:

Hvad består peptidoglycan af?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad består peptidoglycan af?
 2. Hvad er forskellen på en gram positiv og negativ bakterie og hvorfor er det vigtig at kunne skelne mellem dem?
 3. Hvilke bakterier er Gram-positive?
 4. Hvad er bakteriers vækst afhængig af?
 5. Hvad er en stavformet bakterie?
 6. Hvad betyder gram-negative stave?
 7. Er virus prokaryot eller eukaryot?
 8. Hvorfor gramfarvning?
 9. Hvordan vokser bakteriekolonier?
 10. Hvad er forskellen på Gram-positive og gramnegative bakterier?
 11. Er E coli gram positiv eller negativ?
 12. Hvad er gode betingelser for bakteriers formering?
 13. Hvad skal bakterier bruge for at vokse?
 14. Hvordan formere bakterier sig?
 15. Hvordan opstår bakterier?

Hvad består peptidoglycan af?

Peptidoglycan eller murein er en polymer, der består af sukkerstoffer og aminosyrer, der danner et ensartet lag uden om de ægte bakteriers plasmamembran. Visse af arkæerne har et tilsvarende lag, opbygget af pseudopeptidoglycan.

Hvad er forskellen på en gram positiv og negativ bakterie og hvorfor er det vigtig at kunne skelne mellem dem?

Forskellen skyldes forskelle i opbygningen af cellevæggene. Gram-positive celler er kendetegnet ved at have et tykt lag peptidoglycan, samt ved at indeholde teikoidsyrer, der bidrager til strukturen og den negative ladning. Modsat gram-negative bakterier, kan nogle arter danne sporer.

Hvilke bakterier er Gram-positive?

Eksempler på Gram positive bakterier: Lactobacillus acidophilus, Bacillus thuringensis og Bacillus subtilis. Eksempler på Gram negative bakterier: Escherichia coli, Salmonella typhimurium, Campylobacter jejuni, Bacteroides fragilis, Chlorobium limicola, og Yersinia pestis. Se også antibiotika.

Hvad er bakteriers vækst afhængig af?

Bakterier er ligesom andre celler afhængige af vand, og bliver der for tørt i deres miljø, holder de op med at vokse. Visse bakterier kan dog overleve i nogen tid uden vand, da de er gode til at holde på det vand, de indeholder. Vandets osmolaritet har afgørende betydning for en bakterie (figur 3.2).

Hvad er en stavformet bakterie?

bacillus, fra latin baculus, stav). Bakterier er aflange i forbindelse med svømning. Nogle stavformede bakterier, kaldet vibrio, er svagt buede eller komma-formede; andre kan være spiralformede, kaldet spiriller, eller stramt oprullede, kaldet spirokæter. Et lille antal arter er tetraeder- eller terningformede.

Hvad betyder gram-negative stave?

Gram-negative bakterier er en klasse af bakterier, som er kendetegnet ved, at de, i modsætning til de gram-positive bakterier, ikke farves blå ved en gramfarvning. De bliver i stedet for røde eller lyserøde.

Er virus prokaryot eller eukaryot?

De vigtigste forskelle imellem dem er, at eukaryoter har cellekerne og organeller, hvorimod prokaryoter ikke har. Svampe er eukaryoter ligesom mennesker, og er derfor tættere beslægtet til mennesker end til bakterier. Vigtige forskelle mellem virus, bakterier, svampe og dyr er opsummeret i dette skema: Tabel 1.

Hvorfor gramfarvning?

Gramfarvningen af bakterier er en metode, som gør det muligt at lave en grundlæggende inddeling af bakterier ud fra forhold i deres cellevægge. Metoden blev beskrevet i 1884 af den danske læge Hans Christian Gram ().

Hvordan vokser bakteriekolonier?

Ved dyrkning af bakterierne vokser hver bakterie til en bakteriekoloni (ses som pletter på agarpladen). Der, hvor den nye tilsatte bakterie hæmmer Vibrio, opstår en klar ring omkring bakteriekolonien.

Hvad er forskellen på Gram-positive og gramnegative bakterier?

De Gram-positive bakterier har en tyk cellevæg, der absorberer farven og vil derfor fremtræde violette under mikroskop, mens de Gram-negative bakterier, med deres tynde cellevæg, farves røde eller lyserøde (se figur 4).

Er E coli gram positiv eller negativ?

E. coli er almindeligt brugt til at indikere sundhedsrisiko ved drikkevand og fødevarer. De er defineret som stavformede, Gram-negative mikroorganismer, der omdanner laktose og derved producerer syre og gas, når de formerer sig ved 35 °C.

Hvad er gode betingelser for bakteriers formering?

I temperaturområdet 5-65º C kan bakterier formere sig, men oftest holder de forskellige arter hinanden i skak. Det kritiske temperaturområde er 20-40º C, hvor bakterier formerer sig meget hurtigt. Over 65º C formerer bakterier sig ikke mere. Ved 75º C dør de sygdomsfremkaldende bakterier, men bakteriesporer overlever.

Hvad skal bakterier bruge for at vokse?

Nogle bakterier kan kun vokse i nærvær af ilt (aerobe bakterier), mens andre kræver helt iltfrie omgivelser (anaerobe bakterier). Andre igen kan både vokse aerobt og anaerobt.

Hvordan formere bakterier sig?

Bakterier formerer sig ved tværdeling af cellen, og under gunstige vækstbetingelser deler nogle bakterier sig hvert 15. -20. minut. Deres formering er ukønnet; dog kan der mellem visse bakterier ske overførsel af DNA fra en celle til en anden.

Hvordan opstår bakterier?

For cirka fire milliarder år siden opstod det første liv på Jorden – bakterierne. Bakterierne havde hele Jorden for sig selv i et par milliarder år, indtil pludselig de eukariote celler opstod. Og det var faktisk bakterierne selv, der lavede de eukariote celler.