:

Hvorfor er diagonalerne i en rombe ikke lige lange?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvorfor er diagonalerne i en rombe ikke lige lange?
 2. Hvad er forskellen på en rombe og et parallelogram?
 3. Hvad er en diagonal i en femkant?
 4. Hvor mange Symmetriakser har et parallelogram?
 5. Kan et rektangel være et parallelogram?
 6. Hvor mange diagonaler har en polygon?
 7. Hvad er diagonaler i firkant?
 8. Kan en firkant have 1 symmetriakse?
 9. Hvad kaldes en firkant som fx en rombe?
 10. Hvor mange parallelogram er der?
 11. Hvad er diagonalerne i en femkant?
 12. Hvor mange diagonaler har en 4 kant?

Hvorfor er diagonalerne i en rombe ikke lige lange?

Medmindre alle hjørnerne er vinkelrette (kvadrat), vil den ene diagonal være længere end den anden.

Hvad er forskellen på en rombe og et parallelogram?

En rombe (ses undertiden stavet rhombe) er et parallelogram, hvor alle fire sider har samme længde. Det gælder, at to modstående sider er parallelle. De modstående vinkler er lige store og diagonalerne er normale (vinkelrette) i forhold til hinanden.

Hvad er en diagonal i en femkant?

En diagonal i en polygon er en linje, der forbinder to vinkelspidser i polygonen. Siderne i polygonen er ikke diagonaler.

Hvor mange Symmetriakser har et parallelogram?

Kvadratet er den simpleste form for firkant, idet alle dens hjørner er retvinklede og alle dens sider er lige lange. Man også kalde et kvadrat for en regulær firkant. En regulær firkant har 4 symmetriakser, da antallet af symmetriakser i en regulær polygon er det samme som antallet af sider.

Kan et rektangel være et parallelogram?

Et parallelogram er et rektangel der er skævt. Det vil sige at siderne overfor hinanden, har samme længde og er parallelle. Der er ingen rette vinkler i et parallelogram, men vinklerne overfor hinanden er lige store. Der findes en variation af parallelogram, som kaldes for rhombe.

Hvor mange diagonaler har en polygon?

En polygon med n sider har n(n−3)/2 diagonaler.

Hvad er diagonaler i firkant?

Diagonalen på en firkant er det segment, der forbinder to ikke-på hinanden følgende kanter af figuren. Således har hver firkant to diagonaler. For at sige det på en anden måde slutter diagonaler sig til et toppunkt med det, der er skråt modsat.

Kan en firkant have 1 symmetriakse?

Der gælder for alle regulære polygoner, at de har lige så mange symmetriakser, som de har har sider. Vi så for eksempel dette i den anden figur, som viste en firkant med alle fire symmetriakser indtegnet. På samme måde har en femkant 5 symmetriakser og en sekskant har 6 symmetriakser.

Hvad kaldes en firkant som fx en rombe?

Et parallelogram har parvis lige lange sider og hjørner der ikke (nødvendigvis) danner rette vinkler. Siderne bliver parvis parallelle. Et rektangel har parvis lige lange sider og hjørner der danner rette vinkler. En rombe har fire lige lange sider, men hjørner der ikke (nødvendigvis) danner rette vinkler.

Hvor mange parallelogram er der?

Et parallelogram har 4 sider og 4 vinkler. Til forskel fra et rektangel, kræves det ikke at alle vinkler er 90 grader, men kun at de modstående sider er parvis parallelle. Linjerne trukket imellem de fire hjørner kaldes parallelogrammets diagonaler. I et parallelogram halverer disse altid hinanden.

Hvad er diagonalerne i en femkant?

En diagonal i en polygon er en linje, der forbinder to vinkelspidser i polygonen. Siderne i polygonen er ikke diagonaler.

Hvor mange diagonaler har en 4 kant?

Hver firkant har to diagonaler.