:

Hvad betyder ordet astat?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad betyder ordet astat?
  2. Hvad går Ædelgasreglen ud på?
  3. Hvad er et atom og hvad består det af?
  4. Hvornår blev bly fundet?
  5. Hvad sker der når man blander natrium og vand?
  6. Hvilke to produkter dannes der når et stykke natrium lægges ned i vand?
  7. Hvad er Undergruppemetaller?

Hvad betyder ordet astat?

Astat (også Astatin) er et sjældent forekommende radioaktivt grundstof med kemisk symbol At og atomnummer 85 i det periodiske system. Det dannes ved radioaktivt henfald af tungere grundstoffer. Alle isotoper af astat er kortlivede; den mest stabile er astat-210, som har en halveringstid på 8,1 timer.

Hvad går Ædelgasreglen ud på?

Oktetreglen (også kaldet ædelgasreglen) er betegnelsen på den observation at kemiske grundstoffer har en forkærlighed for at optage eller afgive elektroner, så deres elektronkonfiguration kommer til at ligne ædelgasserne mht. antallet af elektroner i deres yderste skal.

Hvad er et atom og hvad består det af?

Atomer består af en positiv ladet kerne og bundne negativt ladede elektroner. Kernen er kun ca. en hundredetusindedel af atomets samlede størrelse, men rummer næsten al massen. Kernen består af nukleoner, der er positivt ladede protoner og neutrale neutroner.

Hvornår blev bly fundet?

Grundstoffer som guld, sølv, bly og kviksølv har været kendt i mange århundreder, og ingen ved, hvem der opdagede dem. De første sikre historiske vidnesbyrd for et grundstofs opdagelse stammer fra 1669, hvor den tyske alkymist og handelsmand Henning Brand opdagede og fremstillede grundstoffet fosfor i helt ren form.

Hvad sker der når man blander natrium og vand?

Natrium reagerer voldsomt med vand under dannelse af natriumhydroxid og hydrogen som antændes pga. den kraftige varmeudvikling. Metallet er så blødt at man kan skære i det med en kniv konsistensen er næsten som blød karamel.

Hvilke to produkter dannes der når et stykke natrium lægges ned i vand?

Som andre alkalimetaller reagerer natrium med vand under dannelse af gasformig brint og et basisk hydroxid; natriumhydroxid (NaOH): Ært-store natriumstykker lægger sig i vandoverfladen og "bruser" indtil natriumet i dem er omdannet til natriumhydroxid opløst i vandet, mens større stykker natrium udvikler varme nok til ...

Hvad er Undergruppemetaller?

Undergruppemetallerne har alle 1-2 elektroner i den yderste skal og har derfor mange fælles træk, men de adskiller sig ved elektronstrukturen i den næstyderste skal. De ‌ti undergrupper har numre med romertal, efterfulgt af et "a", ud fra hvilken hovedgruppe de kemisk set minder mest om.