:

Hvad er en stilistisk figur?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en stilistisk figur?
 2. Hvad er gentagelser i et digt?
 3. Hvordan laver man en stilistisk analyse?
 4. Hvad er en epifor?
 5. Hvilken effekt har modsætningspar?
 6. Hvordan man skriver et digt?
 7. Hvad er sproglig stilistisk analyse?
 8. Hvordan laver man en sproglig analyse?
 9. Hvad er Overlegenhedsteorien?
 10. Hvad er en tretrinsraket?

Hvad er en stilistisk figur?

Når vi taler om figurer i stilistisk forstand, forstår vi det umiddelbart som nogle genkendelige former i sproget, der appellerer til vores følelser og intellekt.

Hvad er gentagelser i et digt?

Gentagelse: Gentagelsen er et grundtræk i al digterisk fremstilling, et simpelt udtryk for dén vilje til form, der både præger det sproglige udtryk og værkets komposition* som en sluttet og sammenhængende udvikling af et tema*.

Hvordan laver man en stilistisk analyse?

En teksts stil udgøres af mange forskellige virkemidler som fx billedsprog, værdiladede ord og tone, som vi kan undersøge nærmere via en stilistisk analyse. Det vil sige en tekstanalyse med fokus på tekstens stil og virkemidler. I dag dækker stilistiske virkemidler over både skønlitteratur og sagprosa.

Hvad er en epifor?

En epifor (af græsk epiphora 'tilførsel', af epipherein 'føre hen til') er et sprogligt virkemiddel brugt i taler, artikler og andre skriftlige midler, hvor mundtligt sprog har en indflydelse.

Hvilken effekt har modsætningspar?

En modsætning består i, at der opstilles to ting over for hinanden, altså et modsætningspar. Fx “liv og død”. Der skal være en sammenhæng mellem ordenes betydning, og derfor er “liv og hest” ikke et meningsfuldt modsætningspar. Dog kan der være stor forskel på, hvor tæt de valgte modsætninger ligger op ad hinanden.

Hvordan man skriver et digt?

 1. 2.1 Ved, hvad du vil skrive digtet om.
 2. 2.2 Beherske det lyriske sprog.
 3. 2.3 Vær tydelig omkring budskabet og det mål, du leder efter.
 4. 2.4 Brug metaforer, hvis du har brug for dem.
 5. 2.5 Kontroller alle aspekter af et digt.
 6. 2.6 Pas på tegnsætningstegn.
 7. 2.7 Når du er færdig, skal du recitere digtet.
 8. 2.8 Studer poesi.

Hvad er sproglig stilistisk analyse?

Som du måske kan høre på ordet, handler stilistik om analyse af sproglig stil. En teksts stil udgøres af mange forskellige virkemidler som fx billedsprog, værdiladede ord og tone, som vi kan undersøge nærmere via en stilistisk analyse. Det vil sige en tekstanalyse med fokus på tekstens stil og virkemidler.

Hvordan laver man en sproglig analyse?

En god analyse har et klart fokus på, hvad teksten siger: Hvad er tekstens hovedpointe. Derefter undersøger man, hvordan teksten etablerer sin pointe: hvordan forsøger teksten at overbevise og påvirke sin modtager? Som med al anden analyse skal man kun undersøge det i teksten, der har betydning knyttet til sig.

Hvad er Overlegenhedsteorien?

Overlegenhedsteorien: Mennesket har brug for at føle sig bedre end andre og mere magtfulde. Teorien stammer tilbage fra 1600-tallet og kan ses ved filosoffen Thomas Hobbes. Vi vil være bedre end andre og derfor griner vi at det underlegne. Teorien kan også vendes om, så vi grine af det overlegne fx politikere.

Hvad er en tretrinsraket?

Tretrinsraketten er et af de virkemidler, langt de fleste skribenter her i huset har stiftet bekendtskab med. Det er enkelt, effektivt og håndgribeligt. Det opstår, når man nævner tre elementer ad gangen, som tilsammen danner en enhed bestående af tre led. Eller helt enkelt: Du remser tre ting op.