:

Hvordan bøjes ordet ord?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan bøjes ordet ord?
 2. Hvordan bøjer man kunne?
 3. Hvordan bøjer man verber på engelsk?
 4. Er bøjet?
 5. Hvad hedder ord i bestemt flertal?
 6. Hvad hedder tillægsord stærk i tredje grad?
 7. Hvad hedder te i flertal?
 8. Kan kunne har kunnet?
 9. Hvordan bøjes udsagnsord?
 10. Hvad er et sammensat verballed engelsk?
 11. Hvad er et stærkt bøjet udsagnsord?
 12. Hvordan skriver man i førnutid?
 13. Hvad er en bestemt person?
 14. Hvad hedder en so i ubestemt flertal?
 15. Hvad er tillægsord i 3 grad?

Hvordan bøjes ordet ord?

Ved bøjning kan et ord antage forskellige former og derved betegne samme emne på forskellig måde. I dansk er præpositioner (forholdsord), fx i, på, til, konjunktioner (bindeord), fx og, men, at, som, og interjektioner (udråbsord), fx hej, uha, ubøjelige.

Hvordan bøjer man kunne?

At kunne

verbkonjugationVerbtid
Nutid:kan
Datid:kunne
Førnutid:har/er kunnet
Bydemåde:!

Hvordan bøjer man verber på engelsk?

To be bøjes meget uregelmæssigt

Præsens (nutid)Præteritum (datid)
1. person entalamwas
2. person entalarewere
3. person entaliswas
1. person flertalarewere

Er bøjet?

Bøjning af "være"

 • Nutid. jeg. er. du/De. er. han/hun/den/det. er. vi. er. ...
 • Datid. jeg. var. du/De. var. han/hun/den/det. var. vi. var. ...
 • Førnutid. jeg. har været. du/De. har været. han/hun/den/det. har været. vi. ...
 • Førdatid. jeg. havde været. du/De. havde været. han/hun/den/det. havde været. vi. ...
 • Fremtid. jeg. vil være. du/De. vil være. han/hun/den/det. vil være. vi.

Hvad hedder ord i bestemt flertal?

Substantiverne kan bøjes i singularis (ental), pluralis (flertal) og i bestemt og ubestemt form.

Hvad hedder tillægsord stærk i tredje grad?

Tillægsord

Tillægsords bøjninger
1. grad2. grad3. grad
flotflottereflottest
storstørrestørst
bangemere bangemest bange

Hvad hedder te i flertal?

teen — Den Danske Ordbog.

Kan kunne har kunnet?

Mådesudsagnsord er ord som: ville, skulle, kunne, måtte, turde, gide. → I førnutid: har villet, har kunnet, har turdet. → I førdatid: havde villet, havde kunnet, havde turdet. Problemet opstår i tilfælde som her, hvor man i talesproget ikke kan høre om der er -t eller ej.

Hvordan bøjes udsagnsord?

De forskellige tider er: imperativ (bydemåde), infinitiv (navnemåde), præsens (nutid), præteritum/imperfektum (datid), perfektum (før nutid), pluskvamperfektum (før datid). Desuden findes de to tillægsformer: perfektum participium (kort tillægsform) og præsens participium (lang tillægsform).

Hvad er et sammensat verballed engelsk?

Verballedet i en sætning vil som minimum bestå af et verbum, men i mange tilfælde også mere end et verbum. Hvis der er mere end et verbum i verballedet kaldes det for et sammensat verballed. Der vil dog altid være et verbum, som er vigtigere end de andre verber i en sætning. Dette verbum kaldes for hovedverbet.

Hvad er et stærkt bøjet udsagnsord?

Stærkt bøjede verber kaldes også uregelmæssige verber. Disse bøjes i præteritum ved ikke at få tilføjet en endelse: drikke-drak. gå-gik.

Hvordan skriver man i førnutid?

Alle udsagnsord danner førnutid ved hjælp af to elementer : den rigtige form af hjælpeudsagnsordet to have (i nutid), plus hovedudsagnsordet i kort tillægsform. Den korte tillægsform af regelmæssige udsagnsord dannes på følgende måde: stammen+ed, fx played, arrived, looked.

Hvad er en bestemt person?

Når et navneord står i bestemt form, så omtaler det en bestemt person, ting, dyr eller begreb (manden, vasen, hunden, stormen). Står navneordet derimod i ubestemt form, så er det ikke nogen bestemt person, ting, dyr eller begreb der tales om (en mand, en vase, en hund, en storm).

Hvad hedder en so i ubestemt flertal?

Søer, flt. af So (og Sø).

Hvad er tillægsord i 3 grad?

Tillægsord kan bøjes i 3 grader....Tillægsord.

Tillægsords bøjninger
1. grad2. grad3. grad
storstørrestørst
bangemere bangemest bange