:

Hvad for nogle træer er løvtræer?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvad for nogle træer er løvtræer?
 2. Hvilke træarter er der?
 3. Hvornår er træer bevaringsværdige?
 4. Er et egetræ Et løvtræ?
 5. Hvad hedder træet?
 6. Hvad for nogle træer har vi i Danmark?
 7. Er mit træ bevaringsværdigt?
 8. Hvad betyder et livstræ?
 9. Hvor hurtigt vokser østrigsk fyr?
 10. Hvilke træarter er de almindeligste i løvskoven?
 11. Hvad koster det at fælde et fredet træ?
 12. Hvad er forskellen på løvtræ og nåletræ?

Hvad for nogle træer er løvtræer?

 • Løvtræer.
 • Ask.
 • Avnbøg.
 • Birk.
 • Bøg.
 • Eg.
 • Guldregn.
 • Hassel.

Hvilke træarter er der?

TEMA: Træarter

 • . Ask. Ask er naturligt forkommende i Danmark og er et almindeligt skovtræ. ...
 • . Eg. ...
 • . Kirsebær (fugle-kirsebær) (Prunus avium) ...
 • . Lærk (Europæisk og Sibirisk) ...
 • . Rødgran. ...
 • . Sitkagran. ...
 • . Skovfyr.

Hvornår er træer bevaringsværdige?

I Københavns Kommune er kriterierne for at et træ kan udpeges som bevaringsværdigt, at det er minimum 20 år gammelt og kan leve mindst 25 år mere på udpegningstidspunktet. Størrelse, karakter, placering og sundhedstilstand indgår også i vurderingen.

Er et egetræ Et løvtræ?

De vigtigste slægter af tempererede løvtræer, hvis ved anvendes, er ahorn, ask, asp, avnbøg, birk, bøg, el, eg, elm, kirsebærtræ, ægte kastanje, løn, pæretræ og tjørn. Desuden findes en meget lang række tropiske løvtræer, hvis ved anvendes i forskellig grad.

Hvad hedder træet?

Leafsnap. Med Leafsnap ka du bruge din telefon til at bestemme, hvilken type træ du kigger på. Alt du skal gøre er at tage et billede af et blad fra træet, og app'en vil herefter kunne genkende og bestemme typen af træ.

Hvad for nogle træer har vi i Danmark?

Bøg og rødgran er de mest almindelige eks. er rødgran det mest almindelige nåletræ i Danmark, mens bøg er det mest almindelige løvtræ. Af andre løvtræer ser man oftest eg, birk, ær og ask, mens nåletræer som fyr, sitkagran, normannsgran og andet ædelgran også er typiske arter i de danske skove.

Er mit træ bevaringsværdigt?

Du kan finde den lokalplan/byplanvedtægt, der gælder for din ejendom på ois.dk. Når nu har indtastet din adresse, vælger du Planer i venstre side.

Hvad betyder et livstræ?

Livstræer er store, gamle eller specielle træer. Når et træ er blevet et Livstræ, må det ikke fældes og skal have lov til at blive gammel og dø af ælde. Et Livstræ er derfor et fredet træ. Træerne bliver på den måde beskyttet, indtil de selv dejser omkuld i skovbunden.

Hvor hurtigt vokser østrigsk fyr?

Den årlige tilvækst er omkring 40 cm.

Hvilke træarter er de almindeligste i løvskoven?

Bøg og rødgran er de mest almindelige eks. er rødgran det mest almindelige nåletræ i Danmark, mens bøg er det mest almindelige løvtræ. Af andre løvtræer ser man oftest eg, birk, ær og ask, mens nåletræer som fyr, sitkagran, normannsgran og andet ædelgran også er typiske arter i de danske skove.

Hvad koster det at fælde et fredet træ?

En lidt større opgave kan således ofte klares for 5.000-7.000 kr. Fældning af et lettilgængeligt grantræ i haven, hvor der skal klatres og ryddes grene op koster typisk 2.000-3.000 kr. + moms. Simpel træfældning fra jorden kan ofte gøres fra 1.000-1.500 kr.

Hvad er forskellen på løvtræ og nåletræ?

Løvtræ, i bred betydning alle træagtige arter af de dækfrøede planter. Betegnelsen anvendes som regel i modsætning til nåletræ, der er en fællesbetegnelse for de træagtige arter af de nøgenfrøede. I almindelighed benyttes den dog kun om de arter tokimbladede træer, hvis ved udnyttes til tømmer eller andre formål.