:

Hvad er en motor neuron sygdom?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad er en motor neuron sygdom?
  2. Hvad er PMA?
  3. Hvad er Bulbær parese?
  4. Hvordan opstår sygdommen ALS?
  5. Hvordan får man muskelsvind?
  6. Hvem får muskelsvind?
  7. Hvad er slap parese?
  8. Hvor hurtigt dør man af ALS?
  9. Hvordan udvikler ALS sig?

Hvad er en motor neuron sygdom?

MND/ALS er en fatal progredierende neurologisk sygdom, hvor man ved klinisk undersøgelse kan påvise udfald fra det motoriske nervesystem i form af pareser, atrofi, refleksforstyrrelser og evt. spasticitet. Diagnose og udredning er beskrevet i dokumentet Diagnostik og klassifikation af Motor Neuron Sygdomme.

Hvad er PMA?

PMA, er en sjælden sygdom, som er beslægtet med PLS (primær lateral sklerose) og ALS (amyotrofisk lateral sklerose). PMA står for progressiv muskelatrofi, som betyder en fremadskridende sygdom, der medfører at musklerne svinder ind.

Hvad er Bulbær parese?

Bulbær parese er en lammelse af de muskler, der får deres nerveforsyning fra den nederste del af hjernestammen (bulbus), med tale-, tygge-, synke- og evt. åndedrætsbesvær til følge. I nogle tilfælde fremkommer en lammelse først efter gentagne bevægelser (se myasteni).

Hvordan opstår sygdommen ALS?

Årsagen til ALS er endnu ukendt, men man ved, at arvelige forhold spiller en rolle. Omkring fem til ti procent af tilfældene er arvelige, også kaldet familiære. Hos de øvrige 90-95 procent optræder sygdommen sporadisk, det vil sige uden arvelige forhold.

Hvordan får man muskelsvind?

Hvem får muskelsvind? De fleste muskelsvindsygdomme opstår som følge af gendefekter. Enkelte er dog såkaldte autoimmune sygdomme, hvor kroppen populært sagt bekæmper sig selv. Nogle få muskelsvindsygdomme kan behandles med medicin, eller man kan lindre eller udsætte nogle af de følger, sygdommene har.

Hvem får muskelsvind?

Sygdommen arves kønsbunden, hvilket betyder, at næsten udelukkende drenge bliver syge. Nogle få kvinder der bær sygdomsgenet kan have milde symptomer. Drengebørn af mænd med sygdommen vil altid være raske. Gennemsnitligt halvdelen af drengebørn af en kvinde der bærer sygdommen vil blive syge.

Hvad er slap parese?

Slappe lammelser betegner en tilstand hvor der ses nedsat muskelkraft, i modsætning til spastiske lammelser, hvor musklen trækker sig ukontrolleret sammen. Slappe lammelser i foden kan være pga. sygdom i bevægenerver, medfødte, opstå som følge af skade på rygmarv eller nerver (f.

Hvor hurtigt dør man af ALS?

Hvad er ALS (amyotrofisk lateral sklerose)? Nogle får også synke-, tygge- og talebesvær. Sygdommen kan ikke helbredes og er dødelig med en gennemsnitlig levetid på tre år, men kan forløbe over 10-15 år. Årsagen er ukendt, men nogle få procent af tilfældene er arvelige.

Hvordan udvikler ALS sig?

Sygdommen påvirker de muskler, man selv kan bevæge, dvs. musklerne i arme og ben, mave og ryg, hals og nakke, tale-, tygge- og synkemusklerne samt vejrtrækningsmusklerne. ALS er en alvorlig sygdom, som ofte udvikler sig hurtigt, men der er stor forskel på, hvordan sygdommen viser sig fra person til person.