:

Hvad menes der med absorption og emission?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad menes der med absorption og emission?
 2. Hvad sker der ved absorption?
 3. Hvordan dannes et Linjespektrum?
 4. Hvad er reflektans?
 5. Hvilken lægemiddelform administreres intravenøst?
 6. Hvad sker der når man blander 2 slags lys?
 7. Hvad er absorption?
 8. Hvad er Lydabsorption?
 9. Hvad er absorption af synlig lys?

Hvad menes der med absorption og emission?

emissio 'udsendelse', af ex- og afledning af mittere 'sende'), i fysikken en række fænomener, hvorunder der udsendes partikler eller stråling. Emission er den modsatte proces af absorption. Emission af elektroner fra overfladen af faste stoffer kan fx induceres termisk eller i elektromagnetiske felter.

Hvad sker der ved absorption?

Ved absorption forstås optagelse af et lægemiddel i det cirkulerende blod. Lægemidler kan absorberes fra flere steder i organismen. For lægemidler, der indgives gennem munden (oralt = peroralt) kan det absorberes fra mundhulen, mavesækken, tolvfingertarmen, tyndtarmen og tyktarmen (fig. 1).

Hvordan dannes et Linjespektrum?

Interferens er bølger, der enten forstærker hinanden eller svækker hinanden. Dette betyder, at når der er to bølgetoppe eller bølgedale, der mødes, vil der opstå konstruktiv interferens (Figur 2) . Og destruktiv interferens opstår, når en bølgedal mødes med en bølgetop (Figur 1).

Hvad er reflektans?

Når der foretages dagslysanalyser er der mange faktorer, der skal regnes med. Her er overfladematerialernes reflektans, lysets indfaldsvinkel i forhold til fladen og fladens egen vinkel afgørende parametre.

Hvilken lægemiddelform administreres intravenøst?

Infusion betyder, at en større mængde af flydende lægemiddel eller væske, sædvanligvis over 50 ml og op til flere liter administreres intravenøst (i en vene) via et venekateter eller –kanyle over længere tid, fra flere minutter til flere timer.

Hvad sker der når man blander 2 slags lys?

Blander du sort og hvid i dine farver, får de et anderledes udtryk. Her ændrer du nemlig på det, som man kalder farvens valør. Farver med hvid og sort blandet i er ikke så klare som rene farver. Vil du have en lysere rød, skal du ikke blande hvid, men gul i den røde farve.

Hvad er absorption?

 • Ordet absorption kommer af latin absorptio af ab-sorbere 'opsuge'. Absorption af elektromagnetisk stråling, der passerer en gas, en væske eller et fast stof, foregår ved, at strålingens energi afgives til omgivelserne.

Hvad er Lydabsorption?

 • Ved lydabsorption omsættes lydens energi til en anden energiform i stoffet, ofte varme. Der skelnes i almindelighed mellem to former for absorption, nemlig absorption i porøse stoffer, såsom tekstiler, og lydabsorption ved en medsvingende masse, som fx en tynd plade.

Hvad er absorption af synlig lys?

 • Ved absorption af synligt lys flyttes elektroner i materialets atomer eller molekyler fra de yderste fyldte elektronskaller til højereliggende tomme elektronskaller. En sådan flytning eller excitation bruger en energi, der netop svarer til energien i et kvant af synligt lys.