:

Hvad er konsekvensen ved at indgå fastkursaftale på et kontantlån?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad er konsekvensen ved at indgå fastkursaftale på et kontantlån?
 2. Hvad er forskellen på et obligationslån og et kontantlån?
 3. Hvilke lån er kontantlån?
 4. Kan kontantlån indfries til kurs 100?
 5. Hvad er en fastkursaftale?
 6. Er kurssikring fradragsberettiget?
 7. Hvad er en Kontantlånsrente?
 8. Hvordan fungerer et obligationslån?
 9. Hvad er et kurstabsfradrag?
 10. Hvad er skattemæssig kursværdi?
 11. Hvordan bestemmes kontantlånsrenten?
 12. Hvad kurssikring?
 13. Hvad betyder det at kurssikre et lån?
 14. Hvad er en god kurssikring?
 15. Hvad koster en fastkursaftale?

Hvad er konsekvensen ved at indgå fastkursaftale på et kontantlån?

Ved at indgå en fastkursaftale bliver lånet indfriet til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt.

Hvad er forskellen på et obligationslån og et kontantlån?

Både et obligationslån og et kontantlån tager udgangspunkt i salg af obligationer for at fremskaffe kapitalen, som lånetager ønsker. Den store forskel på de to lånetyper er, at obligationslånet optages med et kurstab, men der ikke er et decideret kurstab ved et kontantlån.

Hvilke lån er kontantlån?

Et fastforrentet Kontantlån er et realkreditlån, hvor I kender renten i hele lånets løbetid. Løbetiden på et Kontantlån er op til 30 år. Den faste rente er ofte lidt højere end den, I kan få på et tilsvarende lån med variabel rente. Til gengæld får I tryghed i jeres økonomi.

Kan kontantlån indfries til kurs 100?

Indfrielse og opsigelse Opsiger du lånet til en termin – sidste bankdag i marts, juni, september eller december – kan du altid indfri til kurs 100. Opsigelsen skal ske med mindst to måneders varsel. Vær opmærksom på, at det kan påvirke din skat, hvis du får en kursgevinst eller et kurstab, når du indfrier dit lån.

Hvad er en fastkursaftale?

Når du kurssikrer dit lån, laves der en bindende aftale om, at du får dit lån udbetalt eller indfriet til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. En sådan aftale kaldes også en fastkursaftale.

Er kurssikring fradragsberettiget?

Prisen for en kurssikring er et fradrag i kursen, som afhænger af lånets kuponrente, og i hvor lang tid kurssikringen løber. Dertil har nogle banker et fast gebyr på 500 til 1.000 kr.

Hvad er en Kontantlånsrente?

Renten på kontantlånet, kontantlånsrenten, fastsættes dermed, således at det sikres, at optagelseskursen på lånet netop bliver pari. Realkreditlån, der optages som kontantlån, afvikles som regel som annuitetslån, hvor ydelsen før skat er den samme som ved et tilsvarende obligationslån.

Hvordan fungerer et obligationslån?

Et obligationslån er et realkreditlån, som bliver udbetalt i obligationer. Det betyder helt konkret, at dit lån udbetales i obligation, og når du modtager obligationerne, kan du videresælge dem for at få penge selv.

Hvad er et kurstabsfradrag?

Det er ikke en betingelse for at bevare kurstabsfradraget, at debitor på det gamle kontantlån er identisk med debitor på (omlægnings)lånet. Hvis det fx i forbindelse med et salg er aftalt, at køber skal optage (omlægnings)lånet, kan køber få fradrag for kurstabet, hvis betingelserne i øvrigt er opfyldt.

Hvad er skattemæssig kursværdi?

Det er kursværdien af obligationsrestgælden, der skal indbetales, når du indfrier lånet før tid. Kursgevinst beregnes som forskellen på lånerestgælden og kursværdien af obligationsrestgælden.

Hvordan bestemmes kontantlånsrenten?

Renten på kontantlånet, kontantlånsrenten, fastsættes dermed, således at det sikres, at optagelseskursen på lånet netop bliver pari. Realkreditlån, der optages som kontantlån, afvikles som regel som annuitetslån, hvor ydelsen før skat er den samme som ved et tilsvarende obligationslån.

Hvad kurssikring?

Hvad er kurssikring? Kurssikringen betyder, at du låser kursen – og dermed renten - fast ved indgåelse af låneaftalen og dermed har sikkerhed for, at den månedlige ydelse ikke stiger frem til den dag, hvor lånet skal udbetales.

Hvad betyder det at kurssikre et lån?

Kurssikring - få en fastkursaftale på dit lån Når du kurssikrer dit lån, laves der en bindende aftale om, at du får dit lån udbetalt eller indfriet til en aftalt kurs på et aftalt tidspunkt. En sådan aftale kaldes også en fastkursaftale.

Hvad er en god kurssikring?

Kurssikring af boliglån kan være en fordel juni er fastlagt til 95,90. Hvis renten om tre måneder er steget så meget, at kursen falder til under kurs 95,90, vil du have tjent penge på ”forsikringen”. Selv om dagskursen fx ligger på 92,5, vil du få lånet udbetalt til den nævnte kurs 95,90.

Hvad koster en fastkursaftale?

Det koster 1.000 kr. i fast gebyr at indgå en fastkursaftale. Derudover er der et fradrag i kursen, som betyder, at du skal betale en rente, der er højere end det aktuelle renteniveau.