:

Er der privat strandret i Danmark?

Indholdsfortegnelse:

 1. Er der privat strandret i Danmark?
 2. Er det lovligt at hente sand på stranden?
 3. Hvem har strandret?
 4. Er alle strande offentlige?
 5. Hvor må man lægge sin jolle?
 6. Hvorfor er der sand på stranden?
 7. Er al strand offentlig?
 8. Kan en badebro være privat?
 9. Hvilke strande kan man køre på?
 10. Hvor må man fortøje sin båd?
 11. Hvor må min båd ligge?
 12. Hvor kommer sandet fra?
 13. Hvorfor bliver sand varmet hurtigere op end vand?
 14. Hvor er der offentlig adgang?

Er der privat strandret i Danmark?

Der findes privatejede strande, men hvis der ligger et stor sommerhusområde ved stranden, vil den med stor sandsynlighed være offentlig. Selv om en strand er privatejet, har din søn og svigerdatter ret til at benytte den. Det fremgår af naturbeskyttelsesloven, der fastslår følgende: § 22.

Er det lovligt at hente sand på stranden?

Du må gerne samle sand, tang og sten på stranden, så længe det kun er i små mængder. Det er ikke tilladt at tage noget med fra klitterne. På private strande gælder i princippet den private ejendomsret i forhold til de ting, der ligger på stranden. Derfor bør du på private strande spørge ejeren, inden du tager noget.

Hvem har strandret?

Det er en praksis, der fremgår af juridisk teori og domspraksis. Grundejere må generelt ikke forbeholde stranden til sig selv. Andre mennesker – også bagboer – må gerne færdes på private strande til fods og opholde sig der kortvarigt. Et »kortvarigt ophold« er et ophold, der ikke varer længere end en dag.

Er alle strande offentlige?

SVAR. Alle danske strande er ikke "allemandseje" - eller offentligt ejet areal om du vil - men selv om grunden ud til vandet skulle være i privat eje, så er den "åben for færdsel til fods, kortvarige ophold og badning". Det fremgår af § 22 stk. 1 i lov om naturbeskyttelse.

Hvor må man lægge sin jolle?

Ønsker man at have sin båd liggende på stranden i mere end 1 døgn kræver det lodsejerens tilladelse. På Naturstyrelsens strandarealer er der flere steder etableret pladser, hvor man mod betaling kan få tilladelse til et længerevarende bådoplæg.

Hvorfor er der sand på stranden?

Floder og åer fører småsten, sand og ler ud i havene. Nogle steder er strømmen så rolig, at sandet hurtigt falder til bunds, andre steder rives det med. Når bølgerne slår ind mod kysten, bliver nogle af sandkornene liggende tilbage, og vi begynder at få dannet en sandstrand.

Er al strand offentlig?

SVAR. Alle danske strande er ikke "allemandseje" - eller offentligt ejet areal om du vil - men selv om grunden ud til vandet skulle være i privat eje, så er den "åben for færdsel til fods, kortvarige ophold og badning". Det fremgår af § 22 stk. 1 i lov om naturbeskyttelse.

Kan en badebro være privat?

Må du bruge en privat badebro? I nogle tilfælde må du gerne gå ud på en privat badebro og gå i vandet derfra, i andre må du ikke. Kommunerne kan, når de giver tilladelse til at opføre både- og badebroer, sætte nogle vilkår for dem - fx, at de må benyttes af alle. Og her er det forskelligt, hvad kommunerne gør.

Hvilke strande kan man køre på?

Kørsel på stranden er kun tilladt mellem Rødhus og Løkken. På Fanø og Rømø. Det er en lov som bør håndhæves i takt med flere får terrængående køretøjer.

Hvor må man fortøje sin båd?

Brug en forholdsvis stram fortøjning, hvis du ligger ved en flydebro, ellers bliver der let for meget bevægelse, som vil slide på båd og flydebro. Ligger du derimod ved en fast mole eller mellem pæle bør fortøjningen være tilpas løs til at båden kan bevæge sig i takt med tidevandet.

Hvor må min båd ligge?

Kæden skal være mindst 5, og helst 7-8 gange, så lang som dybden af det vand du vil ankre i. I Danmark ligger vi sjældent for svaj i mere end 5-6 meter, så 40-45 meter kæde er rigeligt.

Hvor kommer sandet fra?

Sand stammer fra forvitring og erosion (is, vand eller vind) af ældre bjergarter. Vind og vand kan transportere sand over store afstande; herved bliver kornene knust og sorteret, idet de groveste bliver efterladt, og de fineste transporteres længst væk.

Hvorfor bliver sand varmet hurtigere op end vand?

Sandkorn bliver opvarmet relativt hurtigt, fordi de har en lav såkaldt specifik varmekapacitet, som angiver, hvor meget energi 1 kg af et materiale kan optage, før temperaturen stiger med én grad. Sands specifikke varmekapacitet er omkring 800, mens vands fx er over 4000.

Hvor er der offentlig adgang?

Man må færdes hele døgnet i Naturstyrelsens skove og i skove ejet af offentlige stiftelser, kommuner, andre statsinstitutioner eller folkekirken. Er man til fods, må man gerne færdes uden for veje og stier. Er man på cykel skal man holde sig på veje og stier. Al motorkørsel i skoven er forbudt.