:

Hvad er en Hjernehindeblødning?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er en Hjernehindeblødning?
 2. Hvad er Spasmolyse?
 3. Hvad er Vasospasmer?
 4. Hvad er cerebral hæmoragi?
 5. Hvad er Subaraknoidalrummet?
 6. Kan man mærke en aneurisme i hjernen?
 7. Kan man mærke en hjerneblødning?
 8. Hvad er et koldt aneurisme?
 9. Hvad er årsagen til apopleksi?
 10. Er aneurisme arveligt?
 11. Hvad er en Kontusionsblødning?
 12. Hvad er en iskæmisk apopleksi?
 13. Hvad er cerebral amyloid Angiopathy?
 14. Hvad betyder Midtstillet Ventrikelsystem?

Hvad er en Hjernehindeblødning?

Hjernehindeblødning kaldes subaraknoidal blødning på fagsprog. Det er en hjerneblødning, som primært sidder placeret imellem hjernens hinder. Blødningen skyldes i langt de fleste tilfælde, at en udposning på en af hjernens pulsårer brister. Når det sker, får man pludseligt meget kraftig hovedpine.

Hvad er Spasmolyse?

Muskelrelakserende/spasmolytisk behandling vil her kunne føre til forringet gangfunktion. Den hyppigste indikation for behandling er reduktion af spasticitetsrelaterede smerter.

Hvad er Vasospasmer?

Ved blødningen afskæres hjernen kortvarigt fra sin blodforsyning, og senere i sygdomsforløbet kan de cerebrale arterier trække sig sammen (vasospasmer) i en sådan grad, at hjernen berøves sin oxygen- og glukoseforsyning, og iskæmiske neurologiske deficit opstår (delayed ischemic neurological deficits, DIND).

Hvad er cerebral hæmoragi?

Intracerebral hæmoragi er, modsat intrakraniel blødning, afgrænset til hjernevævet under hjernehinden. Blødningen er oftest forårsaget af hovedtraumer, forhøjet blodtryk eller blødning i hjernen, som alle medvirker til et forhøjet tryk i hjernen.

Hvad er Subaraknoidalrummet?

Rygmarven er ligesom hjernen omgivet af tre hinder, og i rummet mellem den inderste og de to yderste, subaraknoidalrummet, findes rygmarvsvæsken (hjernevæsken); denne kan udtages ved lumbalpunktur og undersøges i forbindelse med visse sygdomme eller ved tilførsel af bedøvelsesmiddel.

Kan man mærke en aneurisme i hjernen?

Symptomer på en aneurisme Et aneurisme kan dog blive så stort at det trykker på andet væv omkring sig, så der opstår symptomer. I hjernen vil det typisk give symptomer som hovedpine, føleforstyrrelser og/eller synsforstyrrelser. Et aneurisme kan også briste.

Kan man mærke en hjerneblødning?

Symptomerne på en hjerneblødning opstår som regel akut og uden varsel og kan fuldstændig ligne de symptomer, der ses ved en blodprop i hjernen, dog ofte med smerter/hovedpine. Ved en såkaldt subaraknoidal-blødning er det almindeligste symptom en pludselig opstået, meget voldsom hovedpine (den værste i ens liv).

Hvad er et koldt aneurisme?

Risikoen for, at et meget lille aneurisme brister, er lav. Den forebyggende behandling (”koldt aneurisme”) er forbundet med en vis dødelighed (ca. 5%), men veksler meget, afhængig af patienternes grundlæggende tilstand og alder.

Hvad er årsagen til apopleksi?

Apopleksi skyldes en blodprop eller en blødning i et af hjernens blodkar. Hvis et blodkar stoppes til eller brister, vil de hjerneceller, som blodkarret normalt forsyner, gå til grunde. Hjerneceller som dør, erstattes kun i mindre grad af nye celler.

Er aneurisme arveligt?

Aneurismer ses oftest hos ældre, fordi årerne i nogle tilfælde udvider sig med alderen og de elastiske egenskaber aftager. Sygdommen kan være arvelig. Har du en slægtning, som har fået konstateret et aneurisme, er der derfor øget risiko for at blive født med eller udvikle et aneurisme.

Hvad er en Kontusionsblødning?

Contusio cerebri En fokal kvæstelse i hjernen med blodudtrækning i hjernevævet. Omkring kontusionen er der ofte ødem, hvilket bliver rumopfyldende med intrakraniel trykstigning til følge. Den fokale hjernebeskadigelse medfører ofte fokale udfald. Mange små kontusionsblødninger giver ofte et diffust hjerneødem (1).

Hvad er en iskæmisk apopleksi?

Ved akut iskæmisk apopleksi nedsættes eller ophører blodforsyningen fokalt i hjernen. Da der ikke er energidepoter, vil neuronerne hurtigt ophøre med at fungere og i de værst ramte områder gå til grunde (infarkt).

Hvad er cerebral amyloid Angiopathy?

Cerebral amyloid angiopati (CAA) er karakteriseret ved amyloid betapeptidaflejring i små og mellemstore arterier samt i mindre grad i vener og kapillærer i hjernen og leptomeninges [1, 2]. Det er en hyppig og ofte asymptomatisk tilstand i den aldrende hjerne.

Hvad betyder Midtstillet Ventrikelsystem?

Ventrikelsystemet er midtstillet og symmetrisk med betydeligt udvidet kaliber som led i svær central atrofi. Ingen radiologiske holdepunkter for normaltrykshydrocephalus. Der er moderat, symmetrisk kortikal atrofi, mest udtalt frontalt og temporalt.