:

Hvem bygger skorstene?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem bygger skorstene?
 2. Hvilke mursten til skorsten?
 3. Hvordan Inddækker man en skorsten?
 4. Hvad koster det at flytte en skorsten?
 5. Hvem monterer stålskorsten?
 6. Hvilken fugl bygger rede i skorsten?
 7. Hvilken mørtel til skorsten?
 8. Hvad kan man bruge en gammel skorsten til?
 9. Hvad er en taginddækning?
 10. Hvem laver inddækning af skorsten?
 11. Kan man flytte en skorsten?
 12. Hvad koster det at få fjernet en skorsten?
 13. Hvem kan sætte en brændeovn op?
 14. Hvordan tager man en stålskorsten ned?
 15. Hvorfor er alliken fredet?

Hvem bygger skorstene?

Schiedel forhandler både løsninger til skorstene placeret indendørs med en maksimal frihøjde på 2 meter over taget og til udendørs, fritstående skorstene med en frihøjde over taggennemføringen på mere end 2 meter. Begge skorstene er CE-mærkede, tåler høj temperatur og har en 0-afstand til brændbart materiale.

Hvilke mursten til skorsten?

Isokernskorstenen er en nyere form for muret skorsten, der samles af moduler. Modulerne består af et indvendigt rør, skorstensrøret, og en ydre skal af lavasten. Disse moduler mures ovenpå hinanden på det ønskede sted og beklædes derefter med mursten (skalmur).

Hvordan Inddækker man en skorsten?

Sådan gør du

 1. Skær 4 stykker overpap ud, så de er cirka 40 cm bredere end skorstenen. ...
 2. Kom tagklæber på. ...
 3. Sæt den lodrette del af inddækningen (1) fast. ...
 4. Klæb sidestykkerne (2) fast til taget, men ikke til skorstenen endnu, da du skal have flapperne fra det øverste stykke (3) bukket ind under 4 først.

Hvad koster det at flytte en skorsten?

Prisen er nemlig i høj grad defineret af, hvilken type skorsten din pejs har. Ofte vil det være sådan, at skorstensrøret er gået gennem taget, og det hul skal naturligvis lukkes, når du flytter din brændeovn. Du skal regne med, at en pris på nedtagning af brændeovn begynder på 5000 kr.

Hvem monterer stålskorsten?

Inden du starter, bør du rådføre dig med skorstensfejer Inden du går i gang med at montere din nye stålskorsten og brændeovn, kan det være en god ide at tage en snak med den lokale skorstensfejer, som senere skal godkende dit arbejde.

Hvilken fugl bygger rede i skorsten?

Alliken trives både i bymæssig bebyggelse, hvor den har en forkærlighed for skorstene, og i gamle løvskove, hvor den bygger sin rede i store huller i træerne. Også gamle redehuller fra sortspætter bruges af alliker.

Hvilken mørtel til skorsten?

I skorstenpiber anvendes kalkcement eller murcementmørtel. Ren kalkmørtel er uegnet. Ved opmuring, fugning og grovpuds skal mørtelkvaliteten mindst svare til KC 0.

Hvad kan man bruge en gammel skorsten til?

En skorsten kan både renoveres udvendigt og indvendigt Indvendigt kan en skorsten renoveres ved, at der sænkes et specialbygget skorstensrør ned i den gamle skorsten. Udvendigt kan du renovere din skorsten ved at arbejde med murværk.

Hvad er en taginddækning?

Taginddækningen er den del af taget, der dækker, der hvor det "primære" tagmateriale ikke dækker. Har du eksempelvis et rødt tegltag, så vil der være visse steder, hvor teglene ikke har mulighed for at slutte helt tæt - eksempelvis ved kviste, tagvinduer, skorstene osv.

Hvem laver inddækning af skorsten?

Inddækning af skorsten og lignende udføres typisk af enten en blikkenslager eller tømrer, alt efter om der er tale om en inddækning i metaller som zink, alu eller stål eller om det i stedet er af de mange moderne erstatninger, som er udviklet gennem de seneste år.

Kan man flytte en skorsten?

Hvis en skorsten rives ned og bygges op igen, vil der være tale om en væsentlig ændring. Dette gælder, hvis skorstenen opbygges samme sted, eller hvis den flyttes til et andet sted i bygningen.

Hvad koster det at få fjernet en skorsten?

Du kan rive hele skorstenen ned, eller blot fjerne den synlige del på taget. Har du en gammel skorsten, som du ikke har brug for, og som måske lugter eller har løbesod, kan det være en god idé at rive den ned. Du skal regne med at det koster mellem 30.000 og 70.000 kroner at få fjernet revet en gammel skorsten ned.

Hvem kan sætte en brændeovn op?

I princippet må du selv stå for montering af din brændeovn, så længe du opfylder de afstandsmål, som står i brugsvejledningen på den enkelte pejs eller brændeovn. De fleste vælger dog at hyre en lokal tømrer eller murer til at løse opgaven. De fleste har i forvejen erfaring med at montere brændeovn eller pejs.

Hvordan tager man en stålskorsten ned?

Hvordan fjerner du en skorsten helt?

 1. Skorstenen fjernes sten for sten, både oven over taget (skorstenspiben) og ned gennem hele huset.
 2. Der lægges lægter og nyt undertag der, hvor skorstenen har gennembrudt taget.
 3. Der lægges en ny tagbelægning, der matcher den gamle.

Hvorfor er alliken fredet?

To fugle på taget kan være livsfarligt i tiden. Det er nemlig ynglesæson også for alliker, som helst bygger rede i skorstenene. Og når skorstenene stopper til, er det farligt for os, der bor der. - De er jo fredede.