:

Hvem er medlem af Finansforbundet?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem er medlem af Finansforbundet?
 2. Hvor lang opsigelse har jeg hvis jeg bliver fyret Finansforbundet?
 3. Hvad betyder til udgangen af en måned?
 4. Er Grundlovsdag en helligdag Finansforbundet?
 5. Er Finansforbundet en fagforening?
 6. Er Finansforbundet en A kasse?
 7. Hvor lang er min opsigelsesperiode funktionær?
 8. Hvornår har man 3 måneders opsigelse?
 9. Hvordan fungerer en måneds opsigelse?
 10. Hvad er en måneds opsigelse?
 11. Hvornår udbetales ferietillæg 2022 Finansforbundet?
 12. Hvornår tildeles 6 ferieuge Finansforbundet?
 13. Hvordan fungerer fagforening?
 14. Er Finansforbundet en gul fagforening?

Hvem er medlem af Finansforbundet?

Du kan blive medlem, hvis du er ansat inden for det finansielle område, i en virksomhed med overenskomst med Finansforbundet eller er studerende på en uddannelse, der retter sig mod det finansielle område.

Hvor lang opsigelse har jeg hvis jeg bliver fyret Finansforbundet?

Opsigelsesvarsel. Dit opsigelsesvarsel afhænger af, hvor længe du har været ansat. Reglerne fremgår af funktionærloven og vil typisk være mellem 1 måned og 6 måneder.

Hvad betyder til udgangen af en måned?

Som djøfer vil dit opsigelsesvarsel over for din arbejdsgiver typisk være 1 måned til udgangen af en måned (løbende måned + 1 måned). Dette gælder generelt for funktionærer, som er ansat på individuel kontrakt eller på overenskomst. Hvordan du er ansat, kan du læse i din ansættelseskontrakt.

Er Grundlovsdag en helligdag Finansforbundet?

OVERENSKOMSTBESTEMTE FRIDAGE Alle søgnehelligdage er fridage. Herudover er juleaftensdag, grundlovsdag samt nytårsaftensdag fridage.

Er Finansforbundet en fagforening?

Finansforbundet | Fagforening for finansansatte.

Er Finansforbundet en A kasse?

Finansforbundets a-kasse - en del af FTFa. Som medlem af Finansforbundet og Finansforbundets a-kasse får du én indgang til en samlet service, der er målrettet finansansatte. Det kan give dig støtte og rådgivning i alle dele af dit arbejdsliv.

Hvor lang er min opsigelsesperiode funktionær?

Opsigelsesvarsler. Længden på din arbejdsgivers opsigelsesvarsel afhænger af, hvor længe du har været ansat i virksomheden. Har du fx været ansat i et år, har du ifølge funktionærloven tre måneders opsigelsesvarsel, mens din arbejdsgiver skal varsle helt op til seks måneder, hvis du har været ansat i mere end ni år.

Hvornår har man 3 måneders opsigelse?

Du skal være opmærksom på, at opsigelsesperioden tæller med i din ansættelse. Er du for eksempel ansat i 2 år og 9 måneder, har du 3 måneders varsel. Bliver du derimod opsagt efter 2 år og 10 måneders ansættelse, har du 4 måneders varsel, fordi din almindelige ansættelse plus opsigelsesperioden overstiger 3 år.

Hvordan fungerer en måneds opsigelse?

Hvis du er omfattet af funktionærloven, kan du sige op med en måneds varsel til den første i en måned. Hvis du fx ønsker at fratræde 30. april, skal din arbejdsgiver modtage din opsigelse senest 31. marts.

Hvad er en måneds opsigelse?

Med et opsigelsesvarsel på en måned, skal medarbejderen arbejde fra opsigelsesdatoen til og med udgangen af den efterfølgende måned. Eksempel: Luna opsiger sit job den 22. maj og har et opsigelsesvarsel på en måned, hvilket betyder, at Luna skal arbejde til og med den 31. juni.

Hvornår udbetales ferietillæg 2022 Finansforbundet?

Er du ikke ansat under standardoverenskomsten vil du få ferietillægget udbetalt to gange årligt (1. september og 31. maj) eller løbende sammen med lønnen.

Hvornår tildeles 6 ferieuge Finansforbundet?

Ved ansættelse i løbet af året får man tildelt 6. ferieuge på følgende forholdsmæssige måde: Er man ansat i perioden fra 1. september 2021 til og med 30. november 2021, får man ligeledes tildelt fem feriedage.

Hvordan fungerer fagforening?

Fagforeningen sørger for at skabe de bedste vilkår for de ansatte, herunder sikre at den ansattes interesser såsom løn, uddannelse og arbejdsforhold bliver optimeret gennem overenskomster. En fagforening hjælper dig også med faglige problemer, og har intet med din a-kasse at gøre.

Er Finansforbundet en gul fagforening?

Finansforbundet arbejder med overenskomst Er man blot medlem af en a-kasse eller en af de såkaldte gule fagforeninger, så bliver det ikke en overenskomst, som man får mulighed for at sætte sit aftryk på.