:

Hvad kan man bruge 10 klasse til?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad kan man bruge 10 klasse til?
 2. Hvorfor skal man tage 10 klasse?
 3. Hvad er niveauet i 10 klasse?
 4. Hvad kan man lave i stedet for 10 klasse?
 5. Er 10. klasse eksamen obligatorisk?
 6. Hvad skal man op i til eksamen i 10. klasse?
 7. Er 10 klasse eksamen obligatorisk?
 8. Er 10 klasse adgangsgivende?
 9. Hvad er F niveau?
 10. Er 9. klasse svært?
 11. Kan man arbejde i stedet for 10. klasse?
 12. Hvad sker der hvis man ikke består 10. klasse?
 13. Hvilke eksamener er obligatoriske?
 14. Hvor mange gange kan man gå i 10. klasse?
 15. Hvad er tilbudsfag?

Hvad kan man bruge 10 klasse til?

Folkeskolens 10. klasse er et tilbud til elever, der har opfyldt undervisningspligten. 10. klasse henvender sig til elever, som efter at have afsluttet grundskolen, har behov for yderligere faglig kvalificering og afklaring af uddannelsesvalg for at kunne gennemføre en ungdomsuddannelse.

Hvorfor skal man tage 10 klasse?

”Mange unge betragter 10. klasse som en mulighed for at forberede sig fagligt eller personligt og fx dygtiggøre sig eller blive modne nok til at starte på en ungdomsuddannelse. De unge forventer, at 10. klasse kan gøre dem 'mere klar', og især de unge, der skal i 10.

Hvad er niveauet i 10 klasse?

Folkeskolen afsluttes på niveau G. Med 10 klasse bevæger du dig op på niveau E, og således gøres du fagligt klar til at kunne mestre det næste trin. Ønsker du en gymnasial uddannelse, vil du være godt på vej mod det krævede niveau.

Hvad kan man lave i stedet for 10 klasse?

Det kan være en erhvervsuddannelse, en eux, en hf eller en 3-årig gymnasial uddannelse. Du kan også fortsætte i 10. klasse fx på en efterskole. Der er også andre muligheder, hvis du fx er ung med behov for særlig støtte.

Er 10. klasse eksamen obligatorisk?

klasse skal du aflægge prøve i et obligatorisk praktisk/musisk valgfag. Det kan enten være madkundskab, håndværk og design, billedkunst eller musik. Resultatet fra denne prøve vil indgå i bestå-kravet til folkeskolens afgangseksamen.

Hvad skal man op i til eksamen i 10. klasse?

10. -klasseprøverne

 • Dansk, skriftlig.
 • Dansk, mundtlig.
 • Matematik, skriftlig.
 • Matematik, mundtlig.
 • Engelsk, skriftlig.
 • Engelsk, mundtlig.
 • Fysik/kemi, mundtlig.
 • Tysk/fransk, skriftlig.

Er 10 klasse eksamen obligatorisk?

klasse skal du aflægge prøve i et obligatorisk praktisk/musisk valgfag. Det kan enten være madkundskab, håndværk og design, billedkunst eller musik. Resultatet fra denne prøve vil indgå i bestå-kravet til folkeskolens afgangseksamen.

Er 10 klasse adgangsgivende?

klasse? Har ansøgere fra 10. klasse opfyldt alle adgangskrav til de treårige gymnasiale uddannelser i 9. klasse, herunder krav til uddannelsesparathedsvurderingen og resultaterne af folkeskolens afgangseksamen, kan ansøgerne opnå retskrav på optagelse i op til to år efter, at de har afsluttet 9.

Hvad er F niveau?

F er et niveau mellem folkeskolens afgangsprøve og 10. klasseprøven. E svarer til 10. klasseprøven.

Er 9. klasse svært?

Man skal rigtig mange ting i 9. klasse og jeg kan godt forstå, at det virker svært og måske overskuelig lige for tiden.. Du er helt sikkert ikke den eneste der er forvirret. Der er jo mange ting, I ikke rigtig har prøvet før og det er kan nemt virke uoverskueligt.

Kan man arbejde i stedet for 10. klasse?

Det er sådan, at alle 15-17-årige har pligt til at være i gang med uddannelse eller beskæftigelse, der har retning mod videre uddannelse. Derfor kan du desværre ikke bare være hjemme og tage et hvilket som helst job. Faktisk skal dine forældre kontakte ungevejledningen i jeres kommune for at høre om mulighederne.

Hvad sker der hvis man ikke består 10. klasse?

Hvis du ikke består folkeskolens afgangseksamen i 9. klasse, kan du prøve at forbedre dit resultat i 10. klasse. Hvis din skole tilbyder muligheden, kan du i 10.

Hvilke eksamener er obligatoriske?

klasse skal du aflægge syv obligatoriske prøver. Fem bundne prøver og to prøver som findes ved udtræk. De fem bundne prøver er: En skriftlig og mundtlig prøve i dansk, en skriftlig prøve i matematik, en mundtlig prøve i engelsk og en fælles mundtlig prøve i fagene fysik/kemi, biologi og geografi.

Hvor mange gange kan man gå i 10. klasse?

Det er muligt at i 8., 9. og 10. klasse to gange. Ligesom det er muligt at tage Folkeskolens afgangsprøver to gange.

Hvad er tilbudsfag?

Forløbet kan afsluttes med folkeskolens afgangsprøve i tysk. I 10. klasse er tysk et tilbudsfag. Eleverne skal i faget tysk udvikle kompetencer til at kommunikere på tysk både mundtligt og skriftligt, så de kan anvende tysk nationalt og globalt i deres aktuelle og fremtidige liv.