:

Hvem tæller med i arbejdsløshed?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem tæller med i arbejdsløshed?
 2. Hvilken uddannelse har mindst arbejdsløshed?
 3. Hvilke faggrupper har stor arbejdsløshed?
 4. Hvordan måles den registrerede ledighed?
 5. Hvor stor er arbejdsløsheden i Danmark og hvem hører ind under gruppen arbejdsløse?
 6. Hvor mange dagpengemodtagere er der i Danmark?
 7. Hvilken uddannelse har højest arbejdsløshed?
 8. Hvilke uddannelser har størst ledighed?
 9. Hvor stor er arbejdsløsheden i Danmark 2021?
 10. Hvad er en fuldtidsledig?
 11. Hvad er bruttoledigheden?
 12. Hvor stor er arbejdsløsheden i Danmark?
 13. Hvornår blev dagpengeperioden forkortet?
 14. Hvor mange fuldtidsledige er der i Danmark?

Hvem tæller med i arbejdsløshed?

Den registrerede ledighed består af personer, der modtager dagpenge, kontantydelse, arbejdsmarkedsydelse, særlig uddannelsesydelse samt jobparate personer, der modtager kontanthjælp, uddannelseshjælp, integrationsydelse eller løntilskud.

Hvilken uddannelse har mindst arbejdsløshed?

Erhvervsøkonomi og matematik på CBS har den laveste ledighed. På denne uddannelse går 69 pct. direkte i job, og kun 1 pct. af dimittenderne forbliver ledige i over et år.

Hvilke faggrupper har stor arbejdsløshed?

Faggrupper med størst ledighed blandt nyuddannede

 • De humanistiske kandidatuddannelser - 26,5 % ...
 • Naturvidenskab samt Informations- og Kommunikationsteknolog - 21,5 % ...
 • Grafiske erhvervsuddannelser - 21,4 % ...
 • De byggetekniske kandidatuddannelser - 20,2 % ...
 • De korte og mellemlange uddannelser indenfor samfund og økonomi - 19,8 %
30. jan. 2017

Hvordan måles den registrerede ledighed?

Der er flere måder at opgøre arbejdsløsheden på. Den mest almindelige metode her i Danmark er den såkaldte registrerede bruttoledighed. Her ser man ganske enkelt på, hvor mange dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere (matchgruppe 1-3), der har registreret sig som arbejdsløse i jobcentrene.

Hvor stor er arbejdsløsheden i Danmark og hvem hører ind under gruppen arbejdsløse?

Hver femte 15-64-årige er uden for arbejdsstyrken I 20.000 15-64-årige uden for arbejdsstyrken. Det svarer til hver femte af alle 15-64-årige. Dermed er andelen af 15-64-årige uden for arbejdsstyrken, den laveste i de seneste ti år.

Hvor mange dagpengemodtagere er der i Danmark?

Fuldtidsledige (netto)

20152017
Nettoledige dagpengemodtagere75 03370 439
Nettoledige kontanthjælpsmodtagere26 68921 056
Aktiverede dagpengeberettigede11 21110 347
Aktiverede kontanthjælpsmodtagere (arbejdsmarkedsparate)9 60914 299

Hvilken uddannelse har højest arbejdsløshed?

Helt i top med den højeste ledighed ligger kandidatuddannelsen produkt- og designpsykologi på Aalborg Universitet. Her går over halvdelen af de studerende ledige i 2. år efter fuldført uddannelse. Den næsthøjeste ledighed finder man på kandidatuddannelsen i historie med 44 procent.

Hvilke uddannelser har størst ledighed?

Helt i top med den højeste ledighed ligger kandidatuddannelsen produkt- og designpsykologi på Aalborg Universitet. Her går over halvdelen af de studerende ledige i 2. år efter fuldført uddannelse. Den næsthøjeste ledighed finder man på kandidatuddannelsen i historie med 44 procent.

Hvor stor er arbejdsløsheden i Danmark 2021?

Ledighedsprocenten var på 2,5 pct., hvilket er 0,2 pct. -point lavere end i januar 2022 og på laveste niveau siden midten af 2008.

Hvad er en fuldtidsledig?

Den registerbaserede ledighedsstatistik er en månedlig totaltælling over samtlige registrerede ledige, dvs. samtlige dagpengemodtagere og arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere. Fuldtidsledige, er disse ledige omregnet til fuld tid.

Hvad er bruttoledigheden?

De bruttoledige omfatter de nettoledige samt de 16-64-årige jobparate aktiverede dagpenge-, kontanthjælps- og uddannelseshjælpsmodtagere, herunder personer i løntilskud, omregnet til fuldtid.

Hvor stor er arbejdsløsheden i Danmark?

I 20.000 15-64-årige uden for arbejdsstyrken. Det svarer til hver femte af alle 15-64-årige. Dermed er andelen af 15-64-årige uden for arbejdsstyrken, den laveste i de seneste ti år.

Hvornår blev dagpengeperioden forkortet?

Dagpengereformen fra 2010 var genstand for stor debat. Med reformen blev dagpengeperioden forkortet fra fire til to år, og genoptjeningsperioden blev forlænget. Bølgerne i debatten gik især højt, da 34.000 personer opbrugte retten til dagpenge i 2013.

Hvor mange fuldtidsledige er der i Danmark?

Fuldtidsledige (netto)

20152019
I alt
Bruttoledige122 542103 979
Nettoledige dagpengemodtagere75 03370 987
Nettoledige kontanthjælpsmodtagere26 68915 159