:

Hvad er NIR rengøring?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er NIR rengøring?
 2. Hvad står NIR for?
 3. Hvor kan man købe spritservietter?
 4. Hvad betyder desinfektion antiseptik?
 5. Hvad er rengøringsmetoder?
 6. Hvad er urene procedurer?
 7. Hvor bruges NIR?
 8. Hvor køber man sprit?
 9. Hvor kan man købe hospitalssprit?
 10. Hvad er forskellen på aseptisk og antiseptisk?
 11. Hvad er forskellen på en desinfektion og en sterilisation?
 12. Hvad er Fladesnavs?
 13. Hvad er løst snavs?

Hvad er NIR rengøring?

udgave af Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) for rengøring. Der er flere formål med udarbejdelsen af denne NIR for rengøringsområdet. Et er at tilvejebringe et fælles sæt retningslinjer, som kan danne grundlag for lokale retningslinjer, aftaler og opnåelse af ønskede kvalitetsmål.

Hvad står NIR for?

Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR), tidligere Råd og anvisninger udgives af Central Enhed for Infektionshygiejne. Anvisningerne er rettet til hele sundhedssektoren inklusive praktiserende læger, hjemmesygeplejersker, tandlæger og andet.

Hvor kan man købe spritservietter?

Du kan købe spritservietter og desinfektionsservietter på Grafical.dk i et stort udvalg. Vi har masser af sprit servietter til super priser og hurtig levering.

Hvad betyder desinfektion antiseptik?

Ordet kommer af græsk anti = "imod" + sepsis = "forrådnelse", og det betyder altså "det som modvirker forrådnelse". I medicinen bruges ordet om virkemidler mod betændelse. I daglig tale om det, der forebygger betændelse (se Hygiejne).

Hvad er rengøringsmetoder?

Rengøringsmetoder, der betaler sig Det er vigtigt at overveje, hvilke rengøringsmetoder I an- vender på arbejdspladsen. Vælg en metode der er tilpasset vedligeholdelsesstandarden, arbejdets karakter og de enkel- te medarbejdere.

Hvad er urene procedurer?

En ren procedure/opgave er en handling, hvor målet er at forebygge, at der via personalets hænder, håndled, underarme og/eller via udstyr/omgivelser overføres potentielt sygdomsfremkaldende mikroorganismer til patienten, og/eller udstyr/omgivelser.

Hvor bruges NIR?

NIR er systematisk udarbejdede udsagn, der kan anvendes af fagpersoner, når de skal træffe beslutning om retningslinjer for passende og korrekt sundhedsfaglig ydelse i specifikke infektionshygiejniske situationer.

Hvor køber man sprit?

Håndsprit - Køb online og få hurtig levering hos Matas.dk.

Hvor kan man købe hospitalssprit?

Apotekets Hospitalssprit 70%, 1 liter Vejl. pris 80 kr. Til desinfektion i sundhedssektoren. Må kun udleveres til klinikker og lignende inden for sundhedssektoren samt til virksomheder med bevilling til indkøb og brug af hospitalssprit.

Hvad er forskellen på aseptisk og antiseptisk?

Antiseptik: Rensning af sår med midler, fx ved iodpensling, der dræber mikroorganismer (bakterier og svampe dvs. kimdræbende). Aseptik: Er mere omfattende og gennemført end antiseptikken idet det også omfatter rensning af instrumenter, forbindinger ved autoklavering, bestråling eller varmebehandling.

Hvad er forskellen på en desinfektion og en sterilisation?

Ved desinfektion forstås en proces, der er i stand til at dræbe patogene mikroorganismer i et så- dant omfang, at det desinficerede kan benyttes uden risiko for infektion. Desinfektion må ikke forveksles med sterilisation, der er en proces, som fører til et fuldstændigt fravær af mikroorganismer.

Hvad er Fladesnavs?

Urenheder – Gruppe 1: affald og løst snavs, støv og pletter. Gruppe 2 – Fladesnavs: tørre fastsiddende eller våde urenheder på et ikke afgrænset område – kalk- og rustbelægninger, fedtfilm, pleje- eller rengøringsmiddel.

Hvad er løst snavs?

løst støv, der ligger længe vil blive til en fedtet overflade til sidst F. eks. Fedt, olie, madrester, urin, opkast, aførring, hudfedt m.m. Snavs, som ikke vil kunne nedbrydes.