:

Hvem byggede kirkerne?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvem byggede kirkerne?
 2. Hvordan bygger man kirker efter 1100 tallet?
 3. Hvordan er kirken bygget op?
 4. Hvad er den ældste kirke i Danmark?
 5. Hvordan kom kristendommen til?
 6. Hvem byggede Danmarks første kirke?
 7. Hvornår begyndte man at bygge kirker?
 8. Hvor mange kirker blev bygget i middelalderen?
 9. Hvordan er en kirke indrettet?
 10. Hvad hedder de forskellige kirkerum?
 11. Hvor gamle er de danske kirker?
 12. Hvor gammel er Vestervig Kirke?
 13. Hvornår og hvor startede kristendommen?
 14. Hvor stammer kristendommen fra?
 15. Hvor ligger Nordens største landsbykirke?

Hvem byggede kirkerne?

De allerførste danske kirker var bygget i 800-tallet i Slesvig og Ribe med kongelig tilladelse. En del af de kirker som kom til i århundredet efter Harald Blåtands omvendelse var endnu tættere knyttet til kongemagten.

Hvordan bygger man kirker efter 1100 tallet?

Gotikken blev udviklet i Frankrig i midten af 1100-tallet. I Danmark, hvor man anvendte teglsten, blev de gotiske kirker nok højere og lettere end de romanske, men de danske gotiske kirker fik ikke den spinkelhed, som anvendelsen af natursten gav mulighed for i de centraleuropæiske katedraler.

Hvordan er kirken bygget op?

Sognene er samlet i provstier med ca. 20 sogne i hvert provsti. Der er således 107 provstier i Danmark. Hvert provsti har et provstiudvalg, der består af en provst, som er en af provstiets præster, og mellem to og syv medlemmer, der er valgt af menighedsrådene.

Hvad er den ældste kirke i Danmark?

Ribe Domkirke kan ses viden om i det flade landskab, og det er en ret fantastisk tanke, at tilrejsende er blevet mødt at dette bybillede siden midten af 1200 tallet, hvor kirken stod færdigbygget. Ribe Domkirke er således Danmarks ældste domkirke.

Hvordan kom kristendommen til?

Kristendommen har sit navn efter Jesus fra Nazaret med tilnavnet Kristus (græsk Khristós, af hebraisk Masjiakh - messias, «de salvede», dvs. salvet til konge). Kristendommen opstod som en jødisk sekt, men i løbet af det 1. århundrede e.v.t. skilte den sig ud fra jødedommen og fremstod som et selvstændig religion.

Hvem byggede Danmarks første kirke?

Den første stenkirke blev bygget omkring år 1000 af Knud den stores søster Estrid, som også begravede sin ægtefælle i samme kirke. Kirken blev opført som afløsning for den trækirke Svend Tveskæg havde ladet bygge. Kirken ligger der, hvor Roskilde Domkirke nu ligger.

Hvornår begyndte man at bygge kirker?

De første kirker opførtes af træ og var for det meste stavkirker. Men allerede før 1050 begyndte opførelsen af enkelte stenkirker. Ældst, fra o. 1030, var den frådstenskirke, som Estrid lod opføre i Roskilde til minde om sin myrdede gemal Ulf Jarl, efter alt at dømme med en engelsk bygmester.

Hvor mange kirker blev bygget i middelalderen?

Middelalderens kirker I det danske landskab er der endnu næsten 2000 kirker, der er bygget i middelalderen. De vidner om kirkens store rolle i det middelalderlige samfund. Præsterne er det yderste led i en international kirkeorganisation, med paven som overhoved.

Hvordan er en kirke indrettet?

Koret er den del af kirken, hvor alteret er placeret. Koret er ofte adskilt fra det øvrige kirkerum. I romanske kirker er koret smallere og lavere end skibet, som er det sted, hvor menigheden står eller sidder.

Hvad hedder de forskellige kirkerum?

Kirkens rum

 • Tårnet.
 • Klokkerne.
 • Våbenhuset.
 • Kirkeskibet.

Hvor gamle er de danske kirker?

Den ældst bevarede danske kirke er kryptkirken under Vor Frue Kirke i Århus, (sammen med Dalby kirke i Skåne som dengang var dansk) som har en hvælving fra 1060, det ældste hvælvede rum i Norden. Sankt Jørgensbjerg Kirke i Roskilde er fra 1080.

Hvor gammel er Vestervig Kirke?

Vestervig Kirke er opført 1140-60 i romansk stil og viet til Sankt Thøger. kirken har gennemgået mange forandringer gennem tiden. Kanonisk solur, som der kun findes 2 tilsvarende af i hele Europa.

Hvornår og hvor startede kristendommen?

Oldtiden

ca. 30Jesus fra Nazaret korsfæstes. Sortér
826Missionæren Ansgar ankommer til Danmark.
909Klostret i Cluny grundlægges: cluniacenserbevægelsen.
ca. 965Kong Harald Blåtand døbes og befaler kristendommen indført i det danske rige (Jellingstenen).
988Rusland kristnes.

Hvor stammer kristendommen fra?

Bevægelsen opstod i Mellemøsten omkring Palæstina, og spredte sig i løbet af det første årtusinde til Nordafrika, Europa og dele af Indien. I det andet årtusinde spredte kristendommen sig til resten af verden pga. kolonisering og missionærvirksomhed.

Hvor ligger Nordens største landsbykirke?

Hals Kirke er Danmarks største landsbykirke, som ligger i Hals 30 km. nordøst for Aalborg. Kirken benævnes første gang i 1219, hvor biskoppen i Børglum overdrog Hals kirke til Vitskøl Kloster.