:

Kan kvinder blive præst?

Indholdsfortegnelse:

 1. Kan kvinder blive præst?
 2. Hvordan har kvindelige præster været med til at forandre folkekirken?
 3. Hvad siger præsten til et bryllup?
 4. Hvor mange præster er der i Danmark?
 5. Hvor mange kvindelige præster?
 6. Hvornår kom der kvindelige præster i Danmark?
 7. Hvornår blev den første kvindelige præst?
 8. Hvem spørger præsten først?
 9. Hvad siger man til en borgerlig vielse?
 10. Hvor mange biskopper er der i Danmark?
 11. Hvor mange kvindelige præster er der i Danmark?
 12. Hvordan bliver man præst?
 13. Hvad er kravene til at blive præst?
 14. Hvem kæmpede for kvinders rettigheder?

Kan kvinder blive præst?

Allerede i 1920'erne var der kvindelige præster i Danmark. De første kvindelige præster var dog ansat udelukkende i frimenigheder og -kirker. Ganske vist kunne kvinder fra 1875 få adgang til at studere teologi på universitetet, men de kunne ikke få embede i Folkekirken. Det blev først muligt efter en lovændring i 1947.

Hvordan har kvindelige præster været med til at forandre folkekirken?

Der skulle gå yderligere næsten tre årtier, før folkekirken nødtvungent lod kvinderne betræde præstestolen. I 1946 ønskede Lolland-Falster Valgmenighed at ansætte teologen Johanne Andersen som præst. Det udløste indædte protester. I 1947 underskrev 514 præster en protest mod kvindelige præster.

Hvad siger præsten til et bryllup?

Præsten lægger sine hænder på brudeparrets hænder og siger: Eftersom I forud har lovet hinanden at leve sammen i ægteskab og nu har bekræftet dette for Gud og for os, som er her til stede, og givet hinanden hånd derpå, så forkynder jeg jer at være ægtefolk både for Gud og for mennesker. OBS.

Hvor mange præster er der i Danmark?

Folkekirken har i alt ca. 2400 sognepræster, og sognene bestyres af 2200 menighedsråd med i alt ca. 18.000 menighedsrådsmedlemmer (i denne tekst er tallene for pastorater, kirker, sognepræster og menighedsråd ikke korrigeret efter den færøske kirkes adskillelse fra folkekirken, men antallet af provstier og sogne er).

Hvor mange kvindelige præster?

Af aktive præster er der 1773 mænd og 1516 kvinder.

Hvornår kom der kvindelige præster i Danmark?

Danmark fik for nøjagtig 60 år siden, den 28. april 1948, sine første tre kvindelige præster. Fra venstre er det: Ruth Vermehren, Johanne Andersen og Edith Brenneche-Petersen.

Hvornår blev den første kvindelige præst?

Danmark fik for nøjagtig 60 år siden, den 28. april 1948, sine første tre kvindelige præster. Fra venstre er det: Ruth Vermehren, Johanne Andersen og Edith Brenneche-Petersen.

Hvem spørger præsten først?

Først stiller præsten spørgsmålet om at tage den anden til ægtefælle. Ved at svare ja forpligter parret sig på ægteskabet i borgerlig og juridisk forstand. Derefter stiller præsten spørgsmålet om at elske og ære hinanden i medgang og modgang, indtil døden skiller jer ad.

Hvad siger man til en borgerlig vielse?

Mit navn er ________________ og det er en fornøjelse for mig at få lov til at vie jer. I to er her i dag, fordi I ønsker at indgå ægteskab, og det ønske skal I nu bekræfte. Inden jeg vier jer, vil jeg gerne minde jer om betydningen af det løfte, som I nu vil give hinanden. At indgå ægteskab er ligesom at indgå en pagt.

Hvor mange biskopper er der i Danmark?

Nuværende biskopper i Danmark I folkekirken er der for nuværende tidspunkt 10 biskopper.

Hvor mange kvindelige præster er der i Danmark?

Af aktive præster er der 1773 mænd og 1516 kvinder.

Hvordan bliver man præst?

 • Hvordan bliver man præst? 1 Du skal være kristen, se Hvordan bliver jeg kristen? 2 Note: Tror du ikke på at Jesus var Guds søn og at han genopstod fra de døde, eller at biblen er Guds ord, kan du ikke... 3 Du skal kende biblen rigtig godt og læse i den hver dag 4 Du skal tro på, hvad der står i Biblen 5 Du skal have en god, sand forståelse af hvem Gud er og Guds ord More ...

Hvad er kravene til at blive præst?

 • Kravene til at blive præst afhænger af omstændigheden: 1 Vil du være præst i en folkekirke eller en valgmenighed skal du have en uddannelse i teologi fra universitetet. Det er... 2 Vil du være præst i en frikirke stilles der typisk ikke andre krav end at du har vist andre evnen til at kende Guds ord... 3 Vil du være præst i din egen kirke kan du starte i aften. Du kan også... More ...

Hvem kæmpede for kvinders rettigheder?

 • Der findes mange folk, der op gennem historien har kæmpet for, at kvinder skulle have samme politiske rettigheder som mænd. Et eksempel er den franske feminist Olympe de Gouges, som levede under den franske revolution. Hun kæmpede bl.a. for kvinders ret til at blive skilt og for bedre vilkår for ugifte kvinder og forældreløse børn.