:

Hvordan er en person med ADHD?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan er en person med ADHD?
 2. Hvordan hjælper man en person med ADHD?
 3. Er ADHD noget man er født med?
 4. Hvordan håndterer man en med ADHD?
 5. Kan man leve et normalt liv med ADHD?

Hvordan er en person med ADHD?

ADHD er en udviklingsforstyrrelse, hvor man har de typiske symptomer: koncentrationsvanskeligheder, hyperaktivitet og impulsivitet. ADHD kaldes også for hyperkinetiske forstyrrelser. Ved typen ADD (Attention Deficit Disorder) har man de nævnte vanskeligheder med koncentration og impulsivitet, men ikke hyperaktivitet.

Hvordan hjælper man en person med ADHD?

Tips

 1. Prøv at være tålmodig og rolig, når du er sammen med dit barn, selvom det er ude af kontrol. ...
 2. Forsøg at give dit barn mere positiv end negativ opmærksomhed hver dag.
 3. Forsøg at holde en regelmæssig rytme i familien i forhold til måltider og sovetider.
 4. Vær realistisk mht. ...
 5. Tag dig tid til at glæde dig med dit barn.

Er ADHD noget man er født med?

tvillingestudier, at ADHD er meget arveligt. Hvis den ene af to enæggede tvillinger har ADHD, er der 80 – 90 % sikkerhed for, at den anden også har det. Der er derfor ofte flere i samme familie, som har ADHD. Forældre til børn med ADHD har 2-8 gange øget risiko for selv at have ADHD.

Hvordan håndterer man en med ADHD?

Ved mestringsteknikker, kan barnet med ADHD selv efterhånden lære hensigtsmæssige adfærdsmønstre og træne sig i at mestre sine ADHD-vanskeligheder bedst muligt.

 • Gensidigt samspil, leg og fælles positiv opmærksomhed (dvs. ...
 • Ros dit barn fremfor at skælde det ud.
 • Beløn barnet, når det viser den ønskede adfærd.

Kan man leve et normalt liv med ADHD?

Rigtig mange mennesker med ADHD lever et godt og normalt liv. Mennesker med ADHD er normalt begavede og lige så individuelt forskellige i deres personlighed som alle andre mennesker.