:

Hvordan kan man genanvende træ?

Indholdsfortegnelse:

  1. Hvordan kan man genanvende træ?
  2. Er karton det samme som pap?
  3. Hvad er genanvendelse?
  4. Hvorfor genbruger og genanvender vi?
  5. Har danskerne aldrig haft fokus på genbrug og genanvendelse?
  6. Hvor mange affald er genanvendt?

Hvordan kan man genanvende træ?

Rent træ genanvendes som sekundær råvare til nyproduktion af spånpladeprodukter på fabrikker i både ind- og udland. Træaffald med urenheder som malingrester, jord, plast m.m., bliver forbrændt i forbrændingsanlæg med henblik på energiudnyttelse.

Er karton det samme som pap?

Pap er et kraftigt papirmateriale fremstillet af træfibre og med en vægt på over 600g/m². Materialer med en vægt mellem 150g/m² og 600g/m² kaldes karton. Pappets anvendelighed skyldes dets stivhed og holdbarhed.

Hvad er genanvendelse?

  • Genanvendelse fik ny aktualitet i industrilandene fra slutningen af 1960'erne. Stigningen i velstand medførte sammen med et øget udbud af billige forbrugsvarer, at mange produkter og materialer mistede deres hidtidige markedsværdi og blev til værdiløst affald.

Hvorfor genbruger og genanvender vi?

  • Hvorfor genbruger og genanvender vi? Der er både økonomiske, miljø- og klimamæssige årsager til, at man genbruger og genanvender. Set fra et privatøkonomisk synspunkt kan man f.eks. sælge sine brugte ting for at få en økonomisk gevinst. Ligesom den, der køber de aflagte ting, sparer penge på ikke at købe nyt.

Har danskerne aldrig haft fokus på genbrug og genanvendelse?

  • Moderne forbrugerkultur bliver ofte stemplet som køb-og-smid-ud-kulturen, men faktisk har danskerne – ja hele verden – aldrig haft mere fokus på genbrug og genanvendelse. Og det er ikke kun med miljøet i tankerne.

Hvor mange affald er genanvendt?

  • Ifølge rapporten Affaldsstatistik 2018 udarbejdet af Miljø- og Fødevareministeriet (se kilder) bliver 72 procent af den samlede affaldsmængde genanvendt. Den samlede genanvendelse af affald fra husholdninger er steget fra 46 procent i 2017 til 48 procent i 2018.