ser en stævning ud?

Navnet på den ret, hvor sagen anlægges. Sagsøgers krav (hvad sagsøger ønsker, at få ud af sagen) Beskrivelse af hvad sagen drejer sig om. En liste over de dokumenter og andre beviser sagsøger ønsker at fremføre under sagen.

Hvad koster det at blive stævnet?

Det koster en indledende retsafgift på 500 kr. at køre en småsag. Du bestemmer selv, om du ønsker at gøre brug af en advokat til at repræsentere dig i en småsag.

Kan man selv lave en stævning?

I de fleste tilfælde vil det være en advokat, der indleverer en stævning. Du kan dog også vælge selv at indlevere en stævning uden at have en advokat involveret. Med Dokumenter. dk's skabelon kan du nemt selv udarbejde og indlevere en stævning.