:

Hvad er egenskaberne for alkohol?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er egenskaberne for alkohol?
 2. Er ethanol polær eller upolær?
 3. Er sprit farlig gods?
 4. Er håndsprit brandfarlig?
 5. Hvorfor er alkoholer polære?
 6. Hvordan navngiver man alkohol?
 7. Er ethanol hydrofob?
 8. Hvor meget sprit må man køre med?
 9. Hvordan skal håndsprit opbevares?
 10. Hvor lang tid skal man bruge når man spritter hænder?
 11. Hvordan oxiderer man alkohol?
 12. Hvad er Alkoholforbruget i Danmark?
 13. Hvad er ordet alkohol?
 14. Hvordan fremstilles ren alkohol?
 15. Hvor stor er koncentrationen af alkohol?

Hvad er egenskaberne for alkohol?

Ethanol består af grundstofferne kul (carbon = C), brint (hydrogen = H) og ilt (oxygen = O). Ethanol skrives således: CH3CH2OH. Ethanol er klart som vand. Ethanol har et kogepunkt på 78,4 °C, det vil sige, at det koger ved en lavere temperatur end vand, der koger ved 100 °C.

Er ethanol polær eller upolær?

Det betyder, at ethanol (C2H5OH) er polært, fordi den polære OH-gruppe sidder på en kæde, som kun indeholder to carbonatomer. Hexanol (C6H7OH) er derimod upolært og kan ikke opløses i vand.

Er sprit farlig gods?

Håndsprit er farligt gods. For erhvervsmæssig logistisk transport af håndsprit gælder bl. a. et farligt gods uddannelseskrav.

Er håndsprit brandfarlig?

Håndsprit er klassificeret som en brandfarlig væske i klasse I-2. Det gælder også, hvis det er en gel. I bekendtgørelsen om brandfarlige væsker tales der de fleste steder om ”oplagsenheder” og ikke liter. For håndsprits vedkommende gælder, at 1 oplagsenhed = 1 liter.

Hvorfor er alkoholer polære?

Polaritet Alkoholer kan på grund af hydroxy-gruppen være meget polære. De fleste alkoholer har dog på grund af carbon-kæden også upolære egenskaber. Som tommelfingerregel siger man alkoholer med højst et 1:4 forhold mellem hydroxygrupper og carbon-atomer stadig er polære.

Hvordan navngiver man alkohol?

Navngivning af alkoholer

 1. Find molekylets længste carbonkæde, der indeholder C-atomet med hydroxygruppen, og bestem navnet på den tilsvarende alkan.
 2. Nummerer C-atomerne i carbonkæden, så C-atomet med hydroxygruppen får lavest muligt nummer.
 3. Tilføj nummeret på C-atomet med hydroxygruppen og endelsen -ol til alkannavnet.

Er ethanol hydrofob?

Alkoholer er specielle, fordi de både indeholder en polær/hydrofil del og en upolær/hydrofob del. Her ser vi ethanol-molekylet: Ethanol. Den hydrofobe del er opbygget af C-H bindinger og C-C bindinger.

Hvor meget sprit må man køre med?

Der er ingen bagatelgrænse. Opdatering 13. maj 2020: Danmark er netop tiltrådt en international aftale (M328), så transport af håndsprit i max 5 liter dunke og samlet op til 240 liter er fritaget fra farligt gods reglerne.

Hvordan skal håndsprit opbevares?

Du må opbevare op til 25 oplagsenheder (25 l.), før det er omfattet af reglerne for opbevaring af brandfarlige og brandbare væsker. Har du mere end 800 oplagsenheder, skal du have tilladelse fra brandmyndighederne.

Hvor lang tid skal man bruge når man spritter hænder?

3. Hvor lang tid skal jeg bruge på at desinficere mine hænder? Gnid håndfladerne, håndryggene og håndleddene, mellem fingrene, fingerspidserne, tommel- fingrene med desinfektionsmiddel, indtil de er helt tørre ca. 30 sekunder.

Hvordan oxiderer man alkohol?

Alkoholer kan ligeledes oxideres mildt hvorved deres carbonstruktur bevares. Ved mild oxidation af en primær alkohol dannes et aldehyd som kan oxideres videre til en carboxylsyre: Ved mild oxidation af en sekundær alkohol dannes en keton: Tertiære alkoholer kan ikke oxideres af milde oxidationsmidler.

Hvad er Alkoholforbruget i Danmark?

 • Alkoholforbruget betegnes som normalt og uskadeligt, hvis det for ikke-gravide kvinder omfatter under 7 genstande om ugen og for mænd under 14 genstande. Læs mere om alkoholforbrugsmønstre. Indtil ca. 1850 blev det danske alkoholforbrug traditionelt dækket af brændevin og hjemmebryggede, ofte overgærede ølsorter.

Hvad er ordet alkohol?

 • Ordet alkohol kommer af latin alcohol, 'pulver' af arabisk al-kuhl 'pulver af metallet antimon', senere specielt om alcohol vini, 'vinens mindste bestanddel'. Alkohol er en vandklar væske (kp. 78 °C, densitet 0,789 g/cm 3) med karakteristisk lugt og brændende smag; den er letantændelig og brænder med svagt blålig farve.

Hvordan fremstilles ren alkohol?

 • Ren alkohol (ethanol) kan fremstilles ved destillation af en gæringsmæsk, dvs. en vandig blanding, hvori alkoholen er dannet ved gæring af kulhydrater. Læs mere om teknisk fremstilling af alkohol. De ældste alkoholiske drikke har formentlig været gærede dadler og mjød af gæret honning.

Hvor stor er koncentrationen af alkohol?

 • Alkohol er en vandklar væske (kp. 78 °C, densitet 0,789 g/cm 3) med karakteristisk lugt og brændende smag; den er letantændelig og brænder med svagt blålig farve. Ved gæring kommer koncentrationen sjældent over 15 vol.%, men ved destillation kan opnås en koncentration på op til 96 vol.%.