:

Hvordan fastgør man en celle i Excel?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan fastgør man en celle i Excel?
  2. Hvordan kan du oprette kolonner i Excel?
  3. Hvordan skrive en formel i en kolonne?
  4. Hvordan laver du en Excel formel?
  5. Hvordan opretter du en formel i en tabelkolonne?

Hvordan fastgør man en celle i Excel?

Markér cellen under og til højre for de rækker og kolonner, der skal forblive synlige, mens du ruller. Vælg Vis > Frys ruder > Frys ruder.

Hvordan kan du oprette kolonner i Excel?

  • Hvis Excel ikke skal oprette beregnede kolonner, når du angiver formler i tabelkolonner, kan du slå indstillingen udfyldelse af formler fra. Hvis du ikke vil slå indstillingen fra, men ikke altid vil oprette beregnede kolonner, når du arbejder i en tabel, kan du standse den automatiske oprettelse af beregnede kolonner.

Hvordan skrive en formel i en kolonne?

  • Skriver en formel i en beregnet kolonnecelle, og klik derefter på fortryde på Værktøjslinjen Hurtig adgang. Skriver en ny formel i en beregnet kolonne, som allerede indeholder en eller flere undtagelser. Kopierer data til den beregnede kolonne, som ikke svarer til formlen for den beregnede kolonne.

Hvordan laver du en Excel formel?

  • Skriv den formel, du vil bruge, og tryk på Enter. I dette tilfælde har vi angivet = sum (, derefter markerede k 1 og k 2 kolonner. Som et resultat Excel indbygget formlen: = SUM (Tabel1 [@ [k 1]: [k 2]]). Dette kaldes en struktureret reference formel, der er entydige for Excel-tabeller.

Hvordan opretter du en formel i en tabelkolonne?

  • Hvis du kopierer eller udfylder en formel i alle celler i en tom tabelkolonne, oprettes der også en beregnet kolonne. Hvis du skriver eller flytte en formel i en tabelkolonne, som allerede indeholder data, oprettes der ikke automatisk en beregnet kolonne.