:

Hvad er et Kombinationssæreje?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er et Kombinationssæreje?
 2. Hvornår er boet delt?
 3. Hvad er formuefællesskab?
 4. Kan man være gift og bo to forskellige steder?
 5. Hvad er Ægtefællebegunstigende Kombinationssæreje?
 6. Er aktier fælleseje?
 7. Hvornår er en bodeling gyldig?
 8. Hvordan foregår bodeling?
 9. Hvad kaldes det når en del af en persons formue holdes uden for et formuefællesskab?
 10. Hvilken betydning har formuefællesskab mellem ægtefæller blandt andet?
 11. Kan man være kærester og bo hver for sig?
 12. Hvad betyder det at jeg ikke står på skødet?
 13. Hvad kan man aftale i en ægtepagt?
 14. Kan et lån være særeje?
 15. Er aktier særeje?

Hvad er et Kombinationssæreje?

Kombinationssæreje er en kombination af skilsmissesæreje og fuldstændigt særeje. Formue placeret i særejet deles ikke med ægtefællen ved separation eller skilsmisse. Ved død bliver særejet bliver til formuefællesskab for afdøde, mens længstlevendes kombinationssæreje bliver til fuldstændigt særeje.

Hvornår er boet delt?

Hvad er bodeling? Når samlivet ophører, ophører formuefællesskabet mellem ægtefællerne. Det vil sige, at der i forbindelse med formuefællesskabet ophør, skal tages stilling til, hvordan boet skal deles. Boet er det ægtefællerne ejer, altså passiver og aktiver og formuefællesskabet er ægtefællernes fælles formue.

Hvad er formuefællesskab?

Formuefællesskabet (eller delingsformuen) omfatter alt, hvad I hver især ejer før ægteskabets indgåelse samt alt, hvad I hver især erhverver efterfølgende. Formuefællesskabet opstår ved indgåelse af ægteskabet og ophører ved separation, skilsmisse eller død.

Kan man være gift og bo to forskellige steder?

Det er ikke et krav, at ægtefæller skal bo sammen. Der kan være mange grunde til, at ægtefæller i enighed vælger at bo hver for sig i kortere eller længere perioder. En lille, men voksende, skare vælger at bo hver for sig, selv om de er kærester eller endda gift.

Hvad er Ægtefællebegunstigende Kombinationssæreje?

Ægtefællebegunstigende kombinationssæreje betyder, at skilsmissesærejet bliver fuldstændigt særeje for den af jer, som bliver længstlevende. Det er da kun den førstafdødes skilsmissesæreje, som bliver delingsformue ved død.

Er aktier fælleseje?

De aktier, der er købt i Deres mands navn, er fælleseje, med mindre der tillige er særeje i ægteskabet, og aktierne er omfattet af dette særeje.

Hvornår er en bodeling gyldig?

Der er ikke en præcis frist for, hvornår bodelingen skal være gennemført, men du bør generelt ikke udvise passivitet i din bodeling gennem længere tid, da det kan få konsekvenser efter en længere periode. Mange tror, at bodelingen skal være gennemført inden endelig separation eller skilsmisse. Dette er ikke tilfældet.

Hvordan foregår bodeling?

Bodelingen. En deling fungerer i princippet ved, at hver ægtefælle skal beregne størrelsen af sin del af det hele. Det gør du ved at sætte beløb på, hvor meget du ejer, og hvor meget du skylder væk. De to tal trækker du fra hinanden.

Hvad kaldes det når en del af en persons formue holdes uden for et formuefællesskab?

Formuefællesskab opstår automatisk, når du bliver gift. Du kan undgå formuefælleskab ved at oprette en ægtepagt med særeje. Formuefællesskab betyder, at I skal dele alt ligeligt, hvis I en dag bliver separeret eller skilt.

Hvilken betydning har formuefællesskab mellem ægtefæller blandt andet?

Ægtefællernes formuefællesskab omfatter begge ægtefællers bodele, som er den del af delingsformuen, som hver ægtefælle har indbragt i ægteskabet eller senere har erhvervet. Hvis begge bodele er positive, gør skifteretten begge ægtefællers delingsformuer op under ét og deler det samlede bo i to lige store dele.

Kan man være kærester og bo hver for sig?

Boformen "Living Apart Together" (LAT) er en måde, hvor man bevarer sit parforhold, men har to boliger og bor hver for sig noget af tiden – hvor meget og hvordan er der lige så mange opskrifter på, som der er par. For når alt kommer til alt, er nutidens parforhold bygget på kærlighed og ikke nødvendighed.

Hvad betyder det at jeg ikke står på skødet?

Det vil afhænge af jeres individuelle situation, om der er et behov for, at du står på skødet. Men du bør forholde dig bevidst til, hvordan du er stillet i tilfælde af separation eller skilsmisse, hvis du ikke står på skødet, så du ikke får en ubehagelig overraskelse, hvis I skulle gå fra hinanden.

Hvad kan man aftale i en ægtepagt?

En ægtepagt er en juridisk bindende aftale mellem to ægtefæller. Aftalen bestemmer, hvad der skal ske i tilfælde af skilsmisse og i tilfælde af dødsfald. Ægtepagten oprettes online, hvorefter den tinglyses på Tinglysningsrettens hjemmeside.

Kan et lån være særeje?

Kan gæld være særeje? En ægtepagt om gæld som særeje er for jer, der ønsker at holde jeres gæld uden for ægteskabet. På den måde sikrer I, at det kun er jeres formuer, der skal deles lige mellem jer i tilfælde af skilsmisse, mens jeres gæld vil være særeje og altså ikke indgå i delingen.

Er aktier særeje?

Alt, hvad man hver især ejer på nuværende tidspunkt kan gøres til særeje – mens alt, hvad der erhverves fremover skal være fælleseje. En genstand, f. eks. ens faste ejendom, virksomhed, arvesmykker, aktier m.v. kan gøres til særeje – resten skal være delingsformue.