:

Hvad er ligekædede alkaner?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er ligekædede alkaner?
 2. Hvad er Alkaners fysiske egenskaber?
 3. Hvilke grundstoffer består carbonhydrider kulbrinter af?
 4. Hvilken type bindinger finder vi i carbonhydrider?
 5. Hvordan navngiver man en alkan?
 6. Hvilke stoffer består kulbrinter af?
 7. Hvilke typer af reaktioner kan alkaner indgå i?
 8. Hvor mange atomer består kulbrinter af?
 9. Hvad kan alkener bruges til?

Hvad er ligekædede alkaner?

Ligekædede alkaner En alkan er et carbonhydrid, hvor carbonatomerne er bundet sammen med enkeltbindinger. En typisk alkan kan have 5 carbonatomer i hvert molekyle. De kan være bundet sammen i en kæde, som vist på figuren.

Hvad er Alkaners fysiske egenskaber?

Polaritet Alle alkaner er upolære, da de udelukkende består af C-C- og C-H-bindinger. Koge- og smeltepunkter Da alkaner er upolære er den eneste intermolekylære binding de kan lave londonbindinger. Derfor har de i forhold til deres størrelse lave koge- og smeltepunkter.

Hvilke grundstoffer består carbonhydrider kulbrinter af?

I kemien er en kulbrinte, carbonhydrid eller hydrocarbon et organisk stof, der udelukkende består af kulstof og brint. Det er fælles for disse stoffer, at de er bygget over et skelet af kulstof, hvortil brintatomerne er bundet.

Hvilken type bindinger finder vi i carbonhydrider?

Carbonhydrider har kovalente bindinger Både C- og H-atomer er såkaldte ikke-metaller, og når to ikke-metaller laver binding med hinanden, foregår det altid ved det man kalder for kovalent binding (kaldes også for elektronparbinding). Det gælder altså, at: Carbonhydrider er opbygget af kovalente bindinger.

Hvordan navngiver man en alkan?

Sådan navngiver man alkaner

 1. Find først den længste C-kæde.
 2. Find eventuelle sidekæder, og husk at hvis der er flere sidekæder, skal de placeres i alfabetisk orden.
 3. Nummerer den længste C-kæde, så du kan se, hvilket nummer de eventuelle sidekæder sidder på.

Hvilke stoffer består kulbrinter af?

I kemien er en kulbrinte, carbonhydrid eller hydrocarbon et organisk stof, der udelukkende består af kulstof og brint. Det er fælles for disse stoffer, at de er bygget over et skelet af kulstof, hvortil brintatomerne er bundet.

Hvilke typer af reaktioner kan alkaner indgå i?

Alkanerne er farveløse, praktisk taget lugtfri, uopløselige i vand og godt opløselige i nonpolære opløsninger som for eksempel benzen eller ether. Alkaner har en lav kemisk reaktivitet. De reaktioner de dog indgår i kaldes for halogenering, termisk nedbrydning og forbrænding.

Hvor mange atomer består kulbrinter af?

Metan (naturgas) er den mest simple kulbrinte med kun ét kulstofatom og fire brintatomer (CH4), mens ethan er har to kulstofatomer, der er bundet til hinanden, og som hver har tre brintatomer bundet til sig (C2H6). Begge disse hører under gruppen af alkaner.

Hvad kan alkener bruges til?

De lavere alkener produceres i enorme mængder ved krakning af jordolie, fx er ethen dét organiske kemikalie, der fremstilles i størst mængde. Det har stor anvendelse til fremstilling af polyethylen og stoffer som ethanol og acetaldehyd.