:

Vad betyder Ftalatfri?

Indholdsfortegnelse:

 1. Vad betyder Ftalatfri?
 2. Hur farligt är ftalater?
 3. Vad är ftalater bra till?
 4. Är ftalater förbjudna?
 5. Hur många ftalater finns det?
 6. Hur påverkar ftalater kroppen?
 7. Är Lego giftfritt?
 8. Hur kan man undvika ftalater?
 9. Är ftalater hormonstörande?
 10. Var finns hormonstörande ämnen?
 11. Vad gör hormonstörande ämnen med kroppen?
 12. Är Lego giftigt?
 13. Är Duplo giftigt?
 14. Vilka kemikalier ska man undvika?
 15. Hur undviker man hormonstörande ämnen?

Vad betyder Ftalatfri?

Det betyder att vi, där det inte finns tillräcklig med information om hur ett ämne påverkar människa och miljö, hellre väljer att utesluta det än att tillåta det. För ftalater har Svanen ett generellt förbud mot alla ftalater i våra produktgrupper.

Hur farligt är ftalater?

Ftalater har påträffats i människor, i analyser som gjorts av blod, bröstmjölk och urin. En del ftalater får människan i sig genom direktkontakt med bland annat plaster som innehåller ftalater och en del indirekt till exempel genom födan. Några ftalater kan påverka testiklarna och skada fortplantningsförmågan.

Vad är ftalater bra till?

Ftalater. Ftalater är en grupp ämnen som kan användas för att göra plaster och gummi mjuka och smidiga. De kan finnas i många olika sorters mjuka plast- och gummiprodukter, till exempel gymbollar, träningsmattor, badkarsmattor, trädgårdsslangar, konstläder, plastgolv, elsladdar och plasttryck på kläder.

Är ftalater förbjudna?

Fyra mjukgörande ämnen, ftalater, kommer att förbjudas i varor från och med den . Ämnena kan påverka människors hälsa, bland annat fortplantningsförmågan. Förbudet finns i EU:s kemikalielagstiftning Reach och gäller de fyra ftalaterna DEHP, DBP, BBP och DIBP.

Hur många ftalater finns det?

Eftersom DEHP, DBP, BBP och DINP alla observerats orsaka effekter på testosteronnivåer under fostertiden som kan leda till effekter på reproduktionen, beräknade man även ett grupp-TDI på 50 µg/kg kroppsvikt per dag för dessa fyra ftalater gemensamt.

Hur påverkar ftalater kroppen?

Ftalater kan orsaka skador på våra reproduktionssystem, främst det manliga, och kan vara kopplat till visa typer av cancer. Ftalater är ett kemiskt ämne som tillsätts i plaster för att göra dem mjukare. För att förstå hur de fungerar måste vi först nämna hur plaster ser ut på en mer detaljerad nivå. många gånger.

Är Lego giftfritt?

Begagnat lego under luppen Bland annat upptäckte de höga halter av farliga ämnen som antimon, barium, brom, kadmium, krom, bly och selen. Även låga halter kan vara giftiga om barnet exponeras under lång tid.

Hur kan man undvika ftalater?

Hur kan jag undvika ftalater i vardagen?

 • Undvik PVC i största möjliga mån – välj bort plastgolv av PVC, undvik kläder med plasttryck och väskor av skinnimitation.
 • Var försiktig med mjukplast som känns kletig, hal eller luktar, då den antagligen är mjukgjord PVC och innehåller ftalater.

Är ftalater hormonstörande?

Ftalaterna är särskilt uppmärksammade på grund av att flera av dem visat sig vara reproduktionsstörande och hormonstörande.

Var finns hormonstörande ämnen?

Ämnen som misstänks vara hormonstörande ämnen finns i vanliga vardagsprodukter som plastflaskor, leksaker, matbehållare, elektroniska apparater, kosmetika, bekämpningsmedel och rengöringsmedel.

Vad gör hormonstörande ämnen med kroppen?

Hormonstörande ämnen är sådana ämnen som är främmande för kroppen och kan störa kroppens eget hormonsystem. Ämnena kan exempelvis bidra till utveckling av cancer eller påverka ämnesomsättningen och förmågan att få barn. Det mest kritiska skedet för effekter är fosterstadiet.

Är Lego giftigt?

Begagnat lego under luppen Här handlar det inte om själva plasten utan om färgerna, och då främst röd, gul och svart. Bland annat upptäckte de höga halter av farliga ämnen som antimon, barium, brom, kadmium, krom, bly och selen. Även låga halter kan vara giftiga om barnet exponeras under lång tid.

Är Duplo giftigt?

Gammalt Lego kan vara hälsofarligt, visar en ny brittisk forskarrapport. Men svenska Kemikalieinspektionen avråder inte från lek med ärvda plastbitar. – Vi ser ingen större risk med att leka med gammalt Lego, säger Frida Ramström, inspektör på Kemikalieinspektionen.

Vilka kemikalier ska man undvika?

Vissa förpackningar av papper/kartong, som behöver stå emot vatten och fett, kan innehålla de extremt svårnedbrytbara och hälsoskadliga miljögifterna PFAS. Läs mer om hur du kan undvika PFAS i mat och dryck. Metallförpackningar kan innehålla det hormonstörande ämnet bisfenol A.

Hur undviker man hormonstörande ämnen?

Det bästa sättet att undvika att kemikalier med hormonstörande egenskaper hamnar i maten är att se till att sådana ämnen inte släpps ut i miljön eller används vid livsmedelsproduktionen eller i material som kommer i kontakt med livsmedel.