:

Hvordan virker nudging?

Indholdsfortegnelse:

 1. Hvordan virker nudging?
 2. Hvor kommer nudging fra?
 3. Hvad er adfærdsændringer?
 4. Hvorfor adfærdsdesign?
 5. Hvad er libertariansk paternalisme?
 6. Hvad er nudging i forhold til madspild?
 7. Hvordan ændrer medarbejderne adfærd?
 8. Hvilken måde at ændre adfærd på?
 9. Hvorfor vi som mennesker fejler i adfærd?
 10. Hvad er velfærdsudfordringer?

Hvordan virker nudging?

Et nudge bliver forklaret som; “Et kærligt puf i den rigtige retning”. Det betyder, at man hjælper et andet menneske til, at gøre det rigtige i en given situation. Du hjælper mennesker med at tage en god beslutning. En god beslutning der er godt for individet og godt for samfundet.

Hvor kommer nudging fra?

Begrebet nudging blev i 2008 introduceret af Richard H. Thaler og Cass R. Sunstein i bogen ”Nudge: Improving Decisions About Health, Wealth, and Happiness”. Bogen beskrives som adfærdsøkonomiens bibel og en internati- onal bestseller (Kahneman, 2013, s.

Hvad er adfærdsændringer?

Kort fortalt er adfærdsdesign, det at kunne ændre menneskers adfærd ved at ændre omgivelserne, så de fremmer de valg, du ønsker, der skal fortages. Adfærdsdesign er noget der sker og indtræffer i momentet, hvor den ønskede handling skal finde sted.

Hvorfor adfærdsdesign?

Adfærdsdesign bygger på den antagelse, at mennesker grundlæggende ikke er rationelle. Men adfærdsdesign handler også om at bruge den viden, vi har om mennesker og deres adfærd til at skabe en struktur eller en såkaldt arkitektur omkring menneskers valg, så de bliver guidet i en ønsket retning.

Hvad er libertariansk paternalisme?

Nudges anvendt i overensstemmelse med borgernes reflekterede præferencer og værdier tilbyder uden tvivl hjørnestenen i et centralt reguleringsparadigme for enhver beslutningstager; et paradigme der med rette bør betegnes Libertariansk Paternalisme.

Hvad er nudging i forhold til madspild?

– Hvis du vil madspild til livs, skal du ikke tænke på, hvad du vil bruge spildet til, men i stedet fokusere på at undgå spild. Det er tidskrævende og dermed også dyrt at lave rester om til nye produkter, så vi vil hellere lægge produktionen om, så der slet ikke er noget spild.

Hvordan ændrer medarbejderne adfærd?

 • Sådan får du dine medarbejdere til at ændre adfærd 1 Mavefølelse er afgørende. Rationel viden i sig selv er ikke nok til, at medarbejderne ændrer adfærd – hverken i... 2 De taktiske betragtninger. Forandringer tager tid. Men meget af den tid det tager, skal du bruge, før forandringen... 3 Små bidder. Lav en plan for, hvordan I sikkert og godt flytter medarbejderne et skridt ad... More ...

Hvilken måde at ændre adfærd på?

 • En måde at få folk til at ændre adfærd på - uden løftede pegefingre - er for eksempel de grønne fodspor, der kan ses ved københavnske skraldespande. (Foto: Colourbox)

Hvorfor vi som mennesker fejler i adfærd?

 • Moderne adfærdsforskning er for tiden ikke blot godt i gang med at besvare, hvorfor vi som mennesker så ofte fejler i at omsætte vores gode intentioner til handling.

Hvad er velfærdsudfordringer?

 • ph.d., lektor og adfærdsforsker, Institut for Kommunikation, Virksomhed og Informationsteknologier, Roskilde Universitet. Som samfund står vi over for en række store velfærdsudfordringer, der er bundet op på ressourcekæden: Ressourceudtømning, global opvarmning, fedmeepidemi og stigende sundhedsudgifter.