:

Hvor lang må en trappe være?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvor lang må en trappe være?
 2. Hvor bred skal en indvendig trappe være?
 3. Hvad koster en trappe til 1 sal?
 4. Hvor meget plads skal der være til en trappe?
 5. Hvad er forskellen på vindeltrappe og spindeltrappe?
 6. Hvor højt må et trappetrin være?
 7. Hvor bredt skal et trappetrin være?
 8. Hvilken type trappe fylder mindst?
 9. Hvad koster en spindeltrappe?
 10. Hvor stor skal trappens grund være for at opfylde kravet til en god trappe?
 11. Hvor dybt skal et trappetrin være?
 12. Hvad er grund og stigning?
 13. Hvad er lysning på en trappe?
 14. Hvad koster det at få malet en trappe?
 15. Hvilken trappe fylder mindst?

Hvor lang må en trappe være?

Trappers stigning ikke være større end 180 mm. På ligeløbstrapper og kvart- og halvsvingstrapper grunden ikke være mindre end 280 mm – i beboelsesbygninger dog mindst 250 mm. På spindel- og vindeltrapper grunden ikke være mindre end 200 mm.

Hvor bred skal en indvendig trappe være?

1) Trappens fri bredde er mindst 1,0 m, og den fri højde målt lodret over hvert trins forkant og i trappens ganglinje er mindst 2,10 m. 2) Trappens stigning (lodrette højde på trinnet) må ikke være større end 0,18 m.

Hvad koster en trappe til 1 sal?

De mest almindelige trapper koster imellem 26.400 kr. og 42.000 kr. inkl. fragt, moms og montage - den eksakte pris afhænger af trappetype, størrelse og materiale.

Hvor meget plads skal der være til en trappe?

Grundreglen siger, at to stigninger plus en grund skal ligge et sted imellem 61 og 63 cm. Dette kan opnås ved at lave både grund og stigning 21 cm, men trappen vil være dårlig at gå på, da den vil være meget stejl. En mere optimal trappe kan opnås med en grund på 26 cm og stigninger på 18 cm.

Hvad er forskellen på vindeltrappe og spindeltrappe?

En spindeltrappe snor sig omkring en centralt placeret pæl, kaldet en "spindel"; en vindeltrappe er bygget efter samme princip, men har ingen central spindel at sno sig om. En spindeltrappe har typisk kun ét gelænder på ydersiden, mens støtte på indersiden kan findes på den centrale pæl.

Hvor højt må et trappetrin være?

For de fleste trapper er den mest optimale trinhøjde omkring 12-16 cm – højden bør dog aldrig overstige 21 cm, da det vil blive alt for voldsomt. Når du bygger en ny trappe, skal du huske at have in mente, hvem der kommer til at bruge den mest.

Hvor bredt skal et trappetrin være?

Der findes en god grundregel, som er nem at bruge, hvis du skal bygge en trappe, og er i tvivl om trappens mål. Grundreglen hedder: 2 x trinhøjde + 1 x trin = 62cm. I følge formlen skal resultatet ende på omkring 62cm, for at få et passende trin.

Hvilken type trappe fylder mindst?

Ligeløbstrapper fylder mest, men er meget flotte. Kvart- og halvsvingstrapper sparer plads, og kan også være elegante. Åbne trin sikrer, at trappen ikke virker så massiv, men omvendt skal du huske at evt. støv og snavs kan ryge direkte ned fra trinnene.

Hvad koster en spindeltrappe?

Hvad koster en Spindeltrappe? Prisen varierer ud fra størrelse, materiale og design. En spindeltrappe vil som udgangspunkt for en lille model have en startpris på ca 9000 kr.

Hvor stor skal trappens grund være for at opfylde kravet til en god trappe?

Der findes en god grundregel, som er nem at bruge, hvis du skal bygge en trappe, og er i tvivl om trappens mål. Grundreglen hedder: 2 x trinhøjde + 1 x trin = 62cm. I følge formlen skal resultatet ende på omkring 62cm, for at få et passende trin.

Hvor dybt skal et trappetrin være?

Husk dybden på dine trappetrin Et trin bør som regel ikke være under 25 cm. I stedet skal trinnet være omkring 30-40 cm for at kunne fungere optimalt. Der findes en god grundregel, som er nem at bruge, hvis du skal bygge en trappe, og er i tvivl om trappens mål.

Hvad er grund og stigning?

Stigningen er den lodrette højde fra den ene trinflade til den næste. Konsekvensen af denne regel er, at jo fladere en trappe, desto større en grund og desto mindre en stigning og omvendt; jo stejlere en trappe, desto kortere en grund og desto større en stigning.

Hvad er lysning på en trappe?

Lysning: Volumen gennem alle trappens etager, omkring hvilket trappeløb og reposer er placeret.

Hvad koster det at få malet en trappe?

Hvad koster det at få malet en gammel trappe? En maler har en timepris på mellem 375-550 kr. Arbejdet kan forventes at tage mellem 3-8 timer, en slutpris vil derfor ligge på mellem 1.125-4.400 kr. Vi råder dig til at indhente flere priser hos lokale fagfolk, for at et estimat.

Hvilken trappe fylder mindst?

Ligeløbstrapper fylder mest, men er meget flotte. Kvart- og halvsvingstrapper sparer plads, og kan også være elegante. Åbne trin sikrer, at trappen ikke virker så massiv, men omvendt skal du huske at evt. støv og snavs kan ryge direkte ned fra trinnene.