:

Hvad kan man låne på biblioteket?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvad kan man låne på biblioteket?
  2. hva er et bibliotek?
  3. hva er statens innsats for bibliotek?
  4. hva var det kongelige norske vitenskapelige bibliotek?
  5. hva var romersk bibliotek?

Hvad kan man låne på biblioteket?

bibliotek.dk omfatter blandt andet: registreringer af materialer på danske folkebiblioteker og forskningsbiblioteker: bøger, tidsskrifter, aviser, musik, noder, video, cd-rom, lydbøger, materialer på nettet: e-bøger, tekster, musik, film, noder etc.

hva er et bibliotek?

  • Ordet bibliotek brukes også om selve samlingen. Bibliotek kan også betegne en bokserie eller en bibliografi. Biblioteket gir gratis tilgang til informasjon og skal være en demokratisk arena som gir borgerne mulighet til fri meningsdannelse og myndiggjøring slik at de kan delta i en opplyst offentlig samtale.

hva er statens innsats for bibliotek?

  • I april 2009 la regjeringen fram en egen Stortingsmelding om bibliotek, «Bibliotek – kunnskapsallmenning, møtestad og kulturarena i ei digital tid». Denne meldinga la om den statlige innsatsen på bibliotekområdet, slik at det fra 2010 har vært Nasjonalbiblioteket som har vært statlig utviklingsaktør for bibliotekene.

hva var det kongelige norske vitenskapelige bibliotek?

  • Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab, opprettet i Trondheim i 1760, siktet mot et eget norsk universitet, og det første vitenskapelige bibliotek skulle danne grunnlag for forskning og faglige studier.

hva var romersk bibliotek?

  • Julius Caesar planla det første offentlige bibliotek, og det fantes bibliotek i de fleste romerske provinsbyer. Med kristendommen overtok kodeksen med sammenbrettede sider som den vanligste bokform istedenfor bokruller, og bøkene ble enklere å bruke og lagre.