:

Hvilket metal reagerer med vand?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvilket metal reagerer med vand?
 2. Hvorfor reagerer alkalimetaller med vand?
 3. Hvad er Metalatomer?
 4. Hvad er fælles for alle Metalatomer?
 5. Hvad er halogener?
 6. Hvilke grundstoffer er metaller?
 7. Hvor kommer metal fra?
 8. Hvad er Slipplaner?
 9. Hvilke grundstoffer er ikke-metaller?
 10. Hvad er specielt ved ædelgasser?
 11. Hvilken regel vil hydrogen følge?
 12. Hvor mange af grundstoffer er metaller?

Hvilket metal reagerer med vand?

Alkalimetaller reagerer også med vand og danner derved gasformig brint samt et stærkt basisk hydroxid: Betegnelsen "alkalimetaller" kommer af alkalisk, som er et ældre danske ord for basisk: Alkalimetaller er "basiske metaller".

Hvorfor reagerer alkalimetaller med vand?

De er gode elektriske ledere, og i forhold til andre metaller har de lave smelte- og kogepunkter samt lave densiteter, fx kan Li, Na og K flyde på vand. Alkalimetaller reagerer uhyre let med ilt eller vand og findes derfor ikke frit i naturen, men må i ren form opbevares under væsker som petroleum.

Hvad er Metalatomer?

Metalkrystallerne er opbygget af metalatomer som har afgivet deres yderste elektroner til en fælles "elektronsky" som flyder frit mellem de positive metalatomer. Elektronskyen binder metalatomerne sammen, denne bindingstype kaldes en metalbinding.

Hvad er fælles for alle Metalatomer?

Fælles for metaller er tre egenskaber: De er strømledende, gode varmeledere og har metalglans. Egenskaberne er resultatet af den måde, hvormed metallers atomer forbinder sig, nemlig metalbindingen. Metaller har en tendens til at afgive elektroner, hvorved de bliver positive ioner – de er elektropositive.

Hvad er halogener?

Halogenerne (af græsk; "saltdannere"), er en kemisk serie af grundstoffer i det periodiske system, som omfatter den 7. hovedgruppe (i visse ældre udgaver af det periodiske system: gruppe VII eller VII-A): Fluor. Klor (også stavet "chlor" i kemiens verden)

Hvilke grundstoffer er metaller?

De almindeligste brugsmetaller er jern, kobber, zink, aluminium, tin, bly og indbyrdes legeringer heraf som stål, messing og bronze. De mest værdifulde metaller kaldes ædelmetaller, fx platin, sølv og guld.

Hvor kommer metal fra?

I naturen kan man ikke finde metaller, der er helt rene. Metallerne er næsten altid bundet sammen med andre stoffer. Når man vil hente et bestemt metal i naturen, er det derfor nødvendigt at sortere en masse andre stoffer fra. De stoffer, der bliver sorteret fra, bliver til affald.

Hvad er Slipplaner?

Slip og slipplan deformationen ved at atomerne forskydes langs de såkaldte slipplaner. Slipplanet er vist på tegningerne som en grå flade. Pilene på tegningen viser slipretningen. Der er kun vist et slipplan på hver tegning, men man kan lægge andre slipplan ind som har det samme mønster.

Hvilke grundstoffer er ikke-metaller?

Carbon, oxygen og nitrogen er alle ikke-metaller og figuren viser en oversigt over disse grundstoffer samt de andre grundstoffer, der også er ikke-metaller.

Hvad er specielt ved ædelgasser?

Kemisk er ædelgasserne meget stabile grundet det maksimale antal valenselektroner, de indeholder i deres yderste skal, og som et resultat af dette reagerer de sjældent med andre grundstoffer. Under standardbetingelser er de lugtfrie, farveløse, monoatomare gasser.

Hvilken regel vil hydrogen følge?

Populært siger man at grundstofferne tilstræber at få otte elektroner i yderste skal. De letteste grundstoffer hydrogen, lithium, beryllium og bor stræber dog efter to elektroner i yderste skal, da ædelgassen helium kun har to i yderste skal. Denne afvigende regel kaldes undertiden for dubletreglen.

Hvor mange af grundstoffer er metaller?

Ca. 3/4 af det periodiske systems stabile grundstoffer er metaller.