:

Hvordan finder man sidelængden i en trekant?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan finder man sidelængden i en trekant?
 2. Hvilken geometrisk figur har ikke en ret vinkel?
 3. Kan en trekant have 3 spidse vinkler?
 4. Hvad er længden af hypotenusen når kateterne har længden a 9 og B 12?
 5. Hvad kaldes en trekants flademål?
 6. Hvad kalder man siderne i en retvinklet trekant?
 7. Hvordan finder man en ukendt vinkel?
 8. Kan en trekant have to rette vinkler?

Hvordan finder man sidelængden i en trekant?

Formlerne til cosinusrelationerne der bruges til beregning af sidelængderne i en vilkårlig trekant, ser sådan ud:

 1. I) a2=b2+c2−2bc∗cos(A)
 2. II) b2=a2+c2−2ac∗cos(B)
 3. III) c2=a2+b2−2ab∗cos(C)
 4. a2=b2+c2−2bc∗cos(A)
7. apr. 2562 BE

Hvilken geometrisk figur har ikke en ret vinkel?

En stumpvinklet trekant har en stump vinkel, det vil sige en vinkel som er over . Ligesom før kan vi kun have én stump vinkel i en trekant, da vinkelsummen ellers ville være større end . En spidsvinklet trekant har hverken en stump eller ret vinkel, og dermed er alle vinklerne i trekanten spidse, altså mindre end .

Kan en trekant have 3 spidse vinkler?

Definitionen på en spidsvinklet trekant er, at alle 3 vinkler skal være under 90°. En vinkel under 90° kaldes for en spids vinkel. En spidsvinklet trekant kan have mange forskellige udseender. Forekommer der en vinkel over 90°, er der i stedet tale om en stumpvinklet trekant.

Hvad er længden af hypotenusen når kateterne har længden a 9 og B 12?

Altså hypotenusens længde er lig kvadratroden af den ene katete (a) i anden potens plus den anden katete (b) i anden potens. Når man vil finde længden af hypotenusen, men ikke har længden af begge kateter, kan man finde den, hvis man kender enten en af kateternes længde og den hosliggende vinkel.

Hvad kaldes en trekants flademål?

Arealet af en trekant er givet ved en halv højde gange grundlinje, hvor grundlinjen er (længden af) en af trekantens sider, og højden er (længden af) det linjestykke som står vinkelret på grundlinjen, og som skærer det hjørne som ligger over for grundlinjen.

Hvad kalder man siderne i en retvinklet trekant?

En trekant, hvor en af vinklerne er 90º, kaldes retvinklet. Når man tegner en ret vinkel, plejer man at markere, at den er ret ved at tegne den firkantet i stedet for buet. Den side, der stå overfor den rette vinkel, kalder man hypotenusen, og de to sider, der er vinkelben for den rette vinkel, kaldes kateter.

Hvordan finder man en ukendt vinkel?

Vinkelsummen i en trekant er 180 grader, og vi kender vinkel C som er 90 grader (den rette vinkel), og vi har lige beregnet vinkel A til 32,0 grader. Det vil sige at vi kan tage vinkelsummen (180 grader), og fratrække vinkel C (90,0 grader) og vinkel A (32,0 grader). Man kan derfor beregne vinkel B til 58,0 grader.

Kan en trekant have to rette vinkler?

En retvinklet trekant er en trekant hvori ét af de tre hjørner danner en ret vinkel, dvs. en vinkel på 90 grader, π/2 radianer eller 100 nygrader. Den pågældende vinkel markeres gerne med et lille kvadrat inde i vinklen, sådan som det ses i vinkel C på illustrationen til højre.