:

Hvad betyder a B og C niveauer?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad betyder a B og C niveauer?
 2. Hvad er 10 klasses niveau?
 3. Hvad er niveau 4?
 4. Hvilken uddannelse har det højeste kvalifikationsniveau?
 5. Hvad svarer C niveau til?
 6. Hvad svarer tysk B til?
 7. Hvad er D-niveau?
 8. Hvad skal man lære i 9. klasse dansk?
 9. Hvad betyder avanceret niveau?
 10. Hvad er en kvalifikationsramme?
 11. Hvilke uddannelser er på niveau 8?
 12. Hvad er den længste uddannelse man kan tage?
 13. Hvad svarer EFG til i dag?
 14. Hvilket niveau er engelsk i 9. klasse?
 15. Hvad er erhvervsakademigraden?
 16. Hvad er en bacheloruddannelse?
 17. Hvor er de videregående uddannelser placeret?

Hvad betyder a B og C niveauer?

Fagene på stx erniveauer: A, B og C, hvor A er det højeste. Som hovedregel er C-niveauer 1-årige, B-niveauer 2-årige og A-niveauer 3-årige. Du skal have mindst 4 fag på A-niveau.

Hvad er 10 klasses niveau?

Folkeskolen afsluttes på niveau G. Med 10 klasse bevæger du dig op på niveau E, og således gøres du fagligt klar til at kunne mestre det næste trin. Ønsker du en gymnasial uddannelse, vil du være godt på vej mod det krævede niveau.

Hvad er niveau 4?

Niveau 4. Skal have viden om begreber, principper og processer inden for et erhvervs- eller fagområdes praksis eller i almene fag. Skal have forståelse af sammenhænge mellem faglige problemer og samfundsmæssige/ internationale forhold.

Hvilken uddannelse har det højeste kvalifikationsniveau?

Der er endvidere mulighed for, at sygeplejersker med en kandidatuddannelse kan tage en ph. d. -grad. Denne er placeret på niveau 8, som er det højeste kvalifikationsniveau i kvalifikationsrammen.

Hvad svarer C niveau til?

Niveauer på erhvervsuddannelserne Niveauet på erhvervsuddannelsernes grundfag spænder fra F, der ligger mellem folkeskolens 9. og 10. klasse, til C, der svarer til laveste gymnasiale niveau.

Hvad svarer tysk B til?

I tysk fortsættersprog på B-niveau lærer du at deltage i samtale og diskussion på et sammenhængende og nogenlunde flydende tysk, lige som du lærer at skrive sproget og oversætte forskellige typer af ubearbejdede nyere og ældre tysksprogede tekster.

Hvad er D-niveau?

Læs Dansk på D-niveau. I Dansk D lærer du at analysere og forstå ældre og nyere tekster som del af en kommunikationssituation og at forstå dem i historisk perspektiv. Dansk på D-niveau svarer til ét niveau over 10. klasse.

Hvad skal man lære i 9. klasse dansk?

- 9. klasse. Fælles Mål i dansk omfatter fire kompetenceområder: Læsning, fremstilling, fortolkning og kommunikation. Disse fire kompetenceområder er alle i et vist omfang relateret til kommunikation mellem mennesker, hvor der er fokus på kommunikation som interaktion og på sproget som redskab.

Hvad betyder avanceret niveau?

Avanceret niveau er det obligatoriske niveau. Hvis eleven har 25 % af sin undervisning på ekspertniveau, kaldes dette for talentspor. Avanceret niveau er det obligatoriske niveau på social- og sundhedshjælperuddannelsen og social- og sundhedsassistentuddannelsen samt på pædagogisk assistent-uddannelsen.

Hvad er en kvalifikationsramme?

Kvalifikationsrammen er et vigtigt redskab for alle, der søger uddannelse og for de mange virksomheder og institutioner, som er i kontakt med uddannelsessystemet. Kvalifikationsrammen bruges til at: vise uddannelsernes niveau og forventet læringsudbytte. synliggøre forskellige veje gennem uddannelsessystemet.

Hvilke uddannelser er på niveau 8?

Kvalifikationsniveauer for videregående uddannelser Endelig findes der forskeruddannelser (ph. d.) på niveau 8.

Hvad er den længste uddannelse man kan tage?

Mellemlange videregående uddannelser er fx sygeplejerske, folkeskolelærer og diplomingeniør. Lange videregående uddannelser varer samlet 5 år og er typisk delt op i en 3-årig bachelorgrad og en 2-årig kandidatgrad. En lang videregående uddannelse er fx antropolog, læge og teolog.

Hvad svarer EFG til i dag?

Den nye lov erstattede Lov om Erhvervsfaglige Grunduddannelser og EFG-uddannelsen blev fra da af afløst af EUX- og EUD-uddannelserne.

Hvilket niveau er engelsk i 9. klasse?

Niveau G svarer til 9. klasse og niveau E til 10.

Hvad er erhvervsakademigraden?

 • Erhvervsakademigraden tildeles studerende, der har bestået en erhvervsakademiuddannelse. En erhvervsakademiuddannelse er normeret til en eller 150 ECTS-point. Uddannelserne er selvstændigt afrundede forløb, der omfatter både teori og praktik.

Hvad er en bacheloruddannelse?

 • En bacheloruddannelse er normeret til 180 ECTS. En bacheloruddannelse udgør et selvstændigt, afrundet forløb, der tilrettelægges således, at den studerende har mulighed for at vælge mellem flere kandidatuddannelser eller afslutte uddannelsen med umiddelbar erhvervskompetence. Bacheloruddannelsen opbygges af fag fra et eller flere områder.

Hvor er de videregående uddannelser placeret?

 • Eksempelvis er grundskolen placeret på niveau 1 og de videregående uddannelser på niveauerne 5, 6, 7 og 8. Niveauerne gør det lettere at finde veje gennem uddannelsessystemet og sammenligne uddannelser - herunder uddannelser i andre lande.