:

Hvordan bor vilde bier?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan bor vilde bier?
 2. Er bier fredede?
 3. Er jordbier giftige?
 4. Hvorfor er bier aggressive?
 5. Hvor bygger bier deres bo?
 6. Hvor bor bier henne?
 7. Kan en Jordbi stikke?
 8. Kan man flytte jordbier?
 9. Hvordan fjerner man jordbier?
 10. Kan en Rødpelset Jordbi stikke?
 11. Hvorfor er hvepse så nærgående?
 12. Hvordan laver bier bikuber?
 13. Hvornår forlader dronningen hvepseboet?
 14. Hvordan laver bier en bikube?
 15. Hvor bor bien?

Hvordan bor vilde bier?

De foretrækker som regel en finkornet og sandet jord og yngler på lysåbne steder. Jordbier (Andrenidae) bygger deres reder på tørre og sandede, gerne sydvendte skråninger, hvor de tit optræder i store kolonier. Også vejbierne (Halictidae) placerer deres reder i tætte kolonier i jorden, gerne ved skovveje.

Er bier fredede?

Der menes at være under en håndfuld små pletter tilbage i Danmark, hvor du kan være så heldig at støde ind i en enghumle. Alligevel er denne smukke, pelsede bi ikke fredet i Danmark – og det er der faktisk ikke én eneste bi-art, der er!

Er jordbier giftige?

Den eneste fare ved jordbier er, at de, ligesom honningbier, humlebier og hvepse, har en brod. De kan altså stikke, hvis de føler sig truede, hvilket selvfølgelig er smertefuldt og ubehageligt for personen, der bliver stukket. Dog har jordbier nogenlunde samme sind som honningbier, og de er derfor ikke aggressive.

Hvorfor er bier aggressive?

Hvorfor stikker bier? Bier stikker når de føler sig truede, eller hvis deres bo er truet. Modsat hvepse er de altså ikke aggressive. Derfor behøver du heller ikke være bange, hvis dit blomsterbed er flittigt besøgt af bier – de gør dig ikke noget, og du kan sagtens luge ukrudt, uden at frygte bistik.

Hvor bygger bier deres bo?

Bier bygger deres bo på ugenerede steder, hvor de har let adgang til det. Har du bier omkring din bolig, kan der være flere steder, hvor de holder til. Det kan være ved udhæng, i revner i murværk, ved stensætninger og i huller i jorden, fra for eksempel markmus eller andre dyr.

Hvor bor bier henne?

De fleste honningbier lever i bistader (bi-huse) hos biavlere. Man siger at honningbien er det husdyr, som der er flest af i Danmark. Vi har omkring 6 milliarder bier herhjemme. Her er flere bi-huse.

Kan en Jordbi stikke?

Hver sidegang ender i en celle, der fungerer som rede. Kolonier af jordbier i græsplæner gør ikke skade på plænen. Bierne kan stikke, men er meget lidt aggressive.

Kan man flytte jordbier?

De flytter ikke adressen, hvis man dukker op med en potteplante og en æske chokolade foran deres reder og beder dem om at flytte et andet sted hen, hvor barfodede menneskebørn ikke kan risikere at træde på dem. Det kan derfor blive nødvendigt at tage forskellige bekæmpelsesmetoder over for jordhvepse i brug.

Hvordan fjerner man jordbier?

I byggemarkeder, plantecentre og andre steder kan man købe forskellige produkter til at bekæmpe jordhvepse med. Det kan blandt andet være insektpudder. Denne type insektmiddel anvendes typisk også mod myrer. Pudderet strøs ud foran indgangen(e) til jordhvepseboet.

Kan en Rødpelset Jordbi stikke?

Hunnerne udgraver, som andre jordbier, reder i sandet jorden efter parring. Redeindgangene kan ses som små ”muldvarpeskud” i græsplæner, blomsterbede, mellem fliser mv. På toppen af ”muldvapeskuddet” kan man være heldig at se den rødpelsede bi stikke hovedet op af redehullet som en lille trold.

Hvorfor er hvepse så nærgående?

Sensommer og tidligt efterår er sæson for nedfaldsfrugter, som falder ned og gærer. Dem går hvepsene ombord i. En konsekvens af dette er, at de bliver fulde og mere aggressive end tidligere. Derfor er de mere tilbøjelige til at være nærgående og at stikke.

Hvordan laver bier bikuber?

Byggematerialet består af papirmasse, som dronningen danner ved at blande træfibre med spyt. På undersiden af fx et loft former hun en vandret tavle, som består af 20-40 sekskantede celler med åbningerne nedad, og dækker det hele med et beskyttende hylster.

Hvornår forlader dronningen hvepseboet?

De nye dronninger forlader boet i august og parret sig, hvorefter de ikke vender tilbage. De finder senere et overvintringsted i en sprække, et skur eller lignende, hvor de sidder vinteren over. På nuværende tidspunkt udgør boet næppe længere en trussel.

Hvordan laver bier en bikube?

Dronningen starter selv På undersiden af fx et loft former hun en vandret tavle, som består af 20-40 sekskantede celler med åbningerne nedad, og dækker det hele med et beskyttende hylster. I hver af cellerne lægger hun et æg, og når de første arbejderhvepse udklækkes, fortsætter de udbygningen af reden.

Hvor bor bien?

De fleste honningbier lever i bistader (bi-huse) hos biavlere. Man siger at honningbien er det husdyr, som der er flest af i Danmark. Vi har omkring 6 milliarder bier herhjemme.