:

Hvad kan man trække fra i moms?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad kan man trække fra i moms?
 2. Kan man trække mad fra i skat?
 3. Kan man trække udgifter til privatskole fra i skat?
 4. Hvad er Splitmoms?
 5. Hvad kan man trække fra i firmaet?
 6. Kan man trække moms fra personalegaver?
 7. Er frokostordning fradragsberettiget?
 8. Hvad er fuldt fradragsberettiget?
 9. Hvad er fuld fradragsret?
 10. Kan man få tilskud til privatskole?
 11. Hvornår kan man afløfte moms?
 12. Kan man trække moms fra brændstof?
 13. Hvad er fradragsberettiget virksomhed?
 14. Kan man trække uddannelse fra som selvstændig?
 15. Er der moms på gaver til ansatte?

Hvad kan man trække fra i moms?

Du kan kun trække momsen fra på udgifter, som du bruger til din momspligtige virksomhed. Du kan få fradrag for momsen på for eksempel varekøb, til videresalg, for løbende driftsomkostninger og køb af aktiver.

Kan man trække mad fra i skat?

Du kan som udgangspunkt ikke få enkeltmandsvirksomhed-fradrag for udgifter til mad. Hvis du har spist med en forretningsforbindelse eller ansatte, kan du dog få fradrag for 25% af udgiften. Det gælder både restaurantbesøg samt mad og drikke til fx jubilæum.

Kan man trække udgifter til privatskole fra i skat?

Man kan ikke trække udgifter til efterskoleophold fra i skat helt generelt. Den slags udgifter betragtes som private og ikke skatterelevante. Sådan er det for almindeligt samlevende forældre – og sådan er det for forældre, der ikke bor sammen med børnene.

Hvad er Splitmoms?

Delvist momsfradrag opnås, når en del af din omsætning er momsfri, mens en anden del af din omsætning er momspligtig. Du kan dermed få momsfradrag på dele af dine udgifter. Dette kaldes også splitmoms. Delvist fradrag bruges kun i situationer, hvor udgifter kan relateres til både det momspligtige og det momsfrie salg.

Hvad kan man trække fra i firmaet?

Som virksomhed kan du blandt andet få fradrag for følgende:

 • Varekøb (altså udgifter til varer som sælges)
 • Inventar og maskiner.
 • Udgifter til revisor og advokat.
 • Udgifter til telefon og internet.
 • Husleje for lokaler.
 • El og varme.
 • Reparation og vedligeholdelse af lokaler.
 • Forsikringer.
27. jul. 2020

Kan man trække moms fra personalegaver?

Moms af udgifter til julegaver til dine medarbejdere kan ikke fradrages i momsregnskabet. Den momsmæssige behandling af udgifter til sådanne gaver afhænger af, om disse kan anses for reklamegaver, eller om de skal anses for repræsentation. Er der tale om reklame, kan du fradrage hele momsen.

Er frokostordning fradragsberettiget?

Hvis en virksomhed driver egen kantine, og virksomhedens medarbejdere køber mad og drikkevarer derfra, er der ret til fuld fradragsret for moms af indkøb mv. i denne forbindelse. Dette gælder også, hvis virksomheden køber maden af et cateringfirma.

Hvad er fuldt fradragsberettiget?

Hvis du har fuld fradragsret, får du ingen udgifter til moms, da indbetaling af erhvervelsesmoms og tilbagebetaling af købsmoms sker på samme tidspunkt. Købet vil dermed i dit regnskab alene fremtræde som nogle regnskabs- og angivelsesmæssige posteringer.

Hvad er fuld fradragsret?

Hvis du har fuld fradragsret, får du ingen udgifter til moms, da indbetaling af erhvervelsesmoms og tilbagebetaling af købsmoms sker på samme tidspunkt. Købet vil dermed i dit regnskab alene fremtræde som nogle regnskabs- og angivelsesmæssige posteringer.

Kan man få tilskud til privatskole?

Privatskolerne modtager 75 procent af de gennemsnitlige udgifter per folkeskoleelev i offentligt tilskud. Desuden betaler forældrene skolepenge, så privatskolerne ofte vil have en noget større dækning pr. elev end tilfældet er i folkeskolen.

Hvornår kan man afløfte moms?

Så det er hovedreglerne: For at kunne få momsfradrag – eller afløfte momsen – skal udgiften for det første vedrøre momspligtige aktiviteter, og for det andet skal momsen fremgå af købsfakturaen eller kvitteringen.

Kan man trække moms fra brændstof?

Eksempler på udgifter, der kan trækkes fra Når køretøjet bruges til momspligtige formål, kan du for eksempel trække disse biludgifter fra: Benzin og diesel. Broafgift ved kørsel på Storebæltsbroen.

Hvad er fradragsberettiget virksomhed?

Fradrag for virksomhedens udgifter - Skat.dk. Du kan få fradrag for de udgifter, du har til at sikre din virksomheds indtægt. Udgifterne trækker du fra i din virksomheds årsregnskab. Du skal kunne dokumentere de udgifter, du trækker fra.

Kan man trække uddannelse fra som selvstændig?

For at kunne trække udgift til et kursus fra som selvstændig (eller hovedanpartshaver i selskab) er der to hovedregler: Kursets indhold skal have direkte tilknytning til virksomhedens aktivitet. Der skal altså være en helt klar sammenhæng mellem kurset og og muligheden for at fortsat at drive firmaet.

Er der moms på gaver til ansatte?

Som udgangspunkt er gaver fra arbejdsgiver til medarbejdere skattepligtige. Der er dog en skattefri bagatelgrænse for mindre goder. Bagatelgrænsen reguleres årligt og udgør i 2021 1.200 kr.