:

Hvad kommer på eksamensbeviset?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad kommer på eksamensbeviset?
 2. Hvor mange eksamener skal man have i 3g?
 3. Hvilke eksamener er obligatoriske på STX?
 4. Hvad består eksamensbevis af?
 5. Hvilke karakterer kommer på eksamensbeviset 2021?
 6. Hvilke eksamener skal man op i stx 3g 2022?
 7. Hvornår offentliggøres eksamensplan STX?
 8. Hvornår offentliggøres eksamensplanen?
 9. Hvordan udregnes eksamensgennemsnit?
 10. Hvad tæller AP eksamen?
 11. Hvilke karakterer gælder?
 12. Hvad er FP9?

Hvad kommer på eksamensbeviset?

I gymnasiet kommer den sidste årskarakter i et fag direkte med på dit eksamensbevis. Derfor skal du altid prioritere de fag, du afslutter, fx dine c-niveaufag i 1. g. Det betyder ikke, at du bare skal glemme afleveringen i Matematik A, men læselektien til Samfundsfag C er vigtigere for dit gennemsnit, når du går i 1.

Hvor mange eksamener skal man have i 3g?

Den enkelte elev skal aflægge minimum tre skriftlige og tre mundtlige eksaminer. For fag på A- og B-niveau med skriftlige eksaminer skal eleven aflægge mindst én eksamen – dvs. enten en skriftlig eller en mundtlig og evt. begge.

Hvilke eksamener er obligatoriske på STX?

Følgende eksamener er obligatoriske: skriftlig eksamen i dansk og mundtlig eksamen i studieretningsprojektet (SRP). De øvrige eksamener udtrækkes blandt mulige skriftlige og mundtlige prøver over alle 3 år. I løbet af det 3-årige forløb skal eleverne til mindst fem interne skriftlige eller mundtlige prøver.

Hvad består eksamensbevis af?

Beviset består af to sider og udskrives enten på ét A4-ark på for- og bagside eller på to A4-ark. De to sider indeholder individuelle oplysninger samt generelle oplysninger om uddannelsen. Der skal benyttes særligt vandmærket papir med ministeriets logo.

Hvilke karakterer kommer på eksamensbeviset 2021?

eksamensbeviset for en gymnasial uddannelse optræder for hvert fag kun karakterer for det højeste niveau, du har gennemført. Karakterer indgår med forskellig vægt i eksamensresultatet: a) Fag på A-niveau tildeles vægten 2. b) Fag på B-niveau tildeles vægten 1,5. c) Fag på C-niveau tildeles vægten 1.

Hvilke eksamener skal man op i stx 3g 2022?

Stx, hhx htx 3. g. – 4 prøver: Mundtligt forsvar af SRP/SOP, dansk (skriftligt), 2 mundtlige prøver i studieretningsfag (A og B-niveau) eller andet A-niveaufag. Elever, der har afsluttet SOP i vinterterminen, skal til prøve i dansk (skriftligt) og 3 mundtlige prøver i studieretningsfag eller andet A-niveaufag.

Hvornår offentliggøres eksamensplan STX?

6. december 2021: Offentliggørelse af prøveplan (vinterterminen) Offentliggørelse af alle prøveplaner.

Hvornår offentliggøres eksamensplanen?

6. december 2021: Offentliggørelse af prøveplan (vinterterminen) Offentliggørelse af alle prøveplaner.

Hvordan udregnes eksamensgennemsnit?

Sådan beregner du dit karaktergennemsnit

 • gange hver enkelt karakter for den periode, som du ønsker at beregne gennemsnittet for, med det antal ECTS-point som det enkelte fag er normeret til.
 • lægge alle resultaterne sammen og dividere med det antal ECTS-point, som er bedømt gradueret.

Hvad tæller AP eksamen?

Prøverne i nv og ap tæller ikke med i de 10 prøver. Man skal som udgangspunkt efter 2. g have været oppe i mindst tre prøver. Det er kun prøver på det højeste niveau, man har faget, der tæller.

Hvilke karakterer gælder?

Der gives ikke årskarakterer i folkeskolen. Elever på 8. og 9. klassetrin skal mindst to gange om året gives standpunktskarakterer, der afspejler elevens opfyldelse af de faglige mål for det enkelte fag, på det tidspunkt karaktererne gives.

Hvad er FP9?

FP9 Folkeskolens Afgangseksamen 9. kl. ”I prøvebekendtgørelsens § 28 står der, at skolens leder skal tilbyde særlige prøvevilkår til elever med psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller tilsvarende vanskeligheder, når dette er nødvendigt for at ligestille disse elever med andre i prøvesituationen.